Odr ivi razvoj turizma u hrvatskoj
Download
1 / 12

Odr ivi razvoj turizma u Hrvatskoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Updated On :

Održivi razvoj turizma u Hrvatskoj. Hrvoje Ćustić, 3.ene-es. Uvod. Razvoj turizma u Hrvatskoj od nastanka šezdesetih godina prošlog stolje ća odvijao se manje-više stihijski. Najva ž niji turisti č ki potencijal Hrvatske je Jadransko more.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odr ivi razvoj turizma u Hrvatskoj' - rosie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odr ivi razvoj turizma u hrvatskoj

Održivi razvoj turizma u Hrvatskoj

Hrvoje Ćustić, 3.ene-es


Uvod

 • Razvoj turizma u Hrvatskoj od nastanka šezdesetih godina prošlog stoljeća odvijao se manje-više stihijski.

 • Najvažniji turistički potencijal Hrvatske je Jadransko more.

 • Relativno malo turista dolazi u Hrvatsku zbog njenih ostalih atraktivnosti i sadržaja, poput kulture ili ronjenja.

 • Neke kulturne znamenitosti koje imaju međunarodno priznanje, tek su djelomično iskorištene.

 • Unutrašnjost Hrvatske je turistički još uvijek nedovoljno ili loše iskorištena.

 • Turizam može postati jedan od osnovnih pokretača razvoja i u područjima u kojima je do sada bio marginaliziran.


Tipovi turizma
Tipovi turizma

Turističko tržište danas je dinamično i izrazito konkurentno. Razlikujemo:

 • ekoturizam - stvara mogućnosti za razvitak dosad turistički slabo razvijenih regija. Zahtjeva razvoj pješačke infrastrukture, sistema označavanja, odmorišnih punktova, adekvatnog prijevoza…

 • tematski turizam -je postao jedan od najvažnijih katalizatora razvitka.Temelji se na 3-E principu«Entertainment, Excitement, Education»

 • avanturistički turizam-danas turisti žele istraživati visine planina, svemir, Antarktik i dubine mora…

 • vjerski turizam - prisutan primjerice u Mariji Bistrici.

 • kružna putovanja -nudi mogućnost da se u kratkom vremenu puno vidi. Zahtjeva intenzivni razvoj nautičkog turizma.

 • zdravstveni turizam - morski zrak, ljekovite termalne vode…

 • kongresni i znanstveni turizam - izvan glavne ljetne turističke sezone. Sve više dobiva na značaju.


Sukob turizma i za tite okoli a
Sukob turizma i zaštite okoliša

 • Svaka se ekonomska djelatnost zbiva u prostoru. Iz te činjenice proizlazi da dolazi do konfliktne situacije pretendiraju li dviju različite djelatnosti na isti prostor.

 • Zaštita prirode, za razliku od turističke djelatnosti ne pripada među profitabilne djelatnosti.

 • Negativan utjecaj turizma do izražaja došao u eri masovnoga automobilskog turizma.

 • Odmor se svodi samo na privremenu promjenu boravišta, a način života ostaje više-manje isti.

 • Konflikt turizma i zaštite prirode najizraženiji je u nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim prostornim kategorijama.

 • Jesu li važnije neprofitabilne obrazovno-znanstvene funkcije ili profitabilne turističko-rekreacijske?


Za tita vrijednosti prostora i unaprje enje okoli a
Zaštita vrijednosti prostora i unaprjeđenje okoliša

 • Prirodni resursi su još uvijek glavni motivacijski faktor za dolazak i boravak turista u Hrvatskoj.

 • Održivo iskorištavanje, zaštita i razvoj prirodnih dobara je uvjet bez kojeg nemadugoročnog razvoja turizma u Hrvatskoj.

 • Povratak prirodi i zdrava prehrana te korištenje prirodnih materijala svjetski je pokret koji se reflektira i u turizmu.

 • Ekologija postaje i trend i potreba.

 • Ekološki aspekt turizma temelji se na očuvanju prirodnih resursa te edukaciji svih sudionika o aspektima, važnosti i primjeni ekoloških načela u turizmu.

 • Primjer djelovanja u zaštiti okoliša:

  • Stavljanje važnih prirodnih područja pod adekvatni stupanj zaštite

  • ohrabrivati implementaciju standarda “Plave zastave”

  • Uključivanje ekologije u program edukacije u turizmu


Prostorni planovi i turizam
Prostorni planovi i turizam

 • Kvalitetno planiranje prostora jedan je od najvažnijih preduvjeta za dugoročan i održiv razvoj turizma.

 • Prostor u užem i širem smislu osnovna je pretpostavka za dolazak i boravak gostiju.

 • Zadatak prostornog planiranja je uspostavljanje ravnoteže između smještaja, prometa, komunikacija i ostalih usluga

 • Treba definirati uporabu prostora za turizam na nacionalnoj razini.

 • Prilikom gradnje novih objekata treba stilom gradnje i izborom materijala poštovati tradiciju i autohtoni graditeljski stil okolnog prostora.

 • Osnovni koraci za adekvatno korištenje prostora:

  • u najkraćem mogućem roku donositi Prostorne planove razvoja hrvatskog turizma

  • izraditi Masterplanove - strateške dokumente o lokalnom ciljanom razvoju turizma

  • efikasnija razmjena know-how-a između pojedinih regija


Problem divlje gradnje
Problem «divlje gradnje»

 • Hrvatska obala je lijepa, razvedena, očuvana i ne prenapučena.

 • Obalno područje dugo je 11.500 kilometara i čini 20 posto hrvatskog teritorija. U pojasu koji obuhvaća 42 grada i 96 općina živi 1,144 milijun ljudi, odnosno čak 80 posto stanovnika jadranskih županija.

 • U posljednje vrijeme na obali se sve više gradi.

 • Prestale su se poštovati značajke tradicionalnoga graditeljstva koje poštuju krajolik.

 • Mnogi su uzroci bespravne gradnje: neodoljiva želja za brzom zaradom, neurednost zemljišnih knjiga…

 • Prethodni su se naraštaji možda bolje od današnjih brinuli za očuvanje vrednota (pr. statut grada Dubrovnika iz 1272 )

 • Čini se da se vraća dobri duh drevnih dubrovačkih rješenja – osnivanje Savjeta prostornog uređenja države.

 • Danas "divlja gradnja" se tretira kao kazneno djelo koje će se kažnjavati zatvorom do tri godine.

 • Problem nije prekasno uočen!


Seoski turizam
Seoski turizam

 • Što je seoski turizam?

 • Turističko seosko obiteljsko gospodarstvo je manja gospodarska cjelina smještena u turistički atraktivnome kraju koja daje izvoran proizvod ili uslugu gospodarstva.

 • Turizam na obiteljskom gospodarstvu dopunska je djelatnost vlasnika gospodarstva i njegove obitelji.

 • Svaka djelatnost može biti obogaćena s onoliko sadržaja koliko ih nudi obiteljsko gospodarstvo.

 • Turist u ovakvu okruženju nije samo gost.

 • Posebni oblici turističke ponude:

  • smještaj gostiju na vlastitome gospodarstvu

  • ponuda vlastitih proizvoda

  • ponuda jela iz vlastite kuhinje

  • ponuda pića iz vlastitog podruma

  • degustiranje i kušanje vina i rakije

  • organizacija izleta u okolicu

  • kampiranje na posjedu i sl.


Nauti ki turizam
Nautički turizam

 • Hrvatska ima prirodne potencijale idealne za razvoj nautičkog turizma.

 • Razvedenost hrvatske obale (indeks razvedenosti hrvatske obale iznosi 11) je uz veliki broj otoka jedan od glavnih aduta za razvoj nautičkog turizma.

 • Nautički turizam u Hrvatskoj se pojavio gotovo jedno stoljeće kasnije (19.st.) nego u svijetu (17. i 18.st.).

 • Hrvatskim marinama potrebno je restrukturiranje i repozicioniranje.

 • Koliko marine u nacionalnim parkovima negativno utječu na okoliš?

 • Vođenje računa o utjecaju na okoliš i njegovoj maksimalnoj zaštiti.


Kulturni turizam
Kulturni turizam

 • Pojam kulturnog turizma općenito se primjenjuje na putovanja koja uključuju posjete kulturnim resursima bez obzira na inicijalnu motivaciju.

 • Svrha kulturnog turizma je, između ostalog, otkrivanje spomenika i lokaliteta.

 • Općenito je mišljenje hrvatskih turističkih djelatnika da se Hrvatska u sferi kulturnog turizma nikako ne može mjeriti s primjerice Italijom ili Španjolskom.

 • Zbog zemljopisne, klimatske, kulturne raznolikosti uvrijeđeno je mišljenje, da je nemoguće stvoriti jedinstven turistički proizvod koji bi mogao prezentirati cijelu Hrvatsku.

 • Hrvatska ima resurse, ali blago rečeno kaska za ostatkom Europe.

 • Problemi:

  • financijske poteškoće

  • nerazumijevanje lokalnih vlasti

  • neriješena vlasnička pitanja

  • nedovoljna suradnja kulturnog i turističkog sektora

  • neznanje lokalne populacije o vlastitoj baštini…


Zaklju ak
Zaključak

 • Postizanje održivog razvoja turizma zahtjeva da akteri na svim razinama, od lokalne do nacionalne, moraju postupati u skladu sa principima održivog razvoja.

 • Neophodno je:

  • razumjeti, prepoznati i zadovoljiti potrebe turista

  • osigurati preduvjete za profitabilno poslovanje

  • investirati u obrazovanje i trening zaposlenih

  • inzistirati na zaštiti i obnovi prirodnog bogatstva

  • poštovati kulturne vrijednosti i različitosti

  • osigurati kontinuiranu aktivnu ulogu države

 • Nisu više česti turisti koji će u Provansi ili na Jadranu tražiti hamburgere, većće kušati kvalitetnu domaću hranu, začinjenu domaćom pjesmom, plesom i običajima.

 • U turizmu čak niti nije toliko bitno imati najkvalitetniji proizvod, koliko je bitno znati dobro ispričati priču o tom proizvodu te ga na taj način prodati.ad