Africké živočíchy - PowerPoint PPT Presentation

rowena
africk ivo chy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Africké živočíchy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Africké živočíchy

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Africké živočíchy
200 Views
Download Presentation

Africké živočíchy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Africké živočíchy Vypracoval Dominik Muľ

 2. Zebra • Zebry sú africké divé kone. Existujú tri druhy. Odlišujú sa tvarom pruhov. Vďaka pruhom sa tieto divé kone nazývajú aj kone tigrovité. Najväčšou zebrou je zebra Grévyho. Podobá sa na somára a aj revom ho pripomína.

 3. Lev plavý Lev je kráľ zvierat. Okrem človeka nemá iných nepriateľov. Samec je nápadný svojou hrivou. Keď sa ozve rev leva, všetky iné zvieratá sa dajú na útek. Levy sú jediné veľké mačkovité šelmy, ktoré revú. A ako jediné aj žijú vo svorkách. Svorka má niekedy až 30 zvierat. Sú to samice so svojimi mláďatami.

 4. Hyena škvrnitá • Hyena škvrnitá je najväčšie spomedzi hyen. V noci sa hyeny zvolávajú svojím príšerným škrekotavým hlasom do svorky. Potom sa vyberú spoločne hľadať potravu. Tam, kde lev alebo leopard nechali nejaké zviera, dostavia sa tam hyeny • ako nepozvaný hostia a vezmú si zvyšky.

 5. Nosorožec ostro nosí • Nosorožec ostro nosí má dva rohy. Predný meria asi 80 centimetrov a je ostrý ako dýka. Ale nosorožce ním bojujú len zriedkavo. Ak sa stretnú dva samce, hrozivo na seba fŕkajú hlasno vrčia. Nakoniec sa jeden samec vzdá a odbehne preč.

 6. Antilopa vraná • Antilopa vraná je čierno sfarbená. Z toho vyplýva aj pomenovanie tejto antilopy. Ale len samce sú čierne. Samice a ich mláďatá • sú zväčša sfarbené do červeno hnedá. Zvieratá tvoria väčšie čriedy v savane. • Rohy majú samce aj samice. Sú ohnuté dozadu a samec ich môže mať dlhé až 1,70m.

 7. Tiger pásavý • Tiger pásavý je najväčšia mačkovitá šelma a je ešte silnejší ako lev. Žiaľ, dnes žije už len veľmi málo týchto veľkých šeliem. Sú prísne chránené. • Tigre sú samotári. Vedia dobre liezť a plávať. Za súmraku sa zakrádajú za svojimi obeťami.

 8. Gepard štíhly • Gepardy štíhle sú dlhonohé, elegantné mačkovité šelmy. Sú to najrýchlejšie zvieratá žijúce na súši. Lovia za bieleho dňa. Pritom sa ku koristi nezakrádajú ako mačky, ale prenasledujú ju podobne ako psy.

 9. Leopard škvrnitý • Leopard škvrnitý je po tigrovi a levovi tretie • najväčšie mačkovité zviera v Afrike a Ázii. • Leopardov je ešte viac ako levova tigrov spolu.

 10. Slon Africký • Africké slony žijú v skupinách 10 – 12 samíc a ich mláďat. Vodcom stáda je skúsená slonica samica. Samce vytvárajú vlastné skupiny. Vo veku asi 25 rokov sa slony africké pária. Vtedy samce prichádzajú na krátky čas ku stádu.

 11. Hroch obojživelný • Hrochovi trčia z vody obyčajne len nosové • dierky, oči a časť chrbta. Zviera váži jednu až dve tony. Napriek tomu veľmi dobre plavú a potápajú sa. Na dne plytkých vôd • pobehujú hore dolu a spásajú vodné rastliny. To mu však spravidla nestčí