Download
v ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_inovace_633

  2. Keplerovy zákony (1. ,2. ) • Keplerovy zákony jsou zákony popisující pohyb planet. • Ve svých úvahách Johanes Kepler vycházel z heliocentrického názoru Mikoláše Koperníka, dlouhodobého pozorování planet TychonemBrahe. • Zákony přispěly k objevu zákona gravitačního.

  3. 1. Keplerův zákon-zákon o trajektorii planet Znění: Planety se pohybují kolem Slunce po eliptických trajektoriích málo odlišných od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce. e … excentricita či výstřednost Pro kružnici je e = 0. Pro Zemi, pohybující se po eliptické trajektorii, je e = 0,0167.

  4. 2. Keplerův zákon-zákon o plošné rychlosti planety • Znění: Plochy opsané průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní. • Průvodič planety je úsečka spojující střed planety se středem Slunce.

  5. Délka průvodiče se během pohybu planety mění. Důsledkem je různá okamžitá rychlost pohybující se planety. Úloha: • Určete z 2. Keplerova zákona, ve kterých místech trajektorie Země pohybující se kolem Slunce je její okamžitá rychlost největší a nejmenší. Svou odpověď zdůvodněte. Jak se tato místa nazývají?

  6. P …perihélium (přísluní) – nejmenší vzdálenost planety od Slunce • A …afélium (odsluní) – největší vzdálenost planety od Slunce

  7. Úloha: Určete, ve kterém měsíci roku prochází Země perihéliem a kdy aféliem. Připomeňte si tyto pojmy z hodin zeměpisu.

  8. Země prochází perihéliem v lednu. • Aféliem prochází Země v červenci. • Na severní polokouli je zimní půlrok kratší než letní půlrok.

  9. Literatura a zdroje 1. LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: Sbírka úloh pro střední školy. první. Praha 1, Žitná 25: Prometheus, 1995. ISBN 80-7196-048-9. 2. BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 4. vydání. Praha 4, Čestmírova 10: Prometheus, spol.s r. o., 2009. ISBN 93 21 004. Citace: Není-li uvedeno jinak, jsou obrázky dílem autora.