prvi izziv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prvi izziv: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prvi izziv:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Prvi izziv: - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Prvi izziv:. MOLITEV. 7 . Prvi izziv: Spodbujanje molitve v naši župniji. Ali nekdo, ki je pri maši, Boga le prosi in se mu zahvaljuje , ali pa ga tudi slavi? Slavi se tako, da se gre ven iz sebe, da se s slavljenjem »izgublja čas«. Če ne slaviš Boga, ne poznaš tiste zastonjskosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prvi izziv:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Ali nekdo, ki je pri maši,

Boga le prosi in se muzahvaljuje,

ali pagatudi slavi?

Slavi se tako, da se gre ven iz sebe,

da se s slavljenjem »izgublja čas«.

Če ne slaviš Boga,

ne poznaš tiste zastonjskosti

izgubljanja časa s slavljenjem Boga,

in maša se zdi dolga.

Tudi večnost bo slavljenje Boga

in zagotovo ne bo dolgočasna,

ampak bo lepa.

Moliti moramo k Mariji,

da bi nam s prinašanjem Jezusa

podarila milost veselja in svobode veselja.

Da bi nam podarila milost slavljenja,

slavljenja z zastonjsko slavilno molitvijo,

slavilno, ker je On vedno vreden slave.

papež Frančišek

svetopisemski odlomek
Svetopisemski odlomek

Moderator prebere odlomek ali za branje zadolži enega izmed članov ŽPS.

O molitvi (Lk 11,1-13)

Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« Rekel jim je: »Kadar molite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpústinamnašegrehe,saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne vpelji nas v skušnjavo!« In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne moremvstati in ti dati.‹Povemvam: Če ne bovstal in mu dal zato, kerjenjegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal,

slide6

Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«

slide7

Uvodno razmišljanje

Moderator prebere odlomek ali za branje zadolži enega izmed članov ŽPS.

Molitev je dihanje vere. Goji jo torej kot prvo stvar. Želja po molitvi naj bo vedno prisotna, toda izkaže naj se tudi v dejanju. Od želje boš k resničnosti prešel takrat, ko boš za molitev našel vsak dan določen čas in primeren prostor – najboljši in najbolj miren, ki bo postal počasi središče tvojega dne. Ko boš doživljal sušo, ne odnehaj, temveč molitvi posvečaj še več časa. Ne namršči čela, če ti Gospodtakoj ne odgovori. Želi te očistiti, da se bošlahkopribližalnjemu,kijesvet. On ti more in hoče dati več, kakor ti moreš prositi ali si misliti. Namesto svojih darov ti hoče dati v dar samega sebe.

Prim. Silvani Fausti, PismoSilu, Župnijski urad Ljubljana-Dravlje, Ljubljana 1994, 20–21.

osebno premi ljevanje
Osebno premišljevanje

10 minut

Moderator pripravi toliko lističev s spodaj navedenimi vprašanji, kolikor je članov ŽPS in jih pred premišljevanjem razdeli članom oz. jih projicira na platno.

Vsak član ŽPS si izbere dve izmed spodnjih vprašanj in ob njih v tišini ali

ob umirjeni glasbi razmišlja:

1. Kdaj molim in kje sem, ko se pogovarjam z Bogom?

2. S kakšnimi pričakovanji vstopam v molitev? Kaj želim z molitvijo »doseči?«

3. Zakaj molim? V kaj sem prepričan, ko molim?

4. Ali primolitvigovorim le jaz ali tudiBogudopustim, da mi kajpove?

5. Kakšno sled v življenju puščam s tem, ker sem v odnosu z Bogom, ker molim?

slide10

Živa občestvaCerkve in njihoviposamezničlanibodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni (PiP 59).

metoda dela
Metoda dela

SWOT (MŠPG) analiza

Prostor: najbolje več prostorov (za vsako skupino svoj), če je prostor velik, lahko v njem dela več skupin.

Število udeležencev: do 6 v vsaki skupini.

Opis: Metodo uporabljamo za analiziranje področij/organizacij. Uporabljamo jo kot podlago za izdelavo akcijskih načrtov.

Izvedba: Vsako področje analiziramo s štirih vidikov in odgovore na vsak vidik zapišemo v kvadratno shemo SWOT (MŠPG) analize.

swot m pg analiza
SWOT (MŠPG) analiza

1. Kaj ogroža, slabi občestveno molitev v naši župniji? V kvadratni shemi

svoje odgovore zapisujemo pod: 1. Grožnje, slabosti, ki so povezane z

dejavniki zunaj župnije.

2. Katere so šibke točke občestvene molitve v naši župniji? V kvadratni shemi

svoje odgovore zapisujemo pod: 2. Šibke točke, ki so povezane z

notranjimi dejavniki v župniji.

3. Katere so močne točke občestvene molitve v naši župniji? V kvadratni

shemi svoje odgovore zapisujemo pod: 3. Močne točke, ki so povezane

z notranjimi dejavniki v župniji.

4. Katere so priložnosti in primeri dobrih praks molitve, ki bi lahko zaživele

v naši župniji? V kvadratni shemi svoje odgovore zapisujemo pod:

4. Priložnosti, ki so povezane z dejavniki zunaj župnije.

swot m pg analiza1
SWOT (MŠPG) analiza

Ugotovitve zapisujemo. Smiselno se je lotiti vsake točke posebej. Ena skupina

se naenkrat ukvarja samo z eno točko. Ob koncu si skupine predstavijo

svoje ugotovitve in jih skupaj še dopolnijo. Nato izberemo najbolj pomembne

ugotovitve in na njih gradimo prihodnji načrt.

galerija
Galerija

Prostor: dovolj velik prostor, da na stene lahko nalepimo nekaj plakatov

in okoli vsakega plakata stoji nekaj udeležencev.

Število udeležencev: 5–7 v eni skupini.

Opis: Metoda galerija je delo v skupinah, ki se zberejo okoli vprašanja.

Omogoča nabiranje idej in s tem širjenje in poglabljanje teme.

Izvedba: Plakate položimo vsakega na svojo mizo ali pa jih nalepimo na

stene dovolj vsaksebi, da je mogoč normalen potek dela.

slide16

Galerija

Na vsak plakat napišemo eno izmed naslednjih vprašanj:

1. Kaj ogroža, slabi občestveno molitev v naši župniji?

2. Katere so šibke točke občestvene molitve v naši župniji?

3. Katere so močne točke občestvene molitve v naši župniji?

4. Katere so priložnosti in primeri dobrih praks občestvene molitve, ki bi

lahko zaživele v naši župniji?

galerija1
Galerija

Pri vsakem plakatu položimo nekaj flomastrov, da lahko več udeležencev hkrati zapisuje svoje ideje. K vsakemu plakatu se razporedi ena skupina. Na vsak plakat zapišemo po eno vprašanje (najbolje, da to naredi moderator že pred začetkom dela v skupinah), na katerega člani vsake skupine (ena skupina: 5–7 članov) v 5 minutah zapišejo svoje ideje. Po končanem zapisovanju odgovorov v prvem krogu dela, ki ga po 5 minutah prekinemo, se vsaka skupina premakne k naslednjemu plakatu, na katerem je drugo vprašanje, na katerega člani znova zapišejo odgovore. Postopek ponovimo še tretjič in četrtič oz. tolikokrat, da vse skupine odgovorijo na vsa štiri zastavljena vprašanja.

oblikovanje ciljev
Oblikovanje ciljev

Na osnovi predlogov podanih na vprašanje: Kaj lahko še naredimo za

spodbujanje branja Svetega pisma v naših družinah in v župniji? oblikujemo največ

tri cilje, ki jih želimo uresničiti v naši župniji.

Pri oblikovanju ciljev, izhajajoč iz podanih predlogov, moramo biti pozorni

na to, da:

1. upoštevamo to, kar ogroža, slabi občestveno molitev v naši župniji (in

je razvidno iz odgovorov na 1. zastavljeno vprašanje);

2. se izognemo šibkim točkam občestvene molitve v naši župniji (razvidne

so iz odgovorov na 2. zastavljeno vprašanje);

3. upoštevamo močne točke občestvene molitve v naši župniji (razvidne

so iz odgovorov na 3. zastavljeno vprašanje);

4. smo posebej pozorni na priložnosti in primere dobrih praks občestvene

molitve, ki bi lahko zaživeli v naši župniji (razvidni so iz odgovorov

na 4. zastavljeno vprašanje).

na rt dejavnosti
Načrt dejavnosti

Ko določimo cilje, se ob vsakem zastavljenem cilju nujno dogovorimo naslednje:

1. Zedinimo se, kdo bo odgovorna oseba, ki bo prevzela skrb in odgovornost za uresničitev določenega cilja.

2. Določimo način, kako bomo cilj uresničili, kdo vse bo pri tem sodeloval.

3. Določimo datum, kdaj pričnemo z realizacijo tega cilja in do kdaj bomo cilj uresničili.

4. Določimo datum, kdaj bomo preverili, ali je bil cilj uresničen (realizacija) in kako je bil uresničen (refleksija in evalvacija).