Stowarzyszenie samorz dowe centrum przedsi biorczo ci i rozwoju w suchej beskidzkiej
Download
1 / 87

- PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej. 10 listopad 2011r, Spytkowice. Historia Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie:. rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju turystyki i agroturystyki,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rossa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stowarzyszenie samorz dowe centrum przedsi biorczo ci i rozwoju w suchej beskidzkiej

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczościi Rozwoju”w Suchej Beskidzkiej

10 listopad 2011r,

Spytkowice


Historia stowarzyszenia
Historia Stowarzyszenia


Celem stowarzyszenia jest wspieranie
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie:

 • rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

 • eksportu,

 • rozwoju turystyki i agroturystyki,

 • rozwoju gospodarczego,

 • ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska naturalnego człowieka,

 • wykorzystania i transferu nowych technik i technologii,

 • tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu,

 • rozwoju zasobów ludzkich.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele m in poprzez
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • tworzenie i realizację programów aktywnej walkiz bezrobociem,

 • świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub też innych podmiotów, których celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego,

 • świadczenie usług informacyjnych dla mikro, małychi średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub innych podmiotów,

 • świadczenie usług finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą.Stowarzyszenie jako organizacja non profit
Stowarzyszenie jako organizacja non - profit

 • Organizacja non-profit – to organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.


Stowarzyszenie jako organizacja non profit c d
Stowarzyszenie jako organizacja non – profit c.d.:

 • działalność gospodarczą prowadzi w imieniu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia,

 • dochody z działalności Stowarzyszenia przeznacza się na realizacje celów statutowych.


Stowarzyszenie jako o rodek krajowego systemu us ug
Stowarzyszenie jako ośrodek Krajowego Systemu Usług

Od 2005r. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”w Suchej Beskidzkiej posiada akredytacjęw Krajowym Systemie Usług (KSU) w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych i finansowych udzielanie pożyczek.


Krajowy system us ug
Krajowy System Usług

Krajowy System Usług dla MSP (KSU) to sieć około 200 współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji, które świadczą na rzecz mikroprzedsiębiorców, małychi średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowei finansowe.Us ugi doradcze o charakterze og lnym
Usługi doradcze o charakterze ogólnym

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej realizuje usługi doradcze odpłatne głównie w zakresie :

 • przygotowywania biznes planów oraz

 • opracowywania wniosków o dotację główne do Urzędu Pracy

 • inne w zależności od potrzeb klienta.


Doradca ma opolskiego przedsi biorcy
Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Okres realizacji projektulistopad 2011 – październik 2014

Projekt realizowany w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet 8

Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwodla przedsiębiorstw

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany przezMałopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.w partnerstwie z 6 instytucjami.


Doradca ma opolskiego przedsi biorcy5
Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

 • Średni czas trwania usługi doradczej to 15h.

 • Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty, prowadzona będzie na bieżąco w okresie trwania projektu.

 • Ważne! Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności, ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.Doradca ma opolskiego przedsi biorcy7
Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

 • Kontakt

  • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

   ul. Mickiewicz 175

  • Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03

  • Tel./fax.: 033 874 12 85

 • Osoba do kontaktu

  • Natalia Borowy


Us ugi finansowe udzielanie po yczek
Usługi finansowe – udzielanie pożyczek

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” realizuje usługi finansowe w ramach następujących funduszy pożyczkowych:

 • Fundusz „Małopolska Południowo – Zachodnia”,

 • Fundusz „Beskid,

 • Fundusz „Skawa”,Fundusz „TOR”,

 • Fundusz „Odbudowa”.


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia
Fundusz Pożyczkowy„Małopolska Południowo Zachodnia”

realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPOWKP)

Działanie 1.2.1.

ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Instytucja wdrażająca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia1
Fundusz Pożyczkowy „MałopolskaPołudniowo – Zachodnia”


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia2
Fundusz Pożyczkowy „MałopolskaPołudniowo – Zachodnia”


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia3
Fundusz Pożyczkowy „MałopolskaPołudniowo – Zachodnia”


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia4
Fundusz Pożyczkowy „MałopolskaPołudniowo – Zachodnia”


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia5
Fundusz Pożyczkowy „MałopolskaPołudniowo – Zachodnia


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia6
Fundusz Pożyczkowy „MałopolskaPołudniowo – Zachodnia”


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia7
Fundusz Pożyczkowy „MałopolskaPołudniowo – Zachodnia”


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia8
Fundusz Pożyczkowy „MałopolskaPołudniowo – Zachodnia”


Fundusz po yczkowy ma opolska po udniowo zachodnia9
Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Południowo Zachodnia”

 • Kontakt

  • Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03

  • Tel./fax.: 033 874 12 85

  • Kom.: 0 501 609 564

 • Dorota Augustyn

  • email: d.augustyn@centrump-sucha.pl

 • Michał Stasik

  • email: fundusze@centrump-sucha.plFundusz po yczkowy beskid9
Fundusz Pożyczkowy „Beskid”

 • Kontakt

  • Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03

  • Tel./fax.: 033 874 12 85

  • Kom.: 0 501 609 564

 • Dorota Augustyn

  • email: d.augustyn@centrump-sucha.pl

 • Michał Stasik

  • email: fundusze@centrump-sucha.pl


Fundusz po yczkowy skawa
Fundusz Pożyczkowy „SKAWA”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramachII osi MRPO „ Gospodarka regionalnej szansy”

Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.


Fundusz po yczkowy skawa9
Fundusz Pożyczkowy „Skawa”

 • Kontakt

  • Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03

  • Tel./fax.: 033 874 12 85

  • Kom.: 0 506 254 080

 • Magdalena Drabina

  • email: m.drabina@funduszskawa.pl

 • Monika Marek

  • email: m.zawila@funduszskawa.pl

 • www.funduszskawa.plFundusz po yczkowy tor 108
Fundusz Pożyczkowy TOR#10

 • Kontakt

  • Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03

  • Tel./fax.: 033 874 12 85

  • Kom.: 0 506 254 080

 • Magdalena Drabina

  • email: m.drabina@funduszskawa.pl

 • Monika Marek

  • email: m.zawila@funduszskawa.pl


Fundusz po yczkowy odbudowa
Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

II osi MRPO „Gospodarka regionalnej szansy”

Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat D „Esparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.Stowarzyszenie samorz dowe centrum przedsi biorczo ci i rozwoju w suchej beskidzkiej

 • Pożyczka nie możebyć udzielona przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 1 października 2004 roku).


Fundusz po yczkowy odbudowa10
Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa”

 • Kontakt

  • Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03

  • Tel./fax.: 033 874 12 85

  • Kom.: 0 506 254 030

 • Agnieszka Grabiec

  • email: a.grabiec@centrump-sucha.pl

 • Dorota Nitecka

  • email: d.nitecka@centrump-sucha.pl


Us ugi informacyjne
Usługi informacyjne

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” realizuje bezpłatne usługi informacyjne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla firm oraz osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.


Punkt konsultacyjny ksu
Punkt Konsultacyjny KSU

„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą przez dofinansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet 2 Działanie 2.2 Poddziałania 2.2.1

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt własny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez Zespół Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych


Stowarzyszenie samorz dowe centrum przedsi biorczo ci i rozwoju w suchej beskidzkiej

Celem realizowanego projektu jest zapewnienie dostępności oferty bezpłatnych usług informacyjnych PK dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą


Punkt konsultacyjny ksu1
Punkt Konsultacyjny KSU oferty bezpłatnych usług informacyjnych PK dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
Punkt konsultacyjny dy ury
Punkt Konsultacyjny - dyżury obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kalwaria Zebrzydowska

  • Cech Rzemiosł Różnych

   ul. Jagiellońska 6

   kom.: 0 519-187-915

   każda środa miesiąca: 9.00 – 15.00

 • Wadowice

  • Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości

   ul. Krakowska 10

   kom.: 0 519 187 915

   każdy piątek miesiąca: 9.00 – 15.00


Punkt konsultacyjny ksu2
Punkt Konsultacyjny KSU obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kontakt

  • Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03

  • Tel./fax.: 033 874 12 85

  • Kom.: 0 506 254 030

 • Anna Kulak

  • email: kulak@pk-sucha.pl

 • Monika Nowak

  • email: nowak@pk-sucha.pl

 • Magdalena Więcław

  • email: wieclaw@pk-sucha.pl

  • www.pk-sucha.pl


Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane obejmuje następujące zagadnienia:


Zosta ma opolskim przedsi biorc
Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą obejmuje następujące zagadnienia:

Projekt realizowany był w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Projekt realizowany przez MARR S.A.w konsorcjum z 8 instytucjami.


Stowarzyszenie samorz dowe centrum przedsi biorczo ci i rozwoju w suchej beskidzkiej

Celem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstww tym innowacyjnych.

Projekt był realizowany na terenie powiatu suskiego, wadowickiego i limanowskiego.

W efekcie zrealizowanego projektu powstały83 nowe mikroprzedsiębiorstwa.


Ma opolski biznesmen
MAŁOPOLSKI BIZNESMEN poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstw

Okres realizacji projektu styczeń 2010r. – czerwiec 2012r.

Projekt realizowany w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Projekt realizowany przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z 5 instytucjami


Ma opolski biznesmen1
MAŁOPOLSKI BIZNESMEN poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstw


Dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstw

Ryszard Janiszewski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Dorota Nitecka – Specjalista ds. finansowych


Stowarzyszenie samorz dowe centrum przedsi biorczo ci i rozwoju w suchej beskidzkiej

Stowarzyszenie poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstw„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 175

34-200 Sucha Beskidzka

www.centrump-sucha.pl

Tel. 033 874 11 03; Tel./fax. 033 874 12 85

email.: sekretariat@centrump-sucha.pl