הבהרות ועדכונים
Download
1 / 17

?????? ???????? ???? ???????? ???"? - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

הבהרות ועדכונים לשנת הלימודים תשע"ג. המצגת נערכה על ידי רות לוין נובמבר 2012. שכר משולב כולל את הרכיבים הבאים: שכר יסוד (בסיס) תוספת יוקר על פי הגדרתה בחוק תוספת ותק. עיגול סכומים. תוצאות סכומים המתקבלים מהחישובים השונים, חובה לעגל על פי כללי העיגול המקובלים .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ???????? ???? ???????? ???"?' - rory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4677318

הבהרות ועדכונים לשנת הלימודים תשע"ג

המצגת נערכה על ידי רות לוין

נובמבר 2012


4677318

 • שכר משולב

  כולל את הרכיבים הבאים:

  שכר יסוד (בסיס)

  תוספת יוקר על פי הגדרתה בחוק

  תוספת ותק.


4677318
עיגול סכומים

 • תוצאות סכומים המתקבלים מהחישובים השונים,חובה לעגל על פי כללי העיגול המקובלים .

  שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

  לא תתקבלנה תשובות בהם יש יותר משתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית

  8.523 8.52 897.388 897.39

 • כללי העיגול בעת תשלום במזומן

 • עיגול הסכומים יעשה רק בעת הסיכום לתשלום במזומן.

 • סכומים המסתיימים באגורה אחת, ב-2 אגורות, ב-3 אגורות וב-4 אגורות יעוגלו כלפי מטה,

 • ל-10 האגורות הקרובות, לדוגמה: תשלום סופי במזומן של 17.04 ₪ יעוגל ל-17 ₪.

 • סכומים הנקובים ב-5 אגורות ומעלה יעוגלו כלפי מעלה ל-10 האגורות הקרובות, לדוגמה: תשלום סופי במזומן של 17.07 יעוגל ל-17.10 ₪.


4677318
משיכות פרטיות בסחורה

מחיר הסחורה שירשם בעת משיכה פרטית הוא "שווי השוק" כלומר

מחיר המכירה

הסעיף בחוק מע"מ הדן בנושא:

......"עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, יהא מחירה המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים; לא ניתן לקבוע את המחיר בדרך זו, יהא מחירה עלות הנכס או השירות בתוספת הריווח המקובל באותו ענף."

תקנות מס הכנסה בנושא

 • ....."מלאי עסקי שהוצא או שהועבר מהעסק שלא בתמורה או שלא בתמורה מלאה, וכן מלאי עסקי בעסק שהפכוהו לנכס קבוע באותו עסק. ירשם ב"סכום השווי"

  הסכום שאפשר היה לקבל תמורת המלאי העסקי ממוכר מרצון לקונה מרצון"


4677318
תאריך פירעון ממוצע של מספר שיקים או מספר חובות.

בעת חישוב מספר הימים שאותם יש להוסיף לתאריך הבסיסי,

יש לעגל את התוצאה המתקבלת מחישוב הימים כלפי מעלהבלבד.

 • דוגמה:

הערה

בפברואר 2012

= 29 ימים.

138.40 = 81,000 : 11,210,000

139 ימים לאחר תאריך הבסיס יהיה מועד הפירעון הממוצע של השיקים הנ"ל

כלומר: מועד הפירעון של השיק הבודד יהיה בתאריך 4.7.2012


4677318
תאריך רישום ביומן של פעולת תיקון /ביטול רישום שגוי (סטורנו)

תאריך הרישוםביומן יהיה על פי התאריך שבמסמך. ולא במועד גילוי הטעות.


4677318
הנפקת פנקסי שיקים בלתי סחירים כברירת מחדל

 • ביום 01/10/11 נכנס לתוקפו תיקון מס' 15 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א – 1981.

  במסגרת תיקון זה נקבעה על הבנקים, כברירת מחדל, החובה להנפיק ללקוחותיהם, יחידים שאינם תאגידים, טפסי שיקים משורטטיםבתוספת מלים האוסרות על העברתם, אלא אם ביקש הלקוח אחרת.

  הוראה זו איננה בבחינת חובה, שכן בכל הזמנה של פנקס שיקים רשאי הלקוח לפנות לבנק בבקשה לשינוי ברירת המחדל, כך שיונפק לו פנקס ובו שיקים לא משורטטים, שאינם כוללים מלים האוסרות על העברתם.


41 42
תשלום מע"מ על בסיס מזומן כברירת מחדלתיקונים 41 ו - 42 לחוק מע"מ

"מועד החיוב במס" יהיה בעת קבלת התמורה.

כלומר, העוסק שהתיקון חל עליו רשאי להוציא חשבונית מס רק בעת קבלת התמורה, וכתוצאה מכך הוא יעביר את המס למע"מ רק לאחר שהתמורה התקבלה.


4677318

תשלום מע"מ על בסיס מזומן כברירת מחדלתיקונים 41 ו - 42 לחוק מע"מ

התיקון חל על עוסק נותן שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 15 מיליון ₪ וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה.

הקלה על יצרנים קטנים - הוראת שעה (חוק ההתייעלות הכלכלית)

יצרנים שמחזורם השנתי הוא עד 1,950,000 ₪ (שיש להם עד 6 מועסקים) יוכלו לדווח במשך שנה מיום פרסום החוק לפי מועד חיוב על בסיס מזומן.

עד לתיקון, מע"מ על בסיס מזומן היה נחלתם של כמה סקטורים כמו לדוגמה בעלי מקצוע חופשיים, התיקון לחוק נועד להקל על מקצת מן העוסקים הקטנים.


4677318

תשלום מע"מ על בסיס מזומן כברירת מחדלתיקונים 41 ו - 42 לחוק מע"מ

תיקון 42 (31.3.12)

ב-31.3.12 נכנס לתוקף תיקון 42 לסעיף 47 (א1) בחוק מע"מ אשר אוסר על קונה לדרוש חשבונית מס לפני התשלום בגינה,

אם המקבל אמור לדווח למע"מ על בסיס מזומן.

דרישה שכזו תחשב עבירה על החוק.

שינוי זה מאפשר לעסקים הקטנים לממש את זכותם לדווח למע"מ על בסיס מזומן (רק לאחר קבלת הכסף) וזאת מבלי להיאלץ להתמודד עם לחצים מצד לקוחות גדולים הדורשים חשבוניות מס לצרכיהם.


4677318

תשלום מע"מ על בסיס מזומן כברירת מחדלתיקונים 41 ו - 42 לחוק מע"מ

בכל מקרה על פי סעיף 46 לחוק המע"מ

המועד להוצאת חשבונית יהיה תמיד תוך ארבעה עשר יום ממועדהחיוב במס,

בין אם מועד החיוב הוא על בסיס מצטבר (בעת ביצוע העיסקה) ובין אם על בסיס מזומן (בעת התשלום)

השינוי נכנס לתוקפו החל משנת הלימודים תשע"ג.


4677318

תשלום מע"מ על בסיס מזומן כברירת מחדלתיקונים 41 ו - 42 לחוק מע"מ

בכל התרגילים כולל בבחינות , בבחינות הבגרות בכתב ובע"פ (פרויקט), אם לא הוגדר הסטטוס של העסק והתאמתו לתיקון 41, 42 לחוק מע"מ יש להתייחס באופן אוטומטי לעוסק המנהל את דיווחי המע"מ שלו על בסיס מצטבר.

מיותר לציין שעל המורה ללמד את התיקון ואת ההשלכות שלו על ניהול המע"מ כולל תיעוד בכל תהליך הוראת המקצוע

.


4677318

שינוי בלוח ניכויים כברירת מחדל


4677318

שינוי בלוח ניכויים כברירת מחדל

כל הנתונים נלקחו מאתר מס הכנסה שכתובתו כדלהלן:

http://ozar.mof.gov.il/taxes/nikuim2012h.htm

נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי


4677318
חישוב תאריך פירעון - ימי אשראי כברירת מחדלתזכורת

 • יום הפירעון (זמן הפירעון) של העסקה - תאריך מוגדר של פירעון העסקה

 • תנאי אשראי: תנאים המקובלים על שני הצדדים לעיסקה: על תקופת האשראי ומחיר האשראי.

  (תקופת אשראי - מספר ימי האשראי המגיעים ללקוח בפועל. לדוגמא: 20 ימים, שוטף + 30 ימים. מחיר אשראי – אחוז הריבית/ההנחה)

 • תנאי תשלום: מסגרת הימים בהם צריך לבצע את התשלום. לדוגמא יש לשלם תוך 20 ימים, יש לשלם עד 20.11.12.

 • במסגרת הלימודים נתייחס למונח תנאי האשראי בלבד, או לזמן פירעון מוגדר.


4677318
דוגמאות לחישוב תאריך פירעון כברירת מחדל

 • תאריך ביצוע העיסקה: 5.10.2012 בתנאי אשראי של 10 ימים :

  2. תאריך ביצוע העיסקה: 25.10.2012 תנאי אשראי שוטף + 5 ימים:

  שוטף –סוף החודש כלומר 31.10.12 ועוד 5 ימי אשראי מלאים:


4677318

צוות הפיקוח וההדרכה מאחל כברירת מחדל

לכל המורים/ות והתלמידים/ות

שנת לימודים שקטה ופורייה!

המצגת נערכה על ידי רות לוין

נובמבר 2012


ad