Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARALIK AYI BÜLTENİMİZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARALIK AYI BÜLTENİMİZ

ARALIK AYI BÜLTENİMİZ

291 Views Download Presentation
Download Presentation

ARALIK AYI BÜLTENİMİZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ARALIK AYI BÜLTENİMİZ

 2. BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI ARALIK AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI ARALIK AYI GEZİMİZ ARALIK AYI SİNEMAMIZ ARALIK AYI TİYATROMUZ ARALIK AYI PARTİMİZ ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ • ARALIK AYI BRANŞ DERSLERİMİZ OCAK AYI MİNİ PROGRAMI OCAK AYI AİLE KATILIMI

 3. ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

 4. BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 3:Algıladıklarını hatırlar. Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Kazanım 4. Nesneleri sayar. Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, kullanım amaçlarına, miktarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir.

 5. Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, yapıldığı malzemeye, miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Göstergeleri: Nesne/varlıkları büyüklüklerine, renk tonlarına göre sıralar Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

 6. Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Göstergeleri: Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. MOTOR GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda koşar. Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Atılan topu elleri ile tutar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri takar, çıkarır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar. Nesneleri döndürür. Kazanım 5:Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

 7. DİL GELİŞİMİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1:Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Kazanım 2:Sesini uygun kullanır. Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır. Kazanım 5:Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

 8. SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. Göstergeleri: Fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler. Kazanım 3:Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.

 9. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar. Kazanım 13. Estetik değerleri korur. Göstergeleri: Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevredeki güzelliklere değer verir. Kazanım 15. Kendine güvenir. Göstergeleri: Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

 10. ÖZBAKIM BECERİLERİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. Göstergeleri: Giysilerini çıkarır. Giysilerini giyer. Ayakkabı bağcıklarını çözer. Ayakkabılarını çıkarır, giyer. Kazanım 3:Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Kazanım 4:Yeterli ve dengeli beslenir. Göstergeleri: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Kazanım 6:Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.

 11. ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ

 12. ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

 13. PROJE KONUMUZ "GÖZLER"

 14. GÖZLER HAKKINDA NE BİLİYORUZ? GÖZLER HAKKINDA NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? SORULARI CEVAPLANDIRILDI. PANOLARI HAZIRLANDI. • GÖZLERİMİZ GÖRMEK İÇİN İŞE YARAR (DEREN ÇELEBİ) • GÖZLERİMİZ BOZULUNCA GÖZLÜK TAKARIZ (SİNAN SANER) • EL FENERİNİ GÖZÜMÜZE TUTARSAK BOZULUR (DEMİR MİRZA) • KİRPİKLERİMİZ TOZDAN VE IŞIKTAN GÖZLERİMİZİ KORUYOR (EBİL EFE AKAY) • GÖZLERİMİZİ SOĞUKTAN KORUMALIYIZ (YAĞMUR TURGAY) • GÖZ VE KİRPİKLERİMİZLE OYNAMAMALIYIZ. (KEREM ÇEKİÇ) • GÖZLERİMİZLE RESMİMİZ GÜZEL Mİ? KÖTÜ MÜ? ONA BAKARIZ (ÖMER ALİ KARATAŞ) • GÖZLERİMİZİ GÜNEŞTEN KORUMAK İÇİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMALIYIZ (DERİN HALVAŞİ) • GÖZLERİMİZ YAZILARI OKUMAYA YARAR (NİL HAKTANIR) • GÖZLERİMİZLE ÖDEVİMİZİ GÖRÜR VE YAPARIZ (YANKI ALACAOĞLU) • GÖZLERİMİZ OYUN OYNAMAYA YARAR. YOKSA NE OYNADIĞIMIZI GÖREMEYİZ (MERT GÜLDÜMEN) • GÖZLERİMİZ AĞRIYINCA KIZARIR (GÜLAY KARABAŞ) • GÖZ KIRPINCA GÖZLERİMİZ TEMİZLENİR (METE ERSÖZ) • ELİMİZİ GÖZÜMÜZE SOKMAMALIYIZ (EFE ALİ MERT) • GÖZLERİMİZİ KORUMALIYIZ (KAĞAN BOŞGELMEZ) • GÜNEŞE ÇOK BAKMAMALIYIZ (TİMUR ATA TÜRKOĞLU) • GECE GÖREBİLMEK İÇİN LAMBA YAKMALIYIZ (DERİN SAMANOĞLU) • GÖZLÜĞÜMÜ ÇIKARINCA İYİ GÖREMİYORUM (YAĞMUR TEZGÖR) • FARKLI GÖZ RENKLERİ VARDIR YEŞİL MAVİ SİYAH GİBİ (KEREM YILMAZER)

 15. İLK GÖZ RESMİ YAPILDI.

 16. KARANLIKTA RESİM YAPILDI.

 17. BÜYÜTEÇLE GÖZLER İNCELENDİ.

 18. “GÖZLER” KONULU BELGESEL İZLENDİ.

 19. BİYOLOJİ LABORATUARINDA GÖZ MAKETİ İNCELENDİ.

 20. “GÖZLER” HAFIZA OYUNU OYNANDI.

 21. GÖZ RESİMLERİ KULLANILARAK KOLAJ ÇALIŞMASI YAPILDI.

 22. SINIFIMIZDAKİ GÖZLER RENKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILARAK GRAFİK OLUŞTURULDU.

 23. “KÖREBE” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

 24. KOMİK GÖZLÜKLER TASARLANDI.

 25. YÜKSEKLERDEN UZAKLARA BAKILDI. EN YAKINDAKİLERİN VE EN UZAKTAKİLERİN RESMİ YAPILDI.

 26. “PALYAÇONUN GÖZLERİ” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

 27. “KIRMIZIYA BAK BEYAZA BAK” GÖZ YANILMASI DENEYİ YAPILDI.

 28. SİMETRİ NEDİR ÖĞRENİLDİ.YARIM BIRAKILAN YÜZ RESİMLERİ TAMAMLANDI.

 29. GÖZ FOTOĞRAFLARI BİRLEŞTİRİLEREK SINIFIMIZIN GÖZÜ YAPILDI.

 30. IŞIKLI MASADA GÖZ ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPILDI.

 31. “GÖZLERİM KAPALI” HAYAL ETME DRAMASI YAPILDI.

 32. GÖZLERİM NE HİSSEDİYOR? GÖZLERİMİZİN HİSSETTİĞİ DUYGULAR BULUNDU.

 33. BİR GÖZÜN DAHA OLSAYDI VÜCUDUNUN NERESİNDE OLMASNI İSTERDİN? NEDEN? YARATICI SORULARI CEVAPLANDI. VERİLEN CEVAPLAR DOĞRULTUSUNDA ÜÇ GÖZLÜ İNSAN MODELLERİ TASARLANDI.

 34. KAYIP GÖZLER YÜZLERİ İLE EŞLEŞTİRİLDİ.

 35. “GÖZLER” İLE İLGİLİ ŞARKI OLUŞTURULDU. 6/A SINIFININ GÖZLER ŞARKISI GÖZLERİM GÖZLERİMİZİ TOZDAN KORUMALI ÇOK GÜNEŞE BAKMAMALI IŞIKTANDA KORUMALI GÖZLÜK TAKIP BAKMALI GÜZEL BİR ÇİZGİ FİLM İZLEYELİM GÖZLERİMİZİN RENKLERİNİ GÖRELİM MAVİ, YEŞİL, KAHVERENGİ, ELA, SİYAH GÖZLERİMİZİ KORUMALI

 36. SON GÖZ RESMİ YAPILARAK İLK GÖZ RESMİ İLE KARŞILAŞTIRILDI.

 37. GÖZLER HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK? PANOSU HAZIRLANDI.

 38. GEMS KONUMUZ "AĞAÇ EVLER"

 39. İLK AĞAÇ RESMİ YAPILDI.

 40. SINIFIMIZDAKİ YAPRAKLARIN HANGİ AĞAÇTAN GELDİĞİNİ BULMAK İÇİN BAHÇEDE ARAŞTIRMA YAPILDI.