system punktowy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
System punktowy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

System punktowy - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

System punktowy. Opracowała: Mgr. Anna Vrbová Michaela Hoblíková Datum: 18.10.2011. Zapoznanie z funkcjonowaniem systemu punktowego wg Ust.nr 361/2000 o ruchu lądowym i zmianach niektórych ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów (prawo o ruchu drogowym).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'System punktowy' - rowa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
system punktowy

System punktowy

Opracowała: Mgr. Anna Vrbová

Michaela Hoblíková

Datum: 18.10.2011

slide2

Zapoznanie z funkcjonowaniem systemu punktowego wg Ust.nr 361/2000 o ruchu lądowym i zmianach niektórych ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów (prawo o ruchu drogowym)

 • Wstep do systemu punktowego
 • Podstawowe zasady działania
 • Zaliczanie punktów
 • Podstawa wprowadzenia zapisu
 • Osiągnięcie 12 punktów
 • Odwołania po osiągnięciu 12 punktów
 • Zwrot dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów
 • Odliczanie punktów
cel rejestracji punkt w 123a ustawy o ruchu drogowym
Cel rejestracji punktów - §123a ustawy o ruchu drogowym
 • System rejestracji punktów zapewnie śledzenie wielokrotnego popełniania wykroczen drogowych, które noszą znamiona naruszenia prawa, lub przestępstw popełnionychw odniesieniu do innych przepisów prawnych takich jak ustawa o ruchu lądowym i transporcie, które odnoszą sie do kierowców pojazdów mechanicznych. Wgląd w respektowanie stanowionych przepisów o ruchu drogowym i innych oraz liczba punktów za ich nieprzestrzeganie okresla dodatek do ustawy o ruchu drogowym.
 • Punkty nie są karą za wykroczenia, czy przestepstwo,lecz są jedynie administracyjną forma oceniającą szkodliwość popełnionego wykroczenia,lub przestępstwa .Rejestrują jego popełnienie.
podstawowe zasady dzia ania
Podstawowe zasady działania
 • System punktowy ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do kierowców pojazdów mechanicznych
 • Taryfikator punktów stanowi załącznik do Ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Punkty naliczane sa zawsze w ilości od 2 do 7
 • Warunkiem zaliczenia punktów jest prawomocna decyzja o popełnieniu wykroczenia,lub przestępstwa
 • W wypadku popełnienia jednocześnie wiekszej ilości wykroczeń, lub przestępstw rozpatrywanych jednocześnie zaliczane są punkty z najpoważniejszego czynu.
 • Po osiągnięciu 12 punktów kierowca otrzymuje wezwanie do zdania prawo jazdy.
 • Kierowca może pisemnie zgłosić zażalenie.
 • Kierowca może złożyć wniosek o ponowne wydanie prawa jazdy po upływie roku od daty utraty dokumentu. Wniosek musi mieć formę pisemną do wniosku musi załączyć zaświadczenie o złożeniu ponownego egzaminu, zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia i wyniki badań psychologicznych
zaliczanie punkt w 123b prawo oruchu drogowym
Zaliczanie punktów - § 123b prawo oruchu drogowym
 • W rejestrze kierowców zapisywana jest liczba punktów odpowiadająca popełnionemu wykroczeniu,lub przestępstwu według taryfikatora
   • Na kierowcę pojazdu mechanicznegona, na którego nałożona była odpowiednim organem sankcja za wykroczenie ,lub który został skazany wyrokiem sądu za przestępstwo. Wraz z zapisem o punkach zarejestrowany zostaje również czyn, który popełnił.
   • Żołnieżowi - kierowcy pojazdu mechanicznego na którego nałożona była sankcja za wykryczenie według specjalnych przepisów prawa
   • Kierowcy pojazdu mechanicznego (policjantowi, strażakowi, itp,)za czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia, lub przestępstwa
 • Wpisu dokonuje odpowiednio terytorialnie organ z datą wystawienia mandatu , lub z dniem ogłoszenia wyroku sądu.
podstawa wprowadzenia zapisu
Podstawa wprowadzenia zapisu
 • Zawiadomienie z policji o nałożeniu mandatu, na podstawie bloczka mandatów
 • Postanowienie o nałozeniu sankcji z dniem uprawomocnienia.
 • Postanowienie o nałożeniu sankcji za wykroczenie popełnione przez żołnieża nałożone według odrębnych przepisów prawa.
 • Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej za czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia i zostało uprawomocnione.
 • Skazyjący wyrok sądu po uprawomocnieniu.
osi gni cie 12 punkt w 123c prawo o ruchu drogowym
Osiągnięcie 12 punktów- § 123c prawo o ruchu drogowym
 • Punkty nalicza sie do całkowitego limitu 12 punktów
 • Następuje pisemne powiadomienie kierowcy o osiągnieciu 12 punktów wraz z wezwaniem do złożenia prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia zawiadomienia.
 • Kierowca traci prawo do prowadzenia pojazdów w terminie po upływie 5 dni roboczych od daty doręczenia wezwania.
 • W wypadku kierowcy , który posiada prawo jazdy wydane w innym kraju Unii Europejskiej, prawo jazdy wydane przez inne państwo. Kierowca traci prawo do prowadzenia pojazdów na terytorium Republiki Czeskiej na okres 1 roku. Ministerstwo powiadomi o fakcie kraj wydania dokumentu.
 • W wyniku zgromadzenia 12 punktów kierowca traci prawo do kierowania pojazdami mechanicznymi z mocy prawa bez przeprowadzenia osobnego postępowania na okres 1 roku.
odwo ania po osi gni ciu 12 punkt w 123f prawo o ruchu drogowym
Odwołania po osiągnięciu 12 punktów - § 123f prawo o ruchu drogowym
 • Kierowca, który nie zgadza się z nałożonym na niego punktami ma prawo o od pisemnego odwołania od decyzji.
 • Jeżeli odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie organ uprawniony w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia dokona zmian w rejestrze i o fakcie tym poinformuje kierowce pisemnie.
 • Jeżeli odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie wpis zostanie dokonany i potwierdzony pisemnie.
 • W czasie rozpatrywania zażalenie od decyzji nakładającej punkty przez uprawniony organ zawieszony zostaje termin wpisu do rejestru. W tym czasie kierowca może prowadzic pojazdy mechaniczne wg. posiadanych uprawnień.
zwrot uprawnien do kierowania pojazdami 123d prawo o ruchu drogowym
Zwrot uprawnien do kierowania pojazdami- § 123d prawo o ruchu drogowym
 • Kierowca ma prawo złożyc wniosek o zwrot zabranego prawa jazdy po upływie jednego roku od dnia utraty uprawnień do kierowania.
 • Wniosek musi miec formę pisemna i należy go złożyć w odpowiednim terytorialnie organie uprawnionym do wydawania uprawnień.
 • Warunkiem niezbędnym do ponownego otrzymania prawa jazdy jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o poddaniu sie badaniom lekarskim, zdaniu pozytywnie egzaminów z zakresu prawa jazdy według specjalnych przepisów prawa, oraz wyników badania psychologicznego.
 • W dniu powtórnego otrzymania prawa jazdy kierowca ma konto zerowe.
odliczanie punkt w pasywne i aktywne 123e prawo o ruchu drogowym
Odliczanie punktów (pasywne i aktywne) - § 123e prawo o ruchu drogowym
 • Kierowcy, który w rok od dnia ostatniego naliczenia punktów, lub od dnia uprawomocnienia wyroku skutkiem, którego było naliczenie punktów nie popełnił wykroczenia, lub przestępstwa za, które nakładane są punkty odliczane sa punkty według następujących zasad:
   • Po nastepujących po sobie 12 kalendarzowych miesiącach 4 punkty z całej sumy zgromadzonych punktów
   • Po nastepujących po sobie 24 kalendarzowych miesiącach 4 punkty z całej sumy pozostałych punktów, po odliczeniu punktów wg.punktu wyżej.
   • Po nastepujących po sobie 36 kalendarzowych miesiącach pozozostałe punkty
 • Urząd sprawujący nadzór na rejestrem punktów raz w roku kalendarzowym ma prawo odpisać 3 punkty po ukonczeniu przez kierowcę szkolenia w ośrodku bezpieczne jazdy.
magistrat miasta opawy wydzia komunikacji referat spraw komunikacyjnych
Magistrat miasta Opawy wydział komunikacji, referat spraw komunikacyjnych
 • Przełożył z oryginału Joachim Lasak achimcio@wp.pl