business source premier n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Business Source Premier PowerPoint Presentation
Download Presentation
Business Source Premier

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Business Source Premier - PowerPoint PPT Presentation

ros
118 Views
Download Presentation

Business Source Premier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Universiteitsbibliotheek Business Source Premier Zoeken op onderwerp verder = klikken

 2. Voorbeeld U zoekt publicaties over invloed van direct mail op consumentengedrag Elementen: • direct mail • consumentengedrag

 3. Bepaal per element de juiste Engelse zoektermen Zoek in de thesaurus naar de juiste zoektermen

 4. direct mail Het eerste element is: direct mail

 5. Kies de meest geschikte zoekterm

 6. Er zijn verwijzingen naar bredere, nauwere en verwante zoektermen Used for: betrekt ook de onderliggende verwante zoektermen bij uw zoekopdracht

 7. Eerste tussenresultaat. Weer naar de thesaurus voor het tweede element

 8. consumer behavior Het tweede element is: consumer behavior

 9. Klik op de zoekterm voor meer details

 10. De thesaurus geeft een korte omschrijving van de gezochte term Zo vindt u ook meer algemene, meer specifieke en verwante termen

 11.  Met Explode betrekt u ook de nauwere zoektermen bij uw zoekopdracht

 12. Tweede tussenresultaat. Ga nu naar de zoekgeschiedenis

 13.  Maak de zoekregel leeg en combineer set 1 met set 2

 14. Eindresultaat S1 en S2

 15. Samenvatting • Formuleer het onderwerp zo kernachtig mogelijk • Onderscheid de elementen van het onderwerp • Zoek voor elk element trefwoorden in de thesaurus • Zoek per element titels met deze trefwoorden • Combineer de tussenresultaten in de Search History met AND en/of OR