a k zhiteles nyilv ntart sok jogi k rnyezet nek felt rk pez se
Download
Skip this Video
Download Presentation
A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Dr. Szócska Gábor - 2004.11.28. A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése. A téma részletes szöveges kifejtését az azonos című, 2004.06.23-án kelt dokumentum tartalmazza. I. Közhitelesség a joggyakorlatban. Jogszabály által kinyilvánított közhitelesség:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése ' - rosalyn-yanez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a k zhiteles nyilv ntart sok jogi k rnyezet nek felt rk pez se
Dr. Szócska Gábor - 2004.11.28

A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése

A téma részletes szöveges kifejtését az azonos című, 2004.06.23-án keltdokumentum tartalmazza

i k zhiteless g a joggyakorlatban
I. Közhitelesség a joggyakorlatban

Jogszabály által kinyilvánított közhitelesség:

Ingatlan Légijárművek

Gépjármű-törzskönyv Anyakönyv

Cégnyilvántartás Bűnügyi nyilvántartás

Vízikönyv 12/2001 (IV.12.) EüM rendelet !

Közhitelesség elemi részeit hordozó szabályozás által:

Zálogjog

Úszó létesítmények

Védjegylajstrom

Bírói gyakorlat által:

Társadalmai szervezetek bírósági nyilvántartása

Dr. Szócska Gábor

ii a k zhiteless g tartalmi elemei
II. A közhitelesség tartalmi elemei

A nyilvántartás közhitelessé nyilvánítása

A bejegyzett adatok hiteles tanúsítása

Köztudomás

Vélelem a bejegyzett adat fennállásáról és a jogosultról

Vélelem a törölt adatok fenn nem állásáról

Vélelem a jóhiszemű jogosult javára a bejegyzett adat helyességéről

A jóhiszeműség vélelme

A jóhiszemű szerző előnye a nyilvántartáson kívüli jogszerzővel szemben

Jóhiszemű jogszerző esetén az érvénytelen jogszerzés sem törölhető meghatározott idő után

A bejegyzett adattal szemben a bizonyítás terhe a kétségbe vonó felet terheli

Eltérés esetén a térkép szerinti térmérték irányadó a tulajdoni lappal szemben

A bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségére csak spec.okból lehet hivatkozni

A nyilvántartott jog nem törölhető a nyilvántartásból, amíg a bejegyzett jog jogosultja nem járul hozzá.

Dr. Szócska Gábor

ii i k zhiteles adatnyilv ntart s c ljai az eg szs g gyben
III. Közhiteles adatnyilvántartás céljai az egészségügyben
 • Az ágazati működés biztonsága
 • Az ágazati szintű irányítás eredményességének és hatékonyságának javítása
 • A mikrostrukturális működés eredményességének és hatékonyságának javítása
 • Az egészségügyi szolgáltatók érdekeinek védelme
 • Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő állampolgárok védelme

Dr. Szócska Gábor

i v az eg szs g gyi k zhiteless g fogalmi elemei
IV. Az egészségügyi közhitelesség fogalmi elemei
 • Kötelező adatszolgáltatáson kell alapulnia az adatgyűjtésnek
 • Jogszabály által meghatározott módon történik az adatok gyűjtése, kezelése, nyilvántartása (publikálása) és módosítása
 • Joghatással jár a nyilvántartás azokra vonatkozóan, amikre/akikre érvényes.
 • Személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályt nem írhat felül a közhitelességből fakadó szabályozás.
 • Mindent, amit jogszabályok nem tiltanak, nyilvánossá kell tenni az egészségügyi közhiteles nyilvántartások adatköreiből.
 • Közérdeket szolgál
 • Az egészségügyi közhiteles nyilvántartás egységes (integrált) adatmodellt jelent - logikailag zárt adatbázist képez
 • Az egészségügyi közhiteles nyilvántartás adatelemei könnyen értelmezhetőek

Dr. Szócska Gábor

v k zhiteles nyilv ntart si t rgyk r k az eg szs g gyi gazatban
V. Közhiteles nyilvántartási tárgykörök az egészségügyi ágazatban
 • Országos transzplantációs nyilvántartás
 • Egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása
 • Orvosok, gyógyszerészek, klinikai pszichológusok, szakdolgozók nyilvántartása
 • Gyógyszer törzsadatok
 • A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek és a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerek listája
 • Társadalombiztosítási Azonosító Jel nyilvántartása
 • Betegségek Nemzetközi Osztályozása
 • Hatósági intézkedést igénylő betegségek nyilvántartása: a be- és kijelentésre kötelezett betegségek jegyzéke
 • Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke
 • Kötelező védőoltások jegyzéke
 • A homogén betegségcsoportokhoz (HBCS) rendelt ápolási idők és súlyszámok jegyzéke
 • Meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok jegyzéke
 • Az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárások jegyzéke
 • A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai és pontértékük jegyzéke
 • A fogászati szolgáltatások kódjainak és pontértékük jegyzéke
 • A gondozóintézeti szűrés és gondozás keretében elszámolható tevékenységek kódjainak és pontértékük jegyzéke
 • Egynapos beavatkozások és a hozzájuk rendelt HBCS-csoportok jegyzéke
 • A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke
 • Ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezelések jegyzéke
 • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek jegyzéke

Dr. Szócska Gábor

vi az eg szs g gyi elektronikus k zhiteles nyilv ntart sok megval s t sa
VI. Az egészségügyi elektronikus közhiteles nyilvántartások megvalósítása
 • Egészségügyi elektronikus közhiteles nyilvántartások koordinációja
 • Az egészségügyi közhiteles nyilvántartások együttes kezelhetőségének kérdései
 • A nyilvántartások elektronikus elérhetősége
 • Az elektronikus elérhetőség megvalósításának intézményi háttere
 • Az Egészségügyi Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások koordinációjának részletei

2.Jogszabály tervezet: Az Elektronikus Egészségügyi Közhiteles Nyilvántartások Koordinációs Bizottsága (EKNYB)

Dr. Szócska Gábor

k sz netnyilv n t s
Köszönetnyilvánítás

A fenti tanulmány az érintett szervezetek irányítói ás munkatársai szíves segítsége és szakavatott információi révén jött létre. Ezért ezúton mondok köszönetet a Magyar orvosi Kamara, Magyar Gyógyszerész Kamara, Egészségügyi Szak- és Továbbképző Intézet, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ munkatársainak.

Dr. Szócska Gábor

ad