slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 – DOSİDER’ in Tanıtımı 2 – Doğal Gaz Pazarı Trendleri ve Türkiye Pazarı 3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı PowerPoint Presentation
Download Presentation
1 – DOSİDER’ in Tanıtımı 2 – Doğal Gaz Pazarı Trendleri ve Türkiye Pazarı 3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

1 – DOSİDER’ in Tanıtımı 2 – Doğal Gaz Pazarı Trendleri ve Türkiye Pazarı 3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

1 – DOSİDER’ in Tanıtımı 2 – Doğal Gaz Pazarı Trendleri ve Türkiye Pazarı 3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı 4 – Gaz Yakan Cihazların Türkiye’ de Kullanımı ve Türkiye’ de Yaşanan Sorunlar . DOSİDER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1 – DOSİDER’ in Tanıtımı 2 – Doğal Gaz Pazarı Trendleri ve Türkiye Pazarı 3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı' - roxy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1 – DOSİDER’ in Tanıtımı

2 – Doğal Gaz Pazarı Trendleri ve Türkiye Pazarı

3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı

4 – Gaz Yakan Cihazların Türkiye’ de Kullanımı ve Türkiye’ de Yaşanan Sorunlar

slide3

DOSİDER

 • Bilindiği üzere en önemli enerji kaynaklarından biri olan doğal gaz, hava kirliliği ile mücadele için ülkemizde 1989 yılında, önce Ankara, ardından da 1992 yılından itibaren İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmit ve Eskişehir’de ısınma amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.
 • Doğal gazın ülkemizde kullanılmaya başlanmasından sonra, 1993 yılında DOSİDER (Doğal Gaz Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) kurulmuştur.
 • 2003 yılında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından başlatılan doğal gazın yaygınlaştırılması projesi kapsamında gerçekleştirilmeye başlanan doğal gaz dağıtım lisansı ihaleleriyle, başta iletim hatlarının geçtiği illerimiz olmak üzere, ülkemizin tamamına yakınında doğal gaz kullanımı hedeflenmiştir. 2010 yılı itibarı ile 63 ilde doğal gaz kullanılmaktadır.
slide4

DOSİDER’ in Amaçları

 • Tüketicilerin doğru ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli hizmet ve malzeme almalarını sağlamak,
 • Doğalgazsektöründehaksızrekabetyapılmasınıönlemek,
 • Uygulamada;proje, malzemeveişçilikstandardizasyonunusağlamak,
 • Yasa, yönetmelik, şartname, standart vb. hazırlanmasınakatkıdabulunmak,
 • Üretimdeuluslararasıstandartlarauyulmasınısağlamak,
 • Doğalgazileilgilikamuveözelkuruluşlarınişbirliğihususundazeminoluşturmak,
 • Sektörün ortak sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.
slide5

DOSİDER’ in Amaçları

 • Halen, ülkemiz sektörünün önde gelen 26 yerli ve yabancı firması DOSİDER üyesidir.
 • Bu firmalar ülkemizdeki ısıtma sektörünün yaklaşık %95’ini teşkil etmektedir.
 • DOSİDER olarak 18 yıldır, güçlü ve kaliteli hizmet anlayışına vakıf, satış öncesi ve sonrası yüksek kalitede müşteri memnuniyetini amaç edinmiş ve gerekli tüm satış ve servis ağları ile bu konudaki sağlam altyapısını geliştirmiş üye firmalarımızla, yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma teknolojileri için tüketiciyi bilinçlendirme ve konfor düzeyini geliştirme konularında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
 • Doğal gaz sektöründe kaliteden ödün vermeyen ve tüm ürünleri CE, EN ve TSE gibi uluslararası standartlara sahip üyelerimiz, tüketicilerin ihtiyacı olduğu anda yaygın satış ve teknik servis kanalları ile her türlü desteğe hazırdırlar.
slide6

DOSİDER Üyesi Firmaların Sorumluluğunu Taşıdığı Ürünler

 • Kazan
 • Kombi
 • Brülör
 • Doğal Gaz Sobası
 • Sayaç
 • Halen, doğal gaz kullanan kentlerimizde;
 • 5000 adet Yetkili Satıcı
 • 2200 adet Yetkili Servis
 • 2400 adet Proje – Taahhüt Firması
 • faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Sektörümüzün yaratığı istihdam yaklaşık 40.000 kişidir.
 • DOSİDER üyeleri ürünlerin yılık toplam pazarı 1 Milyar TL’ nin üzerindedir.
slide8

DOSİDER Organları

 • Yönetim Kurulu
 • Tanıtım ve Pazarlama Komitesi
 • Teknik Komite
 • Ankara Komitesi
slide10

DOSİDER Komiteler

 • Tanıtım ve Pazarlama Komitesi; doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle çeşitli tanıtım faaliyetlerini yürütmek, sektörümüzde haksız rekabetin önlenebilmesi ve sektörün gelişiminin takibi amacıyla kurulmuştur. Komitemiz, üye firmalarımızın satış/pazarlama, ürün bölümlerinin yöneticilerinden oluşmaktadır.
 • Teknik Komite; cihazlarla ilgili standartların, yönetmeliklerin alt yapısının hazırlanması, yasa, tüzük ve yönetmelikler için görüş oluşturularak sektörümüze katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Üye firmalarımızın teknik bölümlerinin yöneticilerinden oluşmaktadır.
 • Ankara Komitesi; dernek adına, Ankara’da EPDK, ETKB, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TSE vb. kurum ve kuruluşlarda sektörümüz ile ilgili çalışmaların izlenmesi, başlatılan çalışmaların süreç ve gelişmeleri ile ilgili bilgi temini ve üye firmalarımızın ortak konularının aynı platformda paylaşılarak gerekli çözüm yollarının bulunabilmesi amacıyla kurulmuştur. Ankara Komitesi üyelerimiz, Ankara’da Bölge Müdürlüğü veya Temsilciliği bulunan üye firmalarımızın Bölge Müdürü veya yöneticilerinden oluşmaktadır.
slide11

DOSİDER’ in Başlıca Faliyetleri

 • Doğal gaz ile ilgili, TSE standartlarının uluslararası standartlarla eşgüdüm sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve uygulanması doğrultusunda TSE ve yetkili dağıtım kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.
 • Doğal gaz iç tesisat, tasarım ve uygulama konuları ile ilgili şartnamelerin düzenlenmesi ve yetkili kuruluşlara önerilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır.
 • Gaz Dağıtım Kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, EPDK, TSE vb. kurumlarla üyelerimiz arasında iletişim kurularak sektörün sorunlarının çözülmesi ve sektörün gelişmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
 • Doğal gaz kullanımına geçmiş veya geçecek olan merkezlerde, doğal gazın avantajlarının daha doğru bir şekilde aktarılabilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.
slide12

DOSİDER’ in Başlıca Faliyetleri

 • Sektörel dernekler TTMD, İSKİD, İZODER ve ISKAV vakfı ile sürekli iletişim halinde sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmekte, ortak projeler yürütülmektedir.
 • DOSİDER, BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmenliği çalışmalarında aktif rol almıştır. Enerji verimliliği ve küresel iklim değişikliğinin önemi nedeniyle sektörümüzde yeni iş alanları açılacaktır: Doğal gaz ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, ısı + elektrik üretiminin birlikte gerçekleştirilmesi, EVD’ler...
 • Üye firmalarımız eğitim, dokümantasyon, laboratuvar desteği, ortak ArGe projeleri ile sanayi üniversite işbirliğine katkı sağlamaktadır.
 • MYK (Mesleki Yeterli Kurumu) nezdinde ilgili meslek standartların hazırlanması ve sektörümüze yönelik sertifikalı teknik eleman yetiştirilmesinde GAZBİR ve UGETAM gibi kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.
slide13

1 – Dosider Tanıtımı

2 - Avrupa Isıtma, Sıcak Su & Soğutma Pazarı Gelişimi

3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı

4 – Gaz Yakan Cihazların Türkiye’ de Kullanımı ve Türkiye’ de Yaşanan Sorunlar

slide15

EuP Direktifi Hedefleri

2020’ ye kadar ulaşılacak hedefler;

Verim artışının sağlanması(Referans yılı 1990)Yenilenebilir enerji kullanımıCO2 salınım oranının düşürülmesi

% 20

% 20

% 20

slide16

BEP

2000 m² üzeri binalarda merkezi ısıtma sistemi uygulanması250 m² üzeri müstakil binalarda yoğuşmalı cihazların kullanılmasıMerkezi sistem ısıtma cihazının minimum 2 ** verim sınıfında olma zorunluluğu

1000 m² üzeri kamusal binalarda güneş enerjisi sisteminden yararlanma zorunluluğu

slide17

7

Avrupa Ülkelerinde Doğal Gaz Kullanımı

Avusturya

Fransa

Almanya

5%

12%

16%

4%

7%

36%

39%

5%

49%

21%

34%

27%

10%

18%

18%

İtalya

İspanya

İngiltere

3%

3%

16%

7%

6%

38%

2%

42%

5%

69%

81%

12%

Gaz

Elektrik

Katı yakıt

Bölgesel ısıtma

Fueloil

Kaynak: BDH 2009; BRG Consult

slide18

Trendler

Standart Doğal Gazlı Cihazlar

Sistem Çözümleri

Yoğuşmalı Cihaz kullanımı

Güneş Enerjisi ve diğer YEK Kullanımı

2016

2011

Gelişmekte

Düşüşte

Hızlı gelişmekte

Durağan

slide19

1 – Dosider Tanıtımı

2 - Avrupa Isıtma, Sıcak Su & Soğutma Pazarı Gelişimi

3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı

4 – Gaz Yakan Cihazların Türkiye’ de Kullanımı ve Türkiye’ de Yaşanan Sorunlar

slide20

Türkiye Kombi Pazarı Büyüklüğü

750 MTL PAZAR HACMİ

+%12

Kaynak: Dosider

slide21

Türkiye Şofben Pazarı Büyüklüğü

50 MTL PAZAR HACMİ

+%7

Kaynak: Dosider

slide22

Pazar Büyüklügü

(Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan- Doğal Gazlı Kazan)

60 MTL PAZAR HACMİ

+%50

75 MTL PAZAR HACMİ

+%23

Kaynak: Dosider

slide23

Pazar Büyüklügü

(Brülör - Sayaç)

40 MTL PAZAR HACMİ

+%50

45 MTL PAZAR HACMİ

+%33

Kaynak: Dosider

slide24

Toplam Pazar

1 MİLYAR TL TOPLAM PAZAR

Kaynak: Dosider

slide25

1 – Dosider Tanıtımı

2 - Avrupa Isıtma, Sıcak Su & Soğutma Pazarı Gelişimi

3- Türkiye Doğal Gazlı Cihazlı Pazarı

4 – Gaz Yakan Cihazların Türkiye’ de Kullanımı ve Türkiye’ de Yaşanan Sorunlar

slide26

Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Üzerinde Çalıştığımız Konular

Teknik Komite Faaliyetleri

 • Ortak İç Tesisat Şartnamesi’ ninyayınlanması ve uygulanması için GAZBİR ve EPDK ile gerek yazılı gerekse ilgili makamlar ziyaret edilerek görüşlerimiz bildirilmiştir. Bu konuda çalışmaların devam ettiği bilgisi alınmıştır.
 • Tüm Türkiye de Ortak bir İç Tesisat Şartnamesi oluşumu ve kullanımının sağlanması sektörümüz için önemli bir konu olup gerekli katkı ve çalışmaların her safhasında yer almak istemekteyiz.
 • EPDK
 • Ortak İç Tesisat Şartnamesi
 • Uygulamasında sorun yaşanan örnek konular
  • 1- Değişim pazarı ile ilgili gaz firmalarının farklı uygulamaları,
  • 2- Kaskad baca bağlantıları ile ilgili gaz firmalarının farklı uygulamaları,
  • 3- Sistem sertifikasına sahip cihazlardan dahi baca hesaplarının istenmesi,
slide27

Teknik Komite Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Üzerinde Çalıştığımız Konular

Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Teknik Konularda Üzerinde Çalıştığımız Konular

Tanıtım ve Pazarlama Komitesi Faaliyetleri

 • Revize edilmesi planlanan bazı standardlara ( TS 12514, TS 10070, TS 12676, TST EN 777-1, TSE EN 416-1) görüş bildirilmiştir.
 • TSE 7363 ‘ün Ortak İç Tesisat Şartnamesi paralelinde ,revizyonu gereklidir.Bu konuda geçmiş dönemde görüşlerimiz ilgili komiteye iletilmiş ancak ne kadarının uygulamaya alındığı net değildir. Bu konuda gereken her türlü katkıda bulunmaya hazırız.
 • Gaz Yakan cihazlara ait yönetmeliklerle ilgili TSE standardları arasında Uyum sağlanması çok önemlidir. Bu konuda bir çalışma yapılması önerilmektedir.
 • TSE’nin Ayna komitelerine katılım sağlayarak (Servis Hizmet standardları, TSE 7363, TS12514, TS 303-1 vb. standard revizyon, hazırlık çalışmalarında yer almak istiyoruz.
 • TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
slide28

Teknik Komite Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Üzerinde Çalıştığımız Konular

Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Teknik Konularda Üzerinde Çalıştığımız Konular

Tanıtım ve Pazarlama Komitesi Faaliyetleri

 • TSE belgelendirme ücretleri gerçekten yüksek olup, daha düşük seviyelere çekilmesi talebimizdir.
 • TSE tarafından belgelendirme fiyat listelerinin (yurtiçi-yurtdışı) yayınlanarak deklare edilmesini ve böylece ilgili ürünün belgelendirmesinde firmalarımızın bütçelendirme yapabilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu olmadığı takdirde sürpriz bedeller ile karşılaşılabilmektedir.
 • Belgelendirme kapsamındaki tüm ürünlerin (ilgili seriye ait) proje onaylarının TSE tarafından yapılmasını ve onaylı nüshalarının firmalarımıza verilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.
 • TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
slide29

Teknik Komite Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Üzerinde Çalıştığımız Konular

Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Teknik Konularda Üzerinde Çalıştığımız Konular

 • EİE
 • ( BEP –Enerji Verimliliği Konuları )
 • Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde yayınlanan Yönetmeliklerin ( BEP, Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği, vb.) takibi, oluşumu ve revizyon gerekliliği aşamalarında ilgili kurum ve kuruluşlarla (Bayındırlık Bakanlığı, E.İ.E, Enerji Bakanlığı vb.) yakın işbirliği yapılarak, ilgili toplantı ve aktivitelere katılım sağlanarak Derneğimiz görüş ve önerileri iletilmiş, oluşumlarda etkinlik sağlanmıştır.Bu konularda gelişmeler takip edilmekte , izlenmektedir.
 • E.İ.E tarafından hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı ile ilgili Dernek görüş ve önerilerimizi bildiren bir çalışma yapılmış, Ulusal Strateji belgesine katkı sunulmuştur. Bu çalışma ve sonuçları yakından takip edilerek ilgili konularda öneriler verilmeye devam edilecektir.
 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile ilgili gelişmeler ile 2011 ve sonrası için öngörüler paylaşılmakta ve izlenmektedir.
slide30

Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Teknik Konularda Üzerinde Çalıştığımız Konular

Teknik Komite Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Üzerinde Çalıştığımız Konular

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen GAZTEK toplantılarına katılım sağlanmakta ,alınan kararlara uygun faaliyetler yapılmaktadır.
 • Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan  Katı Yakıtlı Kazanların Piyasa denetimleri ile ilgili “PGD Kontrol Listesi Taslağı” incelerek, uygunluğu yönünde görüş bildirilmiştir.Bu vb. konularda görüş ve katkılarımızın arttırılmasını istemekteyiz.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı “Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik” hakkındaki çalışmalara yönelik bilgi alınmıştır.
 • Bakanlık tarafından hazırlanan sektörümüzle ilgili her türlü (Yetkili Servislerimizle ilgili Yönetmelikler dahil) Kanun ,Yönetmelik vb. hazırlık ve revizyon çalışmalarında yer almaya hazırız.
slide31

Teknik Komite Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Üzerinde Çalıştığımız Konular

Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Teknik Konularda Üzerinde Çalıştığımız Konular

 • GAZMER
 • GAZMER ile kurulan irtibatlar ve konunun önemini ifade eden görüşmeler neticesi Tüm Gaz Dağıtım şirketlerince ayrı ayrı istenen Ürün modelleri, test vb. raporların tek bir kanaldan izlenebilmesi sağlanmıştır.Sertifikasyon kapsamında sektörümüzü yakından ilgilendiren bu tür konularda GAZMER ve GAZBİR ile karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve uzlaşılması ,uygulanabilir ve etkin çözümleri sağlamaktadır. İşbirliğine arttırılarak devam edilecektir.
 • Bu uygulama kapsamında istenen belgelerde yer alan TSE Ürün belgesinin ve /veya şeklindeki ifadesinin netleştirilmesi gerekmektedir.
slide32

Teknik Komite Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Üzerinde Çalıştığımız Konular

Faaliyetlerimiz ÇerçevesindeTeknik Konularda Üzerinde Çalıştığımız Konular

 • GAZMER – MYK
 • GAZMER – MYK bünyesinde oluşturulan, Doğal Gaz Yakıcı Cihaz Servisi Meslek Standardı ‘ nın hazırlanması çalışmalarına, Teknik Komite üyelerimizden oluşturulan bir alt komite katılmıştır. Sektörümüzle ilgili olan bu tür Meslek standardlarının hazırlanmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.
slide33

Teknik Komite Faaliyetlerimiz Çerçevesinde Üzerinde Çalıştığımız Konular

Faaliyetlerimiz ÇerçevesindeTeknik Konularda Üzerinde Çalıştığımız Konular

 • Kaskad Baca uygulamalarında yaşanan sıkıntılar, farklı uygulamalar mevcuttur.Yönetmelik ve İç Tesisat Şartnameleri aralarında uyumun sağlanması gerekmektedir.
 • İGDAŞ tarafından İstanbul’ un tüm ilçelerinde halkı doğal gaz kullanımı konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen Doğalgazda Güvenlik ve Tasarruf Seminerlerine katılımda bulunulmaktadır.