Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n
Download
1 / 16

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín - PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Statistika Ukazatelé variability. Ukazatelé variability. Stav zkoumaného stat . souboru popisují střední hodnoty pouze částečně. Často mohou být stejné stř . hodnoty a soubory mohou být zcela rozdílné.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín' - roy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

StatistikaUkazatelé variability


Ukazatel variability
Ukazatelé variability státní jazykové zkoušky Hodonín

Stav zkoumaného stat. souboru popisují střední hodnoty pouze částečně. Často mohou být stejné stř. hodnoty a soubory mohou být zcela rozdílné.

Stat. soubory A a B na obrázku mají stejné střední hodnoty, liší se však svou variabilitou(měnlivostí):


Ukazatel variability1
Ukazatelé státní jazykové zkoušky Hodonínvariability

Variabilitu stat. souboru popisují ukazatelé variability:

  • Variační rozpětí

  • Průměrná odchylka

  • Relativní průměrná odchylka

  • Rozptyl

  • Směrodatná odchylka

  • Variační koeficient


Varia n rozp t

o státní jazykové zkoušky Hodonín

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Variační rozpětí

Variační rozpětíje rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou sledovaného znaku v souboru.

Nevýhoda R- vychází pouze z extrémních hodnot a ostatní vůbec nebere v úvahu:


Pr m rn odchylka
Průměrná odchylka státní jazykové zkoušky Hodonín

Průměrná odchylka je průměr absolutních hodnot všech odchylek hodnot od průměru.

Pozn.: Proč absolutních hodnot?


Relativn pr m rn odchylka
Relativní průměrná odchylka státní jazykové zkoušky Hodonín

Relativní průměrná odchylka vyjadřuje v procentech poměr mezi průměrnou odchylkou a průměrem (kolik procent průměru činí průměrná odchylka).


P klad mzdov diferenciace
Příklad – mzdová diferenciace státní jazykové zkoušky Hodonín

Př.: Zjistěte průměrnou mzdu, variační rozpětí, průměrnou odchylku a relativní průměrnou odchylku ve třech pracovních četách podniku. Seřaďte čety:

a) podle variačního rozpětí, 

b) podle průměrné odchylka

c) podle relativní průměrné odchylky

  • Pokuste se interpretovat zjištěné výsledky za předpokladu, že je žádoucí mzdová diferenciace pracovníků. Kde je větší mzdová diferenciace?


Pr m rn odchylka z v en ho aritmetick ho pr m ru
Průměrná odchylka z váženého státní jazykové zkoušky Hodonínaritmetického průměru

Průměrnou odchylku z váženého aritmetického průměru vypočítáme podle vzorce:

Každá odchylka se opakuje ni-krát

Relativní průměrná odchylka se počítá stejně jako z prostého aritm. průměru.


P klad
Příklad státní jazykové zkoušky Hodonín

Př. Určete průměrné odchylky a relativní průměrné odchylky u příkladu Výpočet průměrného odpracovaného počtu hodin na jednoho pracovníka. (Vážený aritm. průměr)

Průměr X = 187,7 hodin (d= ?; rd = ?)


Rozptyl sm rodatn odchylka varia n koeficient
Rozptyl, směrodatná odchylka, státní jazykové zkoušky Hodonínvariační koeficient

Rozptyl je průměr druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot od aritmetického průměru.

U rozsáhlých souborů byl odvozen jednodušší vzorec:

, kde první člen je průměr druhých mocnin jedn. hodnot a druhý člen je druhá mocnina aritm. průměru.


P klad1
Příklad státní jazykové zkoušky Hodonín

Př.:

Zhodnoťte výsledky dvou střelců:

Vypočítejte průměr, průměrnou odchylku a relativní průměrnou odchylku, rozptyl oběma způsoby u obou střelců a porovnejte čí výkony jsou rovnoměrnější a tedy který střelec je lepší.


Sm rodatn odchylka
Směrodatná odchylka státní jazykové zkoušky Hodonín

Směrodatná odchylka je druhou odmocninou rozptylu:

jinak

pro vážený aritm. průměr


Varia n koeficient
Variační koeficient státní jazykové zkoušky Hodonín

Variační koeficient vyjadřuje vztah směrodatné odchylky k aritmetickému průměru v procentech (obdoba relativní průměrné odchylky):

Př.: Vypočítejte směrodatnou odchylku a variační koeficient z výsledků příkladu o dvou střelcích


P klad2
Příklad státní jazykové zkoušky Hodonín

Př.:

Během dne byly na poště expedovány balíky následujícíh hmotností:

1 kg 23 ks, 2 kg 37 ks, 5 kg 12 ks, 10 kg 6 ks, 15 kg 4 ks, 20kg 1ks, 50 kg 2 ks.

Vypočítejte průměrnou váhu jednoho balíku, modus a medián souboru s vahami balíků a také všechny ukazatele variability tohoto souboru.

K výpočtům použijte program MS Excel.


Použité zdroje státní jazykové zkoušky Hodonín

ZDROJE

BURDA, Z., STRACHOTA, F., Statistika pro obchodní akademie. 2. vyd. Fortuna 1994. 94 s. ISBN 80-7168-096-6


ad