slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Glædelig jul PowerPoint Presentation
Download Presentation
Glædelig jul

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Glædelig jul - PowerPoint PPT Presentation

ross
133 Views
Download Presentation

Glædelig jul

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Glædelig jul Ønskes du af

  2. Retten i Næstved følger med den elektroniske bølge

  3. … og benytter lejligheden til at sende en hilsen til vore brugere, kolleger og samarbejdspartnere m.v.

  4. Vi vil også gerne fortælle lidt om årets gang …

  5. Alle afdelinger har haft projekt ”bunkebekæmpelse”, hvilket har resulteret i, at store ophobede bunker blev reduceret.

  6. Ny kunst Retten har for fondsmidler erhvervet skulpturen ”Atta-Atta”. Kunstneren er Hans Christian Rylander.

  7. Lydoptagelse af forklaringer i straffesager I år startede vi med at lydoptage forklaringer under hovedforhandlinger i straffesager.

  8. Nye elektroniskesystemer Retten i Næstved har været pilotembede for et nyt og nu velfungerende fogedsystem,

  9. I 2011 vil vi bl.a. arbejde på at få nedbragt berammelsestiderne

  10. ... med ønske om et godt nytår