Forhistorie
Download
1 / 11

Forhistorie. - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

Forhistorie. Indtil 1.1.2007. Tidligere amtsskole med tilknyttet ”fælles kommunal” SFO. 2 adskilte budgetter. Lærerne arbejdede i skolen - pædagogerne arbejdede i fritidsdelen – pædagogmedhjælpere tilknyttet normeringen i skolen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forhistorie.' - rose-salas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forhistorie

Forhistorie.

Indtil 1.1.2007.

Tidligere amtsskole med tilknyttet

”fælles kommunal” SFO.

2 adskilte budgetter.

Lærerne arbejdede i skolen - pædagogerne arbejdede i fritidsdelen – pædagogmedhjælpere tilknyttet normeringen i skolen.

Fagligt fællesskab omkring elevbeskrivelser, lejrskoler, fælles projekter.


Efter 1 1 2007
Efter 1.1.2007.

Overgået til Frederikssund kommune.

Stadig 2 budgetter.

Normering og budget fra amtet de første 3 år.

Pædagoger og lærere arbejder mere sammen om børnene i kontaktteam omkring en gruppe elever.

Elevernes ugentlige timetal forhøjes for de yngste elever (22=>25 lektioner)

Pædagogerne deltager i højere grad i projekttimer i grupperne.


Forandringen hvorfor
Forandringen - hvorfor?

I 2010 besparelse på 2 %

I 2011 besparelse på 5.5 %

Ikke længere normeringsstyret – overgår til lønsumsstyring.

I foråret 2012 tages politiks beslutning om en nedbringelse af udgifterne til al specialundervisning.

Totalt skal der spares 4.5 mill. på specialundervisningsudgifterne i kommunen.

Skolechefen har opgaven.


Udmyntningen
Udmyntningen.

For at kommunen kan spare 4,5 mill. skal der genereres 7.6 mill. på hele området, idet der er mange elever fra andre kommuner.

Besparelsen på Skolen ved Kæret beløber sig i alt til 4,6 mill.

En del af besparelsen skal findes ved at harmonisere arbejdstidsaftalerne for både pædagoger og lærere med øvrige skoler/SFOèrs aftaler.

Denne harmonisering vil generere 2.67 lærerstillinger og ca. 5 pædagogstillinger, hvilket ikke er tilstrækkeligt.

Vi nednormerer med 3.75 lærerstillinger og 5 pædagogstillingen, beskærer medhjælpene med 1.3 årsværk og sparer på forbrug til andet.

PPR funktionerne beskæres.


Processen
Processen.

I efteråret 2011 forhåndsorienteres personalet om besparelsen, selvom de endelige tal ikke var kendte.

Mange har tidligere talt om mere fællesskab, pædagogerne ind i skolen, endnu tættere samarbejde omkring eleverne.

Helhedsskoletanken bringes i spil, noget må gøres for at dække dagen ind personalemæssigt.

I


For ret 2012
Foråret 2012.

”Cafeaften” for det samlede pædagogiske personale på 3 timer .

De enkelte medarbejdere har forinden meldt sig til en arbejdsgruppe over følgende temaer:

Møder – faglighed/proffesionskompetencer – dagens opbygning.

En mindre arbejdsgruppe arbejdede videre med de forskellige oplæg én hel dag.

Det samlede personale præsenteres for arbejdsgruppens oplæg på et P.R i april.


Helhedstilbuddet

Helhedstilbuddet.

*Sikre at der er mest mulig helhed ogsammenhæng i hverdagen.

*Sikre at tilbuddet til den enkelte elev udformes og tilrettelægges, så det enkelte barns behov og forudsætninger tilgodeses beds muligt.

*Udvikle skolens fælles kultur.


P dagogikken er karakteriseret ved
Pædagogikken er karakteriseret ved:

  • Alle tiltag bygger på vurderinger i tværfagligt team.

  • Helhedspædagogik er en tværfaglig disciplin, hvor her faggruppe bibringer med egne fagspecifikke kompetencer.

  • Helhedspædagogikken giver faggrupperne et fælles sprog og et fælles udgangspunkt.

  • Samarbejdet bygger på værdier som:

  • Tillid – anerkendelse og ansvar.Problemstillinger
Problemstillinger.

Pædagogernes arbejdstidsaftale ikke underskrevet før i sommerferien.

For lidt tid til skemalægningsdelen. (6 timer en lørdag)

Lærerne havde lavet en del ”forarbejde.”

Uklarheder og manglende afstemning om kompetencer og arbejdsopgaver.

Skolebestyrelsen ikke inddraget i processen og beslutningerne.

Stor forskellighed og fleksibilitet i løsningen af skemalægning.

Børn der ikke er tilmeldt SFO.


Hvor er vi nu
Hvor er vi nu ?

Midtvejsevaluering på pædagogisk dag i januar.

Mange muligheder for justeringer – men fastholdelse af helhedstilbuddet.

Vigtigt med forventningsafstemninger mellem de 2 faggrupper.

Vigtigt med megen tid til samarbejde i teamet.

Hyppighed og placering af mødetidspunktet .

Dagsprogrammet problematisk i forhold til lektionsberegning.

Tid til fælles arrangementer over hele dagen kræver fleksibilitet.


ad