analgetici i nsar smjernice i posebnosti primjene n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALGETICI I NSAR SMJERNICE I POSEBNOSTI PRIMJENE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALGETICI I NSAR SMJERNICE I POSEBNOSTI PRIMJENE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

ANALGETICI I NSAR SMJERNICE I POSEBNOSTI PRIMJENE - PowerPoint PPT Presentation


 • 552 Views
 • Uploaded on

ANALGETICI I NSAR SMJERNICE I POSEBNOSTI PRIMJENE. Doc. dr. sc. Vesna Bačić Vrca. ANALGETICI I NSAR. UVOD BOL - Vrste boli. Smjernice u liječenju. Posebnosti primjene: kontraindikacije, nuspojave, interakcije analgetika i NSAR. ANALGETICI I NSAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ANALGETICI I NSAR SMJERNICE I POSEBNOSTI PRIMJENE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analgetici i nsar
ANALGETICI I NSAR

UVOD

BOL -

Vrste boli

Smjernice u liječenju

Posebnosti primjene:

kontraindikacije,

nuspojave,

interakcije

analgetika i NSAR

analgetici i nsar1
ANALGETICI I NSAR
 • ANALGETICI i NSAR su najšire korištena skupina(e) lijekova!!
 • ANALGETIKE i NSAR povezuje njihov analgetski učinak, odnosno bol kao simptom
 • NADZOR BOLI JEDAN JE OD NAJVAŽNIJIH PRIORITETA U LIJEČENJU!!
slide4
BOL:
 • subjektivno iskustvo i popratna pojava brojnih bolesti i stanja
 • osnovni biološki znak koji upućuje na mogućnost i jačinu ozljede
 • oboljelu osobu čini nesposobnom za svakodnevni život
bol patofiziolo ki mehanizam nastanka
Bol: patofiziološki mehanizam nastanka
 • Proces modulacije ima značajnu ulogu u percepciji boli

čimbenik

bolnog impulsa

modulacija

PERCEPCIJA

čimbenici: emocionalni, kognitivni, psihički

anksiolitici, antidepresivi

vrste boli prema mehanizmu nastanka
VRSTE BOLIprema mehanizmu nastanka
 • NOCICEPTIVNA BOL

Najčešći tip boli: traume, opekline, prijelomi, kolike...

Posljedica stimulacije NOCIRECEPTORA

Stimulacija: mehanička, kemijska, upalna

 • NEUROPATSKA BOL:

Posljedica oštećenja ili disfunkcije dijelova živčanog sustava

Karakter boli: žarenje, probadanje, sijevanje ..

Neurološki ispadi: senzorički i/ili motorički ispadi

Slab odgovor na konvencionalnu terapiju (NSAR)

neuropatska bol
NEUROPATSKA BOL
 • Periferna

Posljedica anatomskih, kemijskih ili metaboličkih oštećenja perifernih živčanih struktura:

nakon kirurškog zahvata, traume, tumorske kompresije, dijabetesa, kemo- i radioterapije, ...

Primjer: postherpetička neuralgija, neuralgija trigeminusa)

 • Centralna

Posljedica patofizioloških oštećenja u mozgu ili kralježničkoj moždini

Primjer: talamička bol kod moždanog udara, fantomska bol

vrste boli prema duljini trajanja
VRSTE BOLIprema duljini trajanja
 • AKUTNA

Nastaje naglo i izravno je povezana s oštećenjem, najjača u početnoj fazi, intenzitet postupno opada

Primjer: ozljeda, pritisak, upala, kolike

 • KRONIČNA

Traje dulji vremenski period, kontinuirana je ili se ponavlja u određenim razmacima ili situacijama (položaji, pokreti, aktivnosti)

Primjer: osteoartritis, RA, AS, spinalna bol, mišično-skeletna bol, bolna periferna neuropatija, glavobolje ....

 • MALIGNA BOL

mješovita po mehanizmu nastanka, progresijom bolesti se pojačava

lije enje boli
Liječenje boli
 • NEFARMAKOLOŠKE MJERE:

FIZIKALNE MJERE (imobilizacija, oblozi), PSIHOLOŠKE / PSIHIJATRIJSKE MJERE, KIRURŠKE MJERE, ANALGETIČKA IRADIJACIJA, PROVODNA ANALGEZIJA

 • FARMAKOTERAPIJA:
  • racionalna primjena analgetika

- izbor lijeka (klasifikacija boli)

- način primjene

- doza, titracija doze

- interval doziranja

- trostupanjski algoritam liječenja

- predviđanje i izbjegavanje interakcija lijekova

farmakoterapija boli
Farmakoterapija boli
 • Klasifikacija boli prema jakosti: 1., 2., 3.
  • pomaže u ocjeni razvoja osnovne bolesti
  • omogućava uspoređivanje jačine boli među više ispitanika u cilju ispitivanja
  • pojačanje boli upozorava kliničara na upotrebu agesivnije intervencije
 • SZO je na osnovu jačine boli postavila algoritam liječenja - trostupanjska ljestvica:
 • neopijatni analgetici(paracetamol ili NSAR)
 • neopijatni analgetici + blagi opijati(kodein, tramadol)
 • snažni opijati(prema SZO morfin je lijek odabira - zlatni standard)
farmakoterapija boli1
Farmakoterapija boli
 • Liječenje akutne boli
  • blaga do umjerena NEOPIJATNI analgetik

ili NSAR

  • umjereno jaka blagi OPIJATNI analgetik
  • vrlo jaka snažni OPIJATNI analgetik

(pankreatitis, plućna embolija, infarkt miokarda, politrauma)

Doziranje: u liječenju akutne boli može biti prihvatljivo doziranje

prema potrebi !!!

farmakoterapija boli2
Farmakoterapija boli
 • Liječenje kronične boli –dugotrajnost
  • ciljevi: smanjiti bol, obnoviti funkciju, omogućiti spavanje,

povratak na posao, smanjiti afektivni stres …

  • pristup liječenju:
   • određivanje cilja
   • procjena vrste i intenziteta boli
   • procjena rizika i koristi terapije (toksični potencijal, nuspojave)
   • titracija doza – do postizanja željenog učinka
   • izbjegavanje interakcija
 • moguće kombinacije paracetamola ili NSAR s opijatnim analgeticima!
farmakoterapija boli3
Farmakoterapija boli
 • Liječenje maligne boli
  • na vrijeme započeti analgetičku terapiju
  • prevenirati bol kad je to moguće
  • birati lakši način primjene
  • pomoći bolesniku da sudjeluje u liječenju svoje boli
 • trostupanjska ljestvica

1. neopijatni analgetici ili NSAR + adjuvantna terapija

2. slabi opijati (tramadol) + “

3. snažni opijati (morfin, fentanil,..) + “

opijatni analgetici
Opijatni analgetici
 • Specifični receptori (m, k , d) posreduju farmakološke učinke opijata
  • m receptori: većina analgetskih učinaka i najvažnija nepoželjna djelovanja (depresija disanja, euforija, sedacija i ovisnost)
  • k receptori: pridonose analgeziji, sedaciji i disforiji, ali ne i razvoju ovisnosti
  • d receptori: najvažniji utjecaj na periferne učinke
 • Tri kategorije lijekova koji različitim intenzitetom djeluju na receptore:
  • pravi agonisti (morfin, kodein)
  • parcijalni agonisti (pentazocin)
  • antagonisti (nalokson, naltrekson)
tramadol
TRAMADOL

Mehanizam djelovanja:

Tramadol i njegov aktivni metabolit (M1):

 • vezuju se na μ-opijatne receptore (mijenjaju percepciju i odgovor na bol)
 • inhibiraju ponovnu pohranu norepinefrina i serotonina

Metabolička aktivacija tramadola – CYP2D6

genski polimorfizam

tramadol1
TRAMADOL
 • Farmakokinetika:
  • Nastup učinka: ~1 h ; trajanje učinka: 9 h
  • Distribucija: Vd: 2.5-3 L/kg ; vezanje na proteine plazme: 20%
  • Metabolizam: ekstenzivan hepatički – CYP3A4 glukuronidacija, sulfatacija

- CYP2D6 demetilacija, aktivni metabolit

M1 (O-desmetil tramadol)

  • t ½ eliminacije: tramadol: ~6-8 h; aktivni metabolit: 7-9 h; produžen kod starijih, i

bolesnika s hepatičkim ili renalnim oštećenjem

~16 h kod pripravaka poduljenog djelovanja

  • tmax: ~2 h; pripravak poduljenog djelovanja ~4 h
  • Eliminacija: urinom (30% nepromijenjeno; 60% metaboliti)
tramadol2
TRAMADOL
 • INDIKACIJE:umjereno jaka bol
 • RIZIK U TRUDNOĆI: C
 • DOZIRANJE:50-100 mg svakih 4-6 h (max.400 mg/d)
 • KONTRAINDIKACIJE:preosjetljivost, ovisnost o opijatima, akutna intoksikacija alkoholom, hipnotici, psihotropni lijekovi, za vrijeme ili 14 dana nakon MAOI terapije
 • NUSPOJAVE:mučnina, povraćanje, vrtoglavica, glavobolja, pospanost, umor, znojenje, suha usta, probavne smetnje (zatvor, nadutost), tahikardija, hipertenzija, posturalna hipotenzija, kožne alergijske reakcije, smetnje teka, smetnje mokrenja, stimulacija CNS (promjene raspoloženja, smetnje percepcije, halucinacije..)
tramadol3
TRAMADOL
 • KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE:
  • Antidepresivi: MAO inhibitori, SSRI, ostali antidepresivi (venlafaksin..)

– – serotoninski sindrom

  • Dekstrometorfan – serotoninski sindrom
  • Sibutramin (x) – serotoninski sindrom
 • Serotoninski sindrom je potencijalno smrtonosna reakcija!
 • Simptomi nastupaju od nekoliko minuta pa do nekoliko sati.
 • Serotoninski sindrom obuhvaća: promjene u mentalnom statusu,
 • pojačanu neuromuskularnu aktivnost i instabilnost autonomnog ž. s.
 • Promjene mentalnog statusa uključuju: konfuziju, agitaciju, halucinacije,
 • delirij, pospanost te komu u do 40% bolesnika.
 • Polovina bolesnika ima znakove pojačane neuromišićne aktivnosti što
 • uključuje: tešku tresavicu, tremor, šgrgutanje zubima,
 • okularni klonus, mioklonus, spontani klonus i hiperrefleksiju.
tramadol4
TRAMADOL
 • KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE (nastavak):
  • triciklički antidepresivi – povećavaju neuroekscitaciju
  • CYP2D6 Inhibitori:

analgetički učinak tramadola

  • CYP3A4 Induktori: rifampicin; karbamazepin; okskarbazepin; fenobarbital; fenitoin; primidon;

analgetički učinak tramadola

  • Etanol – pojačava depresiju CNS
  • Gospina trava – pojačava depresiju CNS
ostali analgetici i antipiretici registrirani u rh
Ostali analgetici i antipiretici registrirani u RH

*propifenazon (Caffetin, Plivadon) je odobren samo u kombinacijama.

*lijekovi u OTC režimu izdavanja

ostali analgetici i antipiretici
Ostali analgetici i antipiretici
 • Analgo-antipiretici se primjenjuju za liječenje febrilnosti te blagih do umjereno jakih bolova (najčešće za koštano-mišićne bolove, glavobolje, zubobolje)
  • Upotreba metamizola nije dopuštena ili je restriktivna u nekim zemljama EU i SAD, zbog rizika od ozbiljnih nuspojava:agranulocitoze i aplastične anemije
  • Upotreba propifenazona nije dopuštena ili je restriktivna u nekim zemljama EU i SAD zbog ozbiljnih reakcija preosjetljivosti

(Martindale, 2007)

paracetamol
PARACETAMOL
 • INDIKACIJE: blaga do umjerena bol, febrilnost
 • RIZIK U TRUDNOĆI: B
 • DOZIRANJE: max. d.d. 4g, relativno dobar analgetički učinak, nema protuupalno djelovanje jer ne inhibira COX na periferiji već samo centralno
 • KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost na paracetamol
 • NUSPOJAVE: male učestalosti (alergija, osip, anemija, krvne diskrazije;neutropenija, leukopenija, ..)
  • Izrazito hepatotoksičan kod doza >8g/dan,

zasićenje enzima koji kataliziraju normalne reakcije konjugacije, kumulacija toksičnog metabolita N-acetil-para-benzokinonimin (NAPQI) putem CYP2E1 (nekroza jetre i bubrežnih tubula)

  • nefrotoksičan
  • GI krvarenje – kronični alkoholizam rizik
 • Antidot kod otrovanja paracetamolom ACETILCISTEIN!
paracetamol1
PARACETAMOL
 • KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE:
  • antiepileptici - učinak paracetamola,

hepatotoksičan učinak

  • alkohol, ekscesivno uzimanje - rizik hepatotoksičnosti
  • imatinib - konc. paracet.
  • izoniazid - “
   • VARFARIN – u dozi većoj od 2 g/d, dulje od tjedan dana, može doći do učinka varfarina
acetil salicilna kiselina ask
ACETIL SALICILNA KISELINA – ASK
 • INDIKACIJE:blaga do umjerena bol, febrilnost, RA, osteoartritis, TIA, CVI, infarkt miokarda, angina pektoris, aortokoronarno premoštenje,....
 • RIZIK U TRUDNOĆI: C/D(zadnji trimestar):

smrtnost, intrauterini zastoj rasta, intoksikacija, krvarenje, neonatalna acidoza, prijevremeno zatvaranje ductus Botalli -a

 • DOZIRANJE:ovisno o indikaciji (kao inhibitor agregacije trombocita 100mg)
 • KONTRAINDIKACIJE:preosjetljivost, astma, ulkusna bolest,

djeca (Reyev sindrom), trudnoća (zadnji trimestar), nosne polipoze, ..

Reyev sindrom je potencijalno smrtonosnabolest koja se najčešće javlja kod djece (<15g),

a može prouzrokovati brojne efekte naročito na mozak i jetru.

Stvarni uzrok ovog sindroma je još uvijek nepoznat.

Pored činjenice da se pojavljuje kod djece sa virusnim oboljenjima koja su koristila ASK,

javlja se i kod onih koji nisu koristili ASK.

Ovaj sindrom prouzrokuje "masnu jetru", i tešku encefalopatiju.

Dešavaju su i određene promjene u izgledu bubrega.

Kod većine djece, oporavak je uspješan,

moguće potencijalne komplikacije koje mogu dovesti do težih oštećenja mozga ili smrti.

acetil salicilna kiselina ask1
ACETIL SALICILNA KISELINA – ASK
 • NUSPOJAVE:
  • blage i niske učestalosti: dispepsija, mučnina
  • ozbiljne: angioedem, bronhospazam, GI ulkus, krvarenje, Reyev sindrom, tinitus
 • KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE:
  • varfarin - rizik krvarenja
  • antihipertenzivi i diuretici - učinak AH i D
  • valproati - konc. u serumu, učinak V
  • antidijabetici (sulfoniluree) - učinak sulfonilurea
  • SSRI – učinak ASK
  • NSAR – rizik krvarenja, antiagregacijski učinak ASK
  • Ginkgo biloba - učinak ASK
  • metotreksat - konc. metotreksata
  • bifosfonati - rizik oštećenja sluznice želuca
na in djelovanja nsar
Način djelovanja NSAR
 • omjer inhibicije COX-1/COX-2 određuje vjerojatnost nuspojava
 • inhibicija COX-2 odgovorna za protuupalno djelovanje
 • inhibicija COX-1 odgovorna za GI i bubrežne nuspojave
 • (produkcija ž. sluzi i održavanje protoka krvi)
nesteroidni antireumatici nsar
Nesteroidni antireumatici - NSAR
 • NSAR - dominantni su lijekovi za bol i upalu u reumatskim bolestima
 • Djelotvorni pri uklanjanju boli izazvanih dismenorejom, kod zubobolje, glavobolje, kod boli koje izazivaju sekundarni tumori kostiju
diklofenak
Diklofenak
 • INDIKACIJE:blaga - umjerena akutna bol, ankilozantni spondilitis, akutna i kronična terapija reumatoidnog artritisa, osteoartritisa
 • RIZIK U TRUDNOĆI:B (preparati za topičku primjenu)/C/D (zadnji trimest. trudnoće)
 • DOZIRANJE: max. 200 mg/d
 • KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost, astma, aktivni ulkus, gastritis, krvarenje
 • NUSPOJAVE: alergijska reakcija, dispepsija, GI-ulkus, krvarenje, retencija tekućine - edem, glavobolja, somnolencija ...
diklofenak ibuprofen ketoprofen
Diklofenak, ibuprofen, ketoprofen ...
 • KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE:
  • antihipertenzivi, diuretici - učinak AH
  • antikoagulansi - učinak AK, rizik krvarenja
  • kortikosteroidi - rizik krvarenja
  • antibiotici: aminoglikozidi, kinoloni, vankomicin - eliminacija A
  • bifosfonati - rizik (GI-ulceracije)
  • vorikonazol - konc. NSAR
pregled interakcije analgetika s drugim skupinama lijekova atk klasifikacije
Pregled: interakcije analgetika s drugim skupinama lijekova ATK klasifikacije

56% interakcija s lijekovima skupine N

pregled interakcije analgetika prema stupnju klin zna ajnosti
Pregled:interakcije analgetika prema stupnju klin. značajnosti

I, II, III – stupnjevi kliničke značajnosti

pregled interakcije nsar s drugim skupinama lijekova atk klasifikacije
Pregled: interakcije NSAR s drugim skupinama lijekova ATK klasifikacije

44% interakcija s lijekovima skupine C

pregled interakcije nsar prema stupnju klin zna ajnosti
Pregled:interakcije NSAR prema stupnju klin. značajnosti

I, II, III – stupnjevi kliničke značajnosti

registar lijekova u rh
Registar lijekova u RH

11 generičkih naziva analgetika - N02 skupina

11 generičkih naziva NSAR - M01 skupina

ukupno 22 generička naziva analgetika i NSAR

83 zaštićena naziva lijekova

~50% može se dobiti bez recepta u ručnoj prodaji

neke zna ajke uporabe anlgetika i nsar u otc re imu izdavanja
NEKE ZNAČAJKE UPORABE ANLGETIKA I NSAR u OTC- režimu izdavanja
 • čest slučaj uporabe većih doza OTC analgetika od propisanih (44% slučajeva)
 • 30% bolesnika smatra OTC analgetike sigurnijim od onih u režimu propisivanja na recept

(Wilcox i sur., 2005.)

analgetici i nsar zaklju ak
ANALGETICI i NSAR – ZAKLJUČAK:
 • velika potrošnja!
 • dostupnost, ~ 50% OTC režim izdavanja!

koriste ih sve dobne skupine ali posebno starija populacija (rizik interakcija veći, veća osjetljivost na nuspojave)

 • ODGOVORNOST LJEKARNIKA treba biti veća!

predviđanje i izbjegavanje klinički značajnih interakcija ovih lijekova