slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü ( TSWV ) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü ( TSWV ) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardım

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü ( TSWV ) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardım - PowerPoint PPT Presentation


  • 357 Views
  • Uploaded on

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Sw -5 geni. Solanum peruvianum ’ da bulunuyor. Dominant tek gen. Stevens çeşidine aktarılmış. CAPS moleküler işaretleyicisi ile moleküler olarak tespit ediliyor. M.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Domates Lekeli Solgunluk Virüsü ( TSWV ) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardım' - rosetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sw -5 geni

Solanum peruvianum’ da bulunuyor

Dominant tek gen

Stevens çeşidine aktarılmış

CAPS moleküler işaretleyicisi ile moleküler olarak tespit ediliyor

M

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardımıyla Belirlenmesi

Asu OĞUZ1 Şebnem ELLİALTIOĞLU2 Hülya İLBİ3Nejla ÇELİK1

Aylin KABAŞ1 Sinan ZENGİN1

1 BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü), ANTALYA; ersoyasu@yahoo.com

2 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ANKARA

3 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İZMİR

Domates, Dünya’da ve Türkiye’de en fazla yetiştirilen sebze türüdür. Domates üretimini sınırlayan etmenlerin başında hastalıklar gelmektedir. Üretim alanlarında görülen önemli hastalık etmenlerinden olan domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV=Tomato Spotted Wilt Virus) %42.1-%100 arasında ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Bu viral hastalık etmenine karşı alınacak en etkili önlem, genetik dayanıklılığın kullanılmasıdır. Daha önce yapılan çalışmalarla Solanum peruvianum’da bulunan Sw-5 genin en etkili dayanıklılık kaynağı olduğu ve bu genin varlığının CAPS moleküler işaretleyicileri ile tespit edilebildiği ortaya konmuştur. Araştırmada, ülkemizde ilk defa bu hastalık etmeni virüse karşı dayanıklılığın moleküler olarak tespiti sağlanmış; bu amaçla hem moleküler hem de mekanik inokulasyon yöntemi kullanılmış olmakla birlikte bu makalede sadece moleküler çalışmalardan bahsedilmiştir. Bitkisel materyal olarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) gen havuzunda bulunan bazı domates hatları ile TGRC (Tomato Genetic Resource Center)’den gelen ve Sw-5 geni taşıyan dayanıklı LA 3667 domates hattı ve yine dayanıklı ticari bir çeşit olan Formula F1 kullanılmıştır. Önceki uygulamalarımızda hastalıktan çok etkilenen Batem Özçelik F1 çeşidi, duyarlı çeşit olarak denemelere alınmıştır. Bu çalışma, ileride hastalık etmeni virüse karşı planlanacak ıslah programlarına yol gösterecek nitelik taşımaktadır.

ÖZET

TSWV ile mücadele;

Genetik dayanıklılık

Metot

GİRİŞ

PCR Protokolü

-1 x PCR buffer (2 µl),

-50 ng genomik DNA (1 µl),

-188 µM dNTP (0.4 µl),

-Her primerden (4 adet primer) 100 nM (0.2 µl),

-5.75 mM toplam MgCl2 (4 µl),

-0.1 unit Taq DNA polymerase (0.4 µl),

olacak şekilde 20 µl toplam hacimde gerçekleştirmiştir.

DNA izolasyonu Doyle ve Doyle (1987) CTAB metoduna göre

Sw-5 geninin moleküler olarak tespiti CAPS moleküler işaretleyicileri ile yapılmıştır (Stevens vd. 1992). Primer dizilişleri Çizelge 2’de verilmiştir.

Domates Üretimi

Dünyada 5.227.883 ha 129.649.883 ton üretimi

Ülkemiz 300.000 ha 10.985.400 ton üretim (FAO, 2010)

Çin

ABD

Türkiye

Çizelge 2. Primer dizilişleri

  • PCR döngüsü koşulları;
  • DNA denatürasyon aşaması: 3 dak. 94 ºC
  • Primer hibridizasyon aşaması: 35 döngü;
  • 94 ºC’ de 30 sn, 56 ºC 30 sn,72 ºC’ 1 dak.
  • Son yazılım aşaması: 72 ºC’ de 1 dak.

3. sırada

Tüm dünyada ve ülkemizde domates yetiştiriciliğini sınırlayan en

önemli etmenler hastalık ve zararlılardır (Rosello vd. 1996).

TSWV

(Tomato Spotted Wilt Virus )

1906’larde Avusturalya’ da ortaya çıkmıştır.

Dünyada 90’dan fazla ülkede özellikle Akdeniz ülkelerinde görülmektedir,

Ülkemizde de domates yetiştirme alanlarında özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde

%42.1 ile %100’lere varan ürün kayıpları

Şekil 1. CAPS moleküler işaretleyici ile Sw-5 gen bölgesi taraması

Hastalık semptomları;

300 bp

200 bp

Formula F1

LA 3667(+)

Hassas Hat-1(+)

MATERYAL VE METOT

BULGULAR ve TARTIŞMA

Çalışmada dayanıklı kontrol olarak kullanılan Sw-5 genini taşıyan ve dayanıklı olduğu bilinen LA 3667, dayanıklı ticari çeşit FORMULA F1 ‘in DNA analizinde 300bp’lik bantın varlığı ile dayanıklılığı net bir şekilde görülmüştür. Ancak BATEM domates hatları içerisinde Sw-5’ i taşıyan herhangi bir genotipe rastlanmamıştır (Şekil 1).

SONUÇ

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, daha önce bu çalışmaya paralel olarak yürütülen dayanıklılığının mekanik inokulasyon ile tespiti araştırmaları sonuçlarını destekler niteliktedir. Her iki çalışmanın sonucuna göre Sw-5 geninin hastalık etmeni virüse karşı etkinliği ispat edilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda optimize edilen bu moleküler yöntemin kullanılmasıyla TSWV’ ye karşı dayanıklılık ıslahı programlarında daha kısa sürede daha kesin sonuçların elde edilmesi mümkün olabilecektir.

Sw -5 geni

Materyal Çalışmada kullanılan materyallerin listesi Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Materyal Listesi