Cruse Business Associates Accounting Reviews:US Lagre lavere - PowerPoint PPT Presentation

cruse business associates accounting reviews n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cruse Business Associates Accounting Reviews:US Lagre lavere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cruse Business Associates Accounting Reviews:US Lagre lavere

play fullscreen
1 / 5
Cruse Business Associates Accounting Reviews:US Lagre lavere
104 Views
Download Presentation
roselawrence14
Download Presentation

Cruse Business Associates Accounting Reviews:US Lagre lavere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cruse Business Associates Accounting Reviews US Lagrelavere

  2. Nordamerikanskebestandeåbnetirødt, sominvestorernevoksedeforsigtigom at udvideegenkapitalbedrifterpå et tidspunktnårbudgetnedskæringererindstillettil at trædeikrafti USA og Kina er at træffeforanstaltningertil at afkøle sine boligmarkedet. I tidlige trading var S & P/TSX sammensatindeksetnede 56 punktereller 0,4 procent, ved 12,716; S & P 500 blevned 4 punktereller 0,2%, ved 1,514; og Dow Jones industrial gennemsnittetvar 54 point eller 0,3 procentpå 14,036 nede. Råvarervartemmeligkonstant, med guld op $4.80 på $1,577.10 (USA) en ounce ogoliened 12 cent på $90.56 pr. tønde. Selling aktivitetenstartetovernatningi Kina, hvor Beijing annonceretnyeejendom-købrestriktioner der inkluderethøjere down betalingerogrealkreditrenternepåsommerhuseivisse byer. Den indførteogså en 20 per cent kapitalgevinsterskatpåsalgafeksisterendesalg. Foranstaltningernesandsynligvisvillangsomtlandetsboligsektoren, en vigtigdrivkrafti sin økonomi. Der varnoglebeviser for natten over, at kinesiskevækstkunneskråallerede, som dens ikke-manufacturing managers index faldttil 54,5 ifebruarfra 56.2 ijanuar. Der repræsenterede den langsomste tempo ivæksti Kinas servicesektorensiden September. Shanghai-børsenlukkedened 3,6 procent.

  3. I USA variweekenden, der lidt at signalere, at republikanereogDemokratervarnogettætterepå at nå en aftaletilskalatilbage den 85 - milliarder dollars inedskæringerudgifter der startede sparker fredag. U.S. Congressional Budget Office haranslåetnedskæringernevillangsomtbruttonationalproduktvækstaf 0,6 procentpointiår, ogpræsident Barack Obamas hjælpereogKongressensledereharforeslået de bevilgendebeskæringkunnefortsætteiuger, hvisikkelængere. Forhandlingernekunneblivepakketindikommende budget forhandlinger, der viltagesigtepå at holdeføderaleagenturerkørerud over marts 27, samtgæld loft justeringer, der skalforetagessenerepååret. Markederneerogså at holdetætfanerpå den politiske situation iItalieneftervalgetisidstemåned, der resulteredei en hang regering. Ledere der kæmper for at navigere en stitilsamarbejde, men et andetvalg vises sandsynligvisihorisonten. Europæiskebestandeerformiddagoftestlavere, med Italiens FTSE MIB ned 0,4 procentogLondons FTSE 100 ned 0,5 procent.

  4. Her er et kigpånoglelagreflyttepånyhederhidtili dag: Forskningi Motion Ltd. aktierernednæsten 1 procentefter Yahoo Inc. sagdedetlukker sin BlackBerry app til smartphones. OgsåsagdeCanaccordGenuityimorges, dettidligerereduceret sin februar-kvartalsalgestimater for megettil BlackBerry 10 Z10 smartphone. Detøgede sit salgprognosetil 800.000 fra 300.000, men sagde sin nyesteundersøgelserviserstadig "beskedne" efterspørgseltil BlackBerry smartphones. Canaccordopretholdt en "Sælg" rating og $9 (US) pris target. Aurizon miner Ltd. harmodtaget en venlig $796 - millionerombytningstilbudfra Hecla minedrift Co. for $4,75 pr. aktie, 40 cent pr. aktieovenforAurizonsafsluttendeaktiepriserpåfredag. Tilbudeterogså 10 cent pr. aktieovenfor et fjendtligtovertagelsestilbud for Aurizonfra Alamos Gold Inc. Aurizonsaktieråbnet op 5 procent; Hecla aktierkastet 10 procentpå open. Hess Corp. sagdedetvilsælge sine downstream virksomheder, herunderdetailleddet, energimarkedsføringogenergihandel. Aktierneåbnede op 4 procent. Las Vegas Sands Corp. sagdedetsandsynligvisovertrådt den amerikanskeudenrigskorruptepraksislov, somforbyderukorrekt business betalingeruden for USA Detsaktiervarnede 1.7.

  5. Related Articles: http://www.quora.com/Dina-Ligo/Cruse-and-Associates-Accounting/Cruse-and-Associates-Accounting-3 http://cruseandassociates-amandabin.blogspot.com/