studieplan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studieplan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studieplan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Studieplan - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Studieplan. NUAK 2013-10-08 Catherine Zetterqvist och Annette Larsson. Domäner i Ladok3. Utbildningsinformation Studiedeltagande Resultat Examen Uppföljning. Upplägg. Begrepp Vad är studieplan? Vilka är förutsättningarna för studieplan? Varför behövs studieplan?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Studieplan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studieplan

Studieplan

NUAK 2013-10-08

Catherine Zetterqvist och Annette Larsson

dom ner i ladok3
Domäner i Ladok3
 • Utbildningsinformation
 • Studiedeltagande
 • Resultat
 • Examen
 • Uppföljning
uppl gg
Upplägg
 • Begrepp
 • Vad är studieplan?
 • Vilka är förutsättningarna för studieplan?
 • Varför behövs studieplan?
 • Så här kan det se ut
 • Tidsplan
m ls ttning begrepp
Målsättning / begrepp
 • Studieplan ska erbjuda funktionalitet för alla utbildningsformer
 • Utbildningsform
  • högskoleutbildning
   • utbildning på grund- och avancerad nivå
   • utbildning på forskarnivå
  • förberedande utbildning
  • uppdragsutbildning
  • m. fl.
begrepp
Begrepp
 • Kurser
  • oavsett utbildningsform
 • Sammanförda kurser - Kurspaketering
  • exemplifieras med Program
 • Student
  • avser även doktorander
 • Individuell studieplan
  • reserverat namn för forskarnivå inom högskoleutbildning.
  • övervägande individuell hantering
vad r studieplan
Vad är studieplan?

Förväntat deltagande

Studie

deltagande

Resultat

Utbildningsinformation struktur, innehåll och ev valmöjlighet

 • Ärendehantering / Beslutslogg
 • Simulering/planering av kommande
  • byggs upp för respektive individ
  • alternativt utbildningsinformation finns specificerad
 • Återspegling av nuläget, pågående utbildning   
  • finns oavsett utbildningsstruktur
 • Redovisning av avklarad utbildning
  • finns oavsett  utbildningsstruktur  

Beslut om personligt innehåll

Dokumentera personliga avvikelser

Utb.form

f ruts ttningar f r studieplan
Förutsättningar för studieplan

Förväntat deltagande

Studie

deltagande

Resultat

Utbildningsinformation struktur, innehåll och ev valmöjlighet

 • För grupp av studenter krävs utbildningsinformation
  • utbildningsstruktur
  • ingående kurser (tillfällen)
  • val inom ramen för programmet
 • För individuell hantering krävs beslutsgång
  • vem kan göra manuella planer/individuella?
   • studentens medverkan?
  • vem kan godkänna?

Beslut om personligt innehåll

Dokumentera personliga avvikelser

Utb.form

varf r studieplan
Varför studieplan?
 • Behov av programadministration i olika utsträckning
  • Enhetlig hantering oavsett grupp el individ
 • Beslutslogg vid förändringar
  • Uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden
 • Underlag inför kommande termin/studieperiod
  • Enhetlig hantering av förväntat deltagande
 • Kontroll mot examenskrav
  • Beroende av utbildningsinformation / examenskrav
tv beslutsv gar f r antagning
Två beslutsvägar för antagning

Förväntat deltagande

Studie

deltagande

Resultat

Utbildningsinformation struktur, innehåll och ev valmöjlighet

Beslut om personligt innehåll

Dokumentera personliga avvikelser

Ladokintern hantering

Ladokextern hantering

Beslut om personligt innehåll

slide11

Studenthantering

Studenthantering

Program

Översikt

Sök

Fristående kurser

Dataingenjörsprogram

NT-basår

Dataingenjörsprogram, 120 hp, ABC100 / Översikt

Avklarade

Pågående / planerade

Preliminära

Spara

slide12

Studenthantering

Studenthantering

Program

Översikt

Sök

Fristående kurser

Dataingenjörsprogram

NT-basår

Dataingenjörsprogram, 120 hp, ABC100 / Översikt

Avklarade

Pågående / planerade

Preliminära

Spara

slide13

Studenthantering

Studenthantering

Program

Översikt

Sök

Fristående kurser

Dataingenjörsprogram

NT-basår

Dataingenjörsprogram, 120 hp, ABC100 / Översikt

Avklarade

Pågående / planerade

Preliminära

Spara

slide14

Studenthantering

Studenthantering

Program

Översikt

Sök

Fristående kurser

Juridiskt program

NT-basår

Juridiskt program, 120 hp, ABC100 / Översikt

Avklarade

Pågående / planerade

Preliminära

Lägg till kurser

Spara

slide15

Studenthantering

Studenthantering

Program

Planneringsvy

Sök

Fristående kurser

Juridiskt program

NT-basår

Juridiskt program, 120 hp, ABC100 | HT13

Kurstillfällen

Första kursen

HT13, 2013-01-05 – 2013-05-01, 100%, Normal, Dag

Juridiskt program

HT13

Lägg till termin

Ekonomisk familjerätt

HT13, 2013-01-05 – 2013-05-01, 100%, Normal, Dag

skapa en ett utkast till studieplan

Drag in kurstillfällen här

Gå till anmälan

Lägg till termin

Spara

slide16

Studenthantering

Studenthantering

Program

Översikt

Sök

Fristående kurser

Juridiskt program

NT-basår

Juridiskt program, 120 hp, ABC100 / Översikt

Avklarade

Pågående / planerade

Preliminära

Spara

slide17

Studenthantering

Studenthantering

Program

Översikt

Sök

Fristående kurser

Juridiskt program

NT-basår

Juridiskt program, 120 hp, ABC100 / Översikt

Avklarade

Pågående / planerade

Preliminära

Lägg till kurser

Spara

sammanfattning
Sammanfattning
 • Inga fördefinierade utbildningsstrukturer, kurstillfällen/examina etc.
  • Finns inget att skapa personlig plan utifrån
  • Ingen "Ladokintern antagning" möjliggörs
  • Inget stöd för examenskontroll
 • Tydlig utbildningsstruktur och examenskrav
  • Möjliggör att personlig plan skapas
  • ”ladokintern antagning” kan genomföras
  • Stöd för beslut kopplade till plan
  • Stöd för examenskontroll möjliggörs
tidsplan
Tidsplan
 • Hösten 2013
  • Funktionalitet för ett ”enkelt” program
  • Välja kurser inom ramen för ett program, avbrott, omregistrering
  • Kvalitetssäkring av grunden – målseminarium
 • Våren 2014
  • Funktionalitet för individuellt studieåtagande
  • Hantera återupptagande av studier efter längre uppehåll
  • Matcha avklarade/pågående kurser mot examenskrav
  • Kvalitetssäkring, fokus på individuell studieplan - målseminarium
 • Hösten 2014 och framåt
  • Funktionalitet för fri planering och simulering mot examenskrav
  • Vidareutveckla