DEPENDÈNCIA I ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEPENDÈNCIA I ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEPENDÈNCIA I ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA

play fullscreen
1 / 42
DEPENDÈNCIA I ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA
149 Views
Download Presentation
rowdy
Download Presentation

DEPENDÈNCIA I ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEPENDÈNCIA I ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA LAURA FERNANDEZ ORTIZ NÚRIA PÉREZ FUENTES

 2. CONTINGUTS • DEPENDÈNCIA • Què entenem per dependència? • Quan és depenent una persona? • ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA • Què són les Activitats de la Vida Diària? • Com millorar i /o mantenir l’autonomia a les Activitats de la Vida Diària? • SEGURETAT: • Adaptacions de l’entorn • Ajudes tècniques.

 3. DEPENDÈNCIAQuè entenem per dependència? • DEFINICIÓ Estat de caràcter permanent en la qual es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres recolzaments per la seva autonomia personal.

 4. DEPENDÈNCIAQuan és depenent una persona? • Quan necessita suport físic o verbal per desenvolupar qualsevol activitat,i no te un entorn adient. En definitiva, quan per realitzar la seva rutina diària necessita ajuda dels altres.

 5. ACTIVITAT DE LA VIDA DIÀRIAQuè són les Activitats de la Vida Diària (AVD’s)? • DEFINICIÓ: Activitats que estan orientades a la cura d’un mateix, a la cura del propi cos. També són conegudes com Activitats bàsiques de la vida diària. (AbVD).

 6. ACTIVITAT DE LA VIDA DIÀRIAQuè són les Activitats de la Vida Diària (AVD’s)? • Bany i dutxa • Cura de la vejiga i intestins (control esfínters) • Vestit • Menjar /alimentació • Mobilitat funcional • Cura d’ajudes tècniques personals • Higiene personal • Activitat sexual • Dormir/ descans

 7. ACTIVITAT DE LA VIDA DIÀRIACom millorar i /o mantenir l’autonomia a les Activitats de la Vida Diària? • BANY I DUTXA/ HIGIENE PERSONAL • Activitat que cal realitzar-la com una rutina diària. El matí és un bon moment. • Cal donar pautes verbals, explicar en tot moment lo que s’està fent. • Cal posar a l’abast de la persones només allò que sigui imprescindible. • Si la persona està molt agitada o confosa es pot deixar l’activitat per un altre moment. • Cal planificar bé la tasca. Preparar abans tot allò que ens farà falta.

 8. ACTIVITAT DE LA VIDA DIÀRIACom millorar i /o mantenir l’autonomia a les Activitats de la Vida Diària? • VESTIT • Cal donar pautes verbals, explicar en tot moment lo que s’està fent. • Preparar la roba en l’ordre que se la posarà. • Que la persona tingui prou espai per fer-ho i pugui seure. • Mantenir la manera de vestir-se de la persona, no ensenyar coses noves.

 9. ACTIVITAT DE LA VIDA DIÀRIACom millorar i /o mantenir l’autonomia a les Activitats de la Vida Diària? • CURA DE LA VEJIGA I INTESTINS: • Establir rutines per anar al bany. • Considerar la possibilitat que un home segui per orinar. • Assegurar-se que la persona sap on es troba el bany. • Mantenir, en la mesura de lo possible, la intimitat de l’activitat. • Establir control de deposicions. • Donar el temps necessari per realitzar l’activitat.

 10. ACTIVITAT DE LA VIDA DIÀRIACom millorar i /o mantenir l’autonomia a les Activitats de la Vida Diària? • MENJAR /ALIMENTACIÓ: • Mantenir gustos i hàbits alimentaris de la persona (en la mesura de lo possible) • Control de la ingesta (ràpid, lent, temperatura, si amaga aliments, si te problemes per empassar...) • Adaptació de l’activitat: Posar només les coses imprescindibles a la taula, evitar distraccions.

 11. ACTIVITAT DE LA VIDA DIÀRIACom millorar i /o mantenir l’autonomia a les Activitats de la Vida Diària? • MOBILITAT FUNCIONAL: • A CASA: • Mantenir activitats quotidianes (netejar, fer el llit, escombrar, etc) • Assegurar-se d’un bon ús de l’ajuda tècnica, si en fa servir. • FORA DE CASA: • Passejar: Sortir acompanyat, llocs amb poca gent i coneguts per a la persona. • Assegurar-se d’un bon ús de l’ajuda tècnica, si en fa servir. • OCI I TEMPS LLIURE • Mantenir, sempre que es pugui, les activitats d’oci de la persona

 12. ACTIVITAT DE LA VIDA DIÀRIACom millorar i /o mantenir l’autonomia a les Activitats de la Vida Diària? • DORMIR/ DESCANS • Establir rutines per l’activitat. • Entorn tranquil i sense sorolls. • Evitar menjars copiosos i begudes estimulants. • Evitar que la persona dormi durant el dia. • Si cal, consultar amb el metge ajudes farmacològiques.

 13. SEGURETAT: ADAPTACIONS DE L’ENTORN • MESURES GENERALS • Vigilar que els medicaments i productes tòxics no estiguin a l’abast de la persona malalta. • Tancar amb clau les habitacions de la casa més perilloses (cuina, traster, etc.) • No deixar les claus (casa, cotxe) a l’abast de la persona. • Placa identificativa amb dades personals (per quan surt a l’exterior)

 14. SEGURETAT: ADAPTACIONS DE L’ENTORN • HABITACIÓ: • El terra ha d’estar lliure de cables, catifes i altres objectes que poden provocar accidents • MOBILIARI: Pocs armaris. Les tauletes de nit han de ser fixes i molt resistents. Les calaixeres transparents faciliten el reconeixement de la roba als armaris. Només cal tenir la roba de temporada. • LLIT: Ha de trobar-se a una alçada que faciliti el jeure i aixecar-se del llit. • LLUMS: Petita llum pilot per si la persona es desperta en plena nit.

 15. SEGURETAT: ADAPTACIONS DE L’ENTORN • BANY: • Evitar els pestells . • Si cal, posar adaptacions al bany , per facilitar l’autonomia i evitar caigudes. • Baranes • Dutxa d’obra • Terra antilliscant

 16. SEGURETAT: ADAPTACIONS DE L’ENTORN • ORIENTAR-SE A CASA • Posar imatges, dibuixos o fotografies a les portes facilita la identificació de les diferents habitacions. • Tenir calendaris a totes les habitacions prou visibles. • Que puguin trobar rellotges a totes les habitacions. • Calendaris setmanals recordant les tasques que ha de fer cada dia.

 17. SEGURETAT: AJUDES TÈCNIQUES • DIFICULTATS PEL CONTROL DE LA MEDICACIÓ: • Hi han un tipus de “pastilleros” on es pot guardar la medicació diària que faciliten el fet de no descuidar-se de prendre-se-la. • DIFICULTARTS PER MENJAR: • Tapets antilliscants. • Engrosadors per a coberts. • Plats especials

 18. SEGURETAT: AJUDES TÈCNIQUES • DIFICULTATS PER DESPLAÇAR-SE: • Assistència personal • Bastó • Caminador • Cadira de rodes • Grues

 19. SEGURETAT: AJUDES TÈCNIQUES • DIFICULTATS PER COMUNICAR-SE: • Telèfons: Números més grans, que memoritzen números de telèfon, que sonen més forts o tenen senyals visuals, etc. • DIFICULTATS PER VESTIR-SE: • Allargadors, pinces d’abastament. • Calçadors • Ganxos No es positiu introduir un excés d’aquest tipus d’ajudes tècniques.

 20. SEGURETAT: AJUDES TÈCNIQUES • DIFICULTATS PER DUTXA-SE I FER-SE LA HIGIENE PERSONAL: • El bany: • Terra antilliscant. • Dutxa de obra, plat de dutxa, banyera amb seient • Baranes. • Alces de WC

 21. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

 22. ADAPTACIONS DE L’ENTORN

 23. ADAPTACIONS DE L’ENTORN

 24. ADAPTACIONS DE L’ENTORN

 25. CUINA DORMITORI