slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thánh Ca 606 Ta Sẽ Trở Lại PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thánh Ca 606 Ta Sẽ Trở Lại

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
rosalyn-yanez

Thánh Ca 606 Ta Sẽ Trở Lại - PowerPoint PPT Presentation

152 Views
Download Presentation
Thánh Ca 606 Ta Sẽ Trở Lại
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ThánhCa 606 Ta SẽTrởLại

 2. 1. Cùng lặng nghe lời Chúa hứa lúc sắp lìa thế gian:“Một ngày mai ta sẽ đến với hiển vinh thiên đàng.”

 3. Dọn lòng sao cho xứng đáng, gặp Ngài niềm vui chói sáng, Chúa tái lâmgiữa muônhuy hoàng.

 4. Chắc chắn Chúa sẽ đến, lời Ngài trong Thánh Kinh đã loan truyền:“Ngài trở lại lập nước bình yên.”

 5. Mùa hè, thu, đông tới, xuân sang đêm ngày chờ mong nghe tiếng loa vang.

 6. Ban chiều, ban trưa hay giữa nắng mai huy hoàng. Chúa sẽ đến lúckhông ai hay, Chúa đến lúc thế gian mê say,

 7. 2. Lòng được nghe lời Chúa hứa sẽ trở lại thế gian. Thật niềm vui như nắng ấm chói lói sau mưa dầm.

 8. Chờ đợi ngày mai sáng láng, dành tặng Ngài baochiến thắng. Chúa tái lâmgiữa muônhuy hoàng.

 9. Chắc chắn Chúa sẽ đến, lời Ngài trong Thánh Kinh đã loan truyền:“Ngài trở lại lập nước bình yên.”

 10. Mùa hè, thu, đông tới, xuân sang đêm ngày chờ mong nghe tiếng loa vang.

 11. Ban chiều, ban trưa hay giữa nắng mai huy hoàng. Chúa sẽ đến lúckhông ai hay, Chúa đến lúc thế gian mê say,

 12. ThánhCa 606 Ta SẽTrởLại

 13. 3. Dù cuộc đời đầy bóng tối vẫn nhớ lời Chúa thôi: “Một ngày mai ta sẽ tới đón các conlên trời.”

 14. Mọi sầu đau xưa chấm dứt, nụ cười thay cho nước mắt, Chúa tái lâmgiữa muônhuy hoàng.

 15. Chắc chắn Chúa sẽ đến, lời Ngài trong Thánh Kinh đã loan truyền:“Ngài trở lại lập nước bình yên.”

 16. Mùa hè, thu, đông tới, xuân sang đêm ngày chờ mong nghe tiếng loa vang.

 17. Ban chiều, ban trưa hay giữa nắng mai huy hoàng. Chúa sẽ đến lúckhông ai hay, Chúa đến lúc thế gian mê say,

 18. Jêsus thật sắp trở lại đây! Jêsus thật sắp trở lại đây! Jêsus thật sắp trở lại đây!