Download
molekuli jud jimas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Molekulių judėjimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Molekulių judėjimas

Molekulių judėjimas

791 Views Download Presentation
Download Presentation

Molekulių judėjimas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Molekulių judėjimas Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla Arnas Butkus 7B Mokytoja Rasa Kižienė

 2. Turinys • Molekulė. • Difuzija. • Difuzija vykstanti ant lapo ir ore. • Osmosas. • Osmosas vykstantis svogūno šaknyse.

 3. Molekulės yra labai mažos, plika akimi nematomos. Todėl, stebėdami medžiagas, nieko negalime pasakyti apie jas sudarančias daleles.

 4. Tačiau kai kurie reiškiniai rodo, kad molekulės be perstojo juda. Vienas iš tokių reiškinių yra difuzija -savaiminis medžiagų judančių dalelių maišymasis.

 5. Pavyzdžiui. Ant popieriaus lapelio užlašinkime kelis lašus kvepalų. Netrukus jų kvapą jusime visame kambaryje. Tai rodo, kad kvepalų molekulės prasiskverbia visur.

 6. Judėdamos jos susiduria su oro dalelėmis, po smūgio kaskart pakeičia judėjimo kryptį ir dėl to netvarkingai slinkdamos pasklinda po visą kambarį.

 7. Osmosas – tai dalelių judėjimas pro membraną iš mažos konsentracijos į didesnę.Šiuo būdu iš dirvožemio paimtas vanduo, skverbiasi į augalo šaknies ląsteles, taip pat pro žarnyno ląsteles patenka į kraują. http://www.youtube.com/watch?v=zFnkbOWl4z4&feature=related

 8. Tarp kūno ląstelių ir kraujo nuolat vyksta osmoso procesas.

 9. Pavyzdžiui:Svogūno šaknys siurbdamos vandenį. Vandens dalelės juda per membraną iš mažesnės konsentracijos į didesnę ir taip apsirūpina svogūnas vandeniu.

 10. Video http://www.youtube.com/watch?v=aauhn6eZOYg&feature=related

 11. Naudota literatūra http://www.fizika.lm.lt/content/view/373/69/