slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grupp 3 Anja, Anna-Karin, Diana, Josefine, Louise och Karolina 2014-09-16 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grupp 3 Anja, Anna-Karin, Diana, Josefine, Louise och Karolina 2014-09-16

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Grupp 3 Anja, Anna-Karin, Diana, Josefine, Louise och Karolina 2014-09-16 - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Barnmorskeprofessionen. och betydelsen av RPSH. Grupp 3 Anja, Anna-Karin, Diana, Josefine, Louise och Karolina 2014-09-16. ur ett nutidsperspektiv. - nationellt och internationellt. Definition av reproduktiv hälsa:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grupp 3 Anja, Anna-Karin, Diana, Josefine, Louise och Karolina 2014-09-16' - ross-osborn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Barnmorskeprofessionen

och betydelsen av RPSH

Grupp 3

Anja, Anna-Karin, Diana, Josefine, Louise och Karolina

2014-09-16

ur ett nutidsperspektiv

- nationellt och internationellt

definition av reproduktiv h lsa
Definition av reproduktiv hälsa:

”Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt de skall komma. Dessa rättigheter skall varje människa kunna hävda utan risk för diskriminering, våld eller tvång.”

ICPD (international conferenceon Population and Development)

Kairo 1994

slide3

Sveriges regerings definition av sexuella rättigheter

 • Global ohälsa
 • Milleniemålen – internationellt samarbete, Kairo 1994
siffrorna som skr mmer
Siffrorna som skrämmer…
 • Varje år blir cirka 210 miljoner kvinnor och flickor gravida varav 8miljoner drabbas av komplikationer som kan orsaka långvarig fysisk och psykisk ohälsa samt invaliditet.
 • Över 500 000 kvinnor – en i minuten – dör till följd av komplikationer i samband med graviditet och barnafödande.
 • 99 % av dessa dödsfall sker i utvecklingsländer.
 • Internationell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsoservice skulle sänka denna siffra.

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2006

barnmorskans verksamhetsf lt
Barnmorskans verksamhetsfält
 • Den reproduktiva hälsovården
 • Påverkas i hög grad av det samhälle vi lever i och av de resurser som finns tillgängliga på varje plats.

jämställdhet, fattigdom, sociala orättvisor, familjelagstiftning, otillräcklig hälso- och sjukvård, brist på information och inflytande

Ett nationellt arbete för att främja den internationella hälsan!

slide6

Sverige jobbar med att öka tillgängligheten till sexuell och reproduktiv hälsovård samt att den skall vara allmän och ekonomisk överkomlig för alla.

 • Barnmorskans viktiga roll.
 • RPSH och för kvinnans rätt till sin egen kropp.
 • Till grund för detta har ICM (International ConfederationofMidwives - Internationella förbundet för barnmorskor) tagit fram en global kompetensbeskrivning för barnmorskor.
icm s kompetensbeskrivning
ICM’s kompetensbeskrivning
 • Social, epidemiologisk och kulturell kontext av mödra- och postnatal vård.
 • Familjeplanering
 • Vård under graviditet
 • Vård under förlossning
 • Vård av kvinnan efter förlossning
 • Postnatal vård av den nyfödde
 • Vård vid abort
birth territory a theory for midwifery practice
Birth Territory: A Theory for Midwifery Practice
 • Barnmorskans roll i perinatal vård med två fokusområden, den yttre fysiska miljöns utformning och den inre miljön där fokus ligger i att stödja kvinnan i hennes upplevelse av att finna styrka i sig själv och sitt barn vid en förlossning.
 • Genial förlossning
 • Mikro- och makronivå
 • Inre och yttre miljö
 • Barnmorskans roll

Theory for midwifery praticeav R Bryar & M Sinclair, 2011

K Fahy m fl. kap 10 s.215-236

slide9

The primacy of good midwife in midwifery services: an evolving theory of professionalism in midwifery (2011) HalldorsdottirSigridur & KarlsdottirSigfridur Inga. AkureyriIceland.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-6712.2011.00886.x/figure.pptx?figureAssetHref=image_n/SCS_886_f1.gif

skillnader och likheter mellan sjuksk terske och barnmorsketeorier
Skillnader och likheter mellan sjuksköterske- och barnmorsketeorier
 • Sjukskötersketeorier - fokuserar på omvårdnad, copingstrategier vid sjukdomstillstånd och att upprätthålla livskvalitet trots sjukdom.
 • Barnmorsketeorierna - fokuserar på att främja och upprätthålla det naturliga och friska i reproduktiv och sexuell hälsa.
 • Empowerment - att lyfta fram sin egna autonomitet.
diskussion
Diskussion
 • Nuförtiden - västvärldens tillgång till avancerad teknik.
 • Vi tror att detta skapar stora möjligheter till en god och säker vård men även stora förväntningar på barnmorskan.
 • Vad tänker ni?