deniz ticareti hukuku 18 19 2 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Deniz Ticareti Hukuku 18-19/2/2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Deniz Ticareti Hukuku 18-19/2/2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Deniz Ticareti Hukuku 18-19/2/2012. Bekleme Süreleri. Ç/S: Hazırlık ihbarı (notice of readiness); Starya (laytime ); Sürastarya süresi (kararlaştırılması şart); Sürastarya parası (demurrage ); hızlandırma primi ( dispatch money = navlun iadesi) (TTK m. 1152-1157, 1168-1173)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Deniz Ticareti Hukuku 18-19/2/2012' - rossa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bekleme s releri
Bekleme Süreleri
 • Ç/S: Hazırlık ihbarı (notice of readiness); Starya (laytime); Sürastarya süresi (kararlaştırılması şart); Sürastarya parası (demurrage); hızlandırma primi (dispatch money = navlun iadesi) (TTK m. 1152-1157, 1168-1173)
 • K/A: davet üzerine gecikmeden teslim / tesellüm (TTK m. 1163, 1176)
koni mento 1 14
Konişmento – 1/14
 • Konişmento = Bill of Lading (“B/L”)
 • 1. Kanunlar ihtilâfı kuralları
 • a) MS: 25/8/1924 tarihinde Brüksel’de kabul edilen “Konişmentoya Mütaallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme” (“1924 KTMS”) + 1968/1979 Protokolleri
 • b) Şekil: düzenleme yeri (MÖHUK m. 7 f. 1)
 • TTK ek hüküm: Düzenleme yeri hukuku uyarınca e-B/L mümkün (m. 1526 f. 2 c. 2);
 • c) Hükümler: varma yeri (MÖHUK m. 21 f. 2).
koni mento 2 14
Konişmento – 2/14
 • 2. Nedir?
 • TTK m. 1228-1245
 • Kıymetli evrak: TTK m. 645
 • Emtia senedi (Dikkat: TMK m. 957 ve m. 980; ayrıca: E-TTK 3. Kitap 6. Fasıl başlığı; Y-TTK m. 832 öncesinde bu başlık yok, ancak sonuç değişmedi.)
koni mento 3 14
Konişmento – 3/14
 • 3. Tamamlayıcı hükümler
 • Poliçeler (TTK m. 831 f. 2)
 • Dikkat: “müracaat”a ilişkin hükümler uygulanmaz (E-TTK m. 743 f. 2; Y-TTK m. 831 f. 3 [atıf yanlış: f. 2 olmalı!])
koni mento 4 14
Konişmento – 4/14
 • 4. Ne zaman düzenlenir?
 • a) (“Karada”:) Tesellüm (TTK m. 1228 f. 2 c. 1)
 • b) (“Gemide”:) Yükleme (TTK m. 1228 f. 2 c. 2)
koni mento 5 14
Konişmento – 5/14
 • 5. Zorunlu mu?
 • Kanunen hayır; TTK m. 1228 f. 2 c. 2 = “istediği kadar” = istem üzerine evet!
 • 6. Kim ister?
 • Yükleten (TTK m. 1228 f. 2 c. 2)
 • 7. Kim düzenler?
 • Taşıyan (Kaptan / Acente) (TTK m. 1228 f. 2 c. 4)
koni mento 6 14
Konişmento – 6/14
 • 8. Ne yazılır?
 • a) TTK m. 1229
 • b) “Borçlu”
 • “Taşıyan, yoksa Donatan = Taşıyan” (TTK m. 1238 f. 2 c. 1)
 • c) Yük
 • Yüke ilişkin kayıtlar → Yükleten yazılı bildirir (TTK m. 1229 f. 1 b. [a])
 • meğerki doğruluğundan şüphe edilsin → şerh verilebilir (“unknown”) (TTK m. 1239 f. 1).
koni mento 7 14
Konişmento – 7/14
 • 9. Lehtar kim?
 • “Gönderilen” emrine veya “emre” = Yükleten (TTK m. 1228 f. 3 c. 2-3)
 • Nâma veya hâmiline de olabilir.
 • 10. Tedavül?
 • Ciro + teslim (TTK m. 1230 f. 1 ve m. 1235 f. 1 c. 1).
koni mento 8 14
Konişmento – 8/14
 • 11. İşlevleri?
 • a) Makbuz
 • Eşyanın, B/L’de tanımlanan şekilde yüklendiğine ilişkin bir makbuz (TTK m. 1239 f. 3 c. 1);
 • “Karine”; aksi ispat edilebilir (E-TTK m. 1110 f. 2 c. 1)
 • Dikkat: 3. kişiye karşı edilemez (TTK m. 1239 f. 3 c. 2)!
koni mento 9 14
Konişmento – 9/14
 • b) Borç senedi
 • Boşaltma limanında,
 • Meşru hâmile
 • B/L iadesi karşılığında
 • Yükü teslim etme taahhüdü
 • (TTK m. 1230 ve m. 1236).
koni mento 10 14
Konişmento – 10/14
 • c) Emtia senedi
 • TTK m. 1234
 • → TMK m. 980: zilyetliğin devri yoluyla mülkiyetin geçişi
 • → TMK m. 957 f. 1: rehin cirosu (TTK m. 689) yoluyla taşınır rehni kurulması.
koni mento 11 14
Konişmento – 11/14
 • 12. Hukuksal ilişkilere etkisi
 • Taşıyan – 3. Kişi Gönderilen: B/L [TTK m. 1237 f. 1]
 • Taşıyan – Taşıtan: Navlun Sözleşmesi [TTK m. 1237 f. 2]
 • B/L’den atıf = “incorporation clause”
 • Çözüm: TTK m. 1237 f. 3.
koni mento 12 14
Konişmento – 12/14
 • 13. Kime Teslim?
 • a) Tek B/L hâmili: iade karşılığında [TTK m. 1230 ve m. 1236]
 • b) Birden çok meşru B/L hâmili:
 • aa) Farklı tarihlerde başvuru: ilk hâmile teslim ile borçtan kurtuluş [TTK m. 1230 f. 2, m. 1235 f. 1]
koni mento 13 14
Konişmento – 13/14
 • bb) Aynı anda “teslim” isteyerek başvuru: ambara tevdi [TTK m. 1231] (Hangi Borçlar Hukuku hükmü bu?)
 • cc) Aynı anda zıt istemlerle (örn. teslim, rehin vs.) başvuru: müşterek cirantadan “ilk teslim cirosu” tercih edilir (TTK m. 1235 f. 2)
koni mento 14 14
Konişmento – 14/14
 • 14. Yükleten tarafından verilen garantiler
 • Sorun: B/L düzenlenirken, kayıtların doğruluğu konusunda tereddütler
 • Uygulama: YT tarafından verilen garanti (örn. para, altın, garanti mektubu)
 • Çözüm TTK m. 1241:
 • 3. kişi gönderilene karşı geçersiz
 • “Aldatma kasdı” yoksa yükletene karşı geçerli.
deniza r sat 1 11
Denizaşırı Satış – 1/11
 • 1. Tanım ve kaynaklar
 • Satılan eşyanın, deniz yoluyla taşınıp teslim edilmesine ilişkin satış sözleşmeleri
 • E-TTK m. 1133-1158
 • TTK: Yok çünkü uygulamada:
 • INternational COmmercial TERMS
 • Kaynak: Aslıhan Sevinç Kuyucu, INCOTERMS (Uluslararası Ticari Terimler), Filiz Kitabevi, İstanbul 2011
deniza r sat 2 11
Denizaşırı Satış – 2/11
 • 2. CIF (Sif) Satış (E-TTK m. 1139-1158)
 • 1. Tanım (E-TTK m. 1139 f. 1)
 • Bir eşyanın belli bir yere taşınması için gemiye yükletilmesi şartıyla
 • (a) eşya bedelinden ve
 • (b) satıcı tarafından ödenecek sigorta ücretiyle
 • (c) navlundan
 • Oluşan, maktu bir bedel karşılığında yapılan satışa “Sif” satış denir.
deniza r sat 3 11
Denizaşırı Satış – 3/11
 • Cost: semen (satış bedeli): “C tipi satış”
 • Insurance (premium): sigorta primi
 • Freight: navlun
 • Türkçe okunuş: “sif” = E-TTK m. 1139
 • INCOTERMS: aynı ilkeler, ancak daha çağdaş kurallar.
 • Yaygın türev: CFR = cost, freight (sigorta sözleşmesi yapma borcu yok).
deniza r sat 4 11
Denizaşırı Satış – 4/11
 • 2. Satıcının Borçları
 • a) Eşyanı Teslimi
 • Sözleşme veya teamüle uygun şekilde ve zamanda ve ambalaj içinde gemiye yükletilme (E-TTK m. 1140 f. 1)
 • Yüklemenin ispatı: yükleme konişmentosu (E-TTK m. 1141 f. 2 c. 1)
deniza r sat 5 11
Denizaşırı Satış – 5/11
 • Yarar ve hasarın geçişi: geminin küpeştesini (bordasını) geçme anında (E-TTK m. 1143 f. 1 c. 1)
 • Dikkat: “Satıcıya düşen teslim borcunun ifa yeri malın yüklendiği yerdir. Şu kadar ki; malın mülkiyetinin alıcıya geçmesi onu temsil eden konişmentonun ciro ve teslimi ile olur.” (f. 4).
deniza r sat 6 11
Denizaşırı Satış – 6/11
 • b) Navlun Sözleşmesi ve Konişmento
 • Yükleme yerinden varma limanında vinç üzerinde teslime kadar eşyanın taşınması için navlun sözleşmesi kurmak ve
 • Navlunu ödemek (E-TTK m. 1144 f. 1)
 • Konişmento düzenlettirmek (E-TTK m. 1145 f. 1).
deniza r sat 7 11
Denizaşırı Satış – 7/11
 • c) Sigorta Sözleşmesi
 • Eşyayı,
 • sigorta poliçelerine eklenmesi yaygın olan şartlar çerçevesinde
 • denizcilik rizikolarına karşı
 • sigorta ettirmek ve
 • primi ödemek (E-TTK m. 1147 f. 1).
deniza r sat 8 11
Denizaşırı Satış – 8/11
 • d) Belgelerin Teslimi
 • Yükleme tamamlandıktan sonra
 • Konişmento, sigorta poliçesi, fatura, gerekiyorsa eşyanın niteliğini ve tartısını ispat eden şahadetname ile diğer belgeleri
 • gecikmeksizin alıcıya teslim etmek veya ettirmek (E-TTK m. 1150 f. 1).
 • Uygulama: bankada açılan “akreditif” yoluyla.
deniza r sat 9 11
Denizaşırı Satış – 9/11
 • 3. Alıcının Borçları
 • Belgeleri inceleyip kabul veya reddetmek (E-TTK m. 1152 f. 1)
 • Kabul halinde, belgelerin karşılığında:
 • “Sif” satış bedelini ödemek (E-TTK m. 1153 f. 1)
 • Eşyayı teslim almak (E-TTK m. 1155 f. 1).
deniza r sat 10 11
Denizaşırı Satış – 10/11
 • III. FOB Satış (E-TTK m. 1138)
 • 1. “Free on board” = gemide teslim
 • = “F tipi satış”
 • 2. Satıcının Borçları: eşyayı ambalaj içinde gemide teslim etmek ve konişmentoyu almak
 • Yarar ve hasarın geçişi: geminin küpeştesini (bordasını) geçme anında (f. 2 c. 1)
deniza r sat 11 11
Denizaşırı Satış – 11/11
 • 3. Alıcının Borçları
 • Semeni (satış bedelini) ödemek
 • Navlun sözleşmesi yapmak veya yaptırmak (satıcı, alıcıyı temsilen yapabilir)
 • Eşyayı yükleme limanında teslim almak
 • Dilerse: Sigorta sözleşmesi yapmak veya yaptırmak (satıcı, alıcıyı temsilen veya alıcıyı “sigortalı” göstererek yapabilir).
ad