หน่วยที่ 5
Download
1 / 62

????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

หน่วยที่ 5. โครงสร้างตลาด. ตลาด ( Market ). ตลาด หมายถึง การติดต่อซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกัน ซึ่ง ความหมายดังกล่าวข้างต้นตลาดจะมีสถานที่หรือไม่มีสถานที่ก็ได้. ผู้ซื้อ. ผู้ขาย. สินค้า. โครงสร้างตลาด. โครงสร้างตลาด. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์. ตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ?????????????' - rooney-burton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6972603

หน่วยที่ 5

โครงสร้างตลาด


Market
ตลาด ( Market )

ตลาด หมายถึง การติดต่อซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกัน ซึ่ง

ความหมายดังกล่าวข้างต้นตลาดจะมีสถานที่หรือไม่มีสถานที่ก็ได้

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

สินค้า


6972603
โครงสร้างตลาด

โครงสร้างตลาด

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

ตลาดกึ่งแข่งขัน

กึ่งผูกขาด

ตลาดผู้ขายน้อยราย

ตลาดผูกขาด


6972603
โครงสร้างตลาด

โครงสร้างตลาด หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ของหน่วยธุรกิจ

ในตลาด ซึ่งจะกำหนดโดย

- จำนวนผู้ซื้อผู้ขาย

- ลักษณะของสินค้าหรือปัจจัยการผลิต

- ความยากง่ายของการเข้าออกจากอุตสาหกรรม

โครงสร้างของตลาดจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรม

ของหน่วยผลิตหรือธุรกิจในการ

- กำหนดราคาสินค้า

- ปริมาณการผลิต

- นโยบายทางด้านการตลาด


6972603
การแบ่งโครงสร้างของตลาดการแบ่งโครงสร้างของตลาด

 • แบ่งตามจำนวนผู้ขาย

 • 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ( Perfect Competitive Market )

 • 2. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ( Monopolistic Competition )

 • 3. ตลาดผู้ขายน้อยราย ( Oligopoly )

 • 4. ตลาดผูกขาด (Monopoly )


6972603
การแบ่งโครงสร้างของตลาดการแบ่งโครงสร้างของตลาด

 • แบ่งตามจำนวนผู้ซื้อ

  1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ( Perfect Competitive Market )

  2. ตลาดผู้ซื้อมากราย ( Monopsonistic Competition )

  3. ตลาดผู้ซื้อน้อยราย ( Oligopsony )

  4. ตลาดผู้ซื้อคนเดียว ( Monopsony )


6972603
ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์

1. มีผู้ซื้อและผู้ขายมาก

2. สินค้ามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ

3. ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้ในข่าวสารของตลาดอย่างสมบูรณ์

4. ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าหรือออกจากการแข่งขัน

5. การเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์


6972603
ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์

P

P

S

5

P , AR , MR , d

D

Q

Q

150

0

0

1

4

ตลาด

ธุรกิจ


6972603
ราคาสินค้า รายรับเฉลี่ยและรายรับหน่วยสุดท้าย

ราคา ปริมาณ รายรับทั้งหมด รายรับเฉลี่ย รายรับหน่วยสุดท้าย

P Q TR = P.Q AR = TR MR = TR

Q Q

5 1 5 5 5

5 2 10 5 5

5 3 15 5 5

5 4 20 5 5

5 5 25 5 5

5 6 30 5 5

5 7 35 5 5

5 8 40 5 5

5 9 45 5 5

5 10 50 5 5

ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ AR = MR = P


6972603
ราคาสินค้า รายรับเฉลี่ยและรายรับหน่วยสุดท้าย

P

MC

กำไรเกินปกติ

ATC

MC = MR

รายรับ (TR) = OQ1AP1

ต้นทุน (TC) = OQ1BC

กำไร = CBAP1

A

P,AR,MR,d

(5)

P1

(4)

C

B

Q

Q1

0


6972603
ราคาสินค้า รายรับเฉลี่ยและรายรับหน่วยสุดท้าย

P

P

S

S1

5

P , AR , MR , d

4

P1, AR1 , MR1 , d1

D

Q

Q

150

0

0

1

4

ตลาด

ธุรกิจ


6972603
ราคาสินค้า รายรับเฉลี่ยและรายรับหน่วยสุดท้าย

P

P

S

S1

S2

5

P , AR , MR , d

4

P1, AR1 , MR1 , d1

3

P2, AR2 , MR2 , d2

D

Q

Q

0

0

1

4

Q2

Q3

Q1

ตลาด

ธุรกิจ


6972603

ราคาสินค้า รายรับเฉลี่ยและรายรับหน่วยสุดท้าย

P

MC

ATC

กำไรปกติ

A

(4)

P1 ,C

P,AR,MR,d

Q

Q1

0


6972603
ราคาสินค้า รายรับเฉลี่ยและรายรับหน่วยสุดท้าย

MC

P

ATC

ขาดทุน

(5)

C

(4)

P1

P,AR,MR,d

Q

Q1

0


6972603
เส้นอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจเส้นอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจ

P , รายรับ

5

d = AR = MR = P

Q

0


6972603
เส้นอุปสงค์ของตลาดเส้นอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจ

P , รายรับ

D

Q

0


6972603
เส้นรายรับทั้งหมดเส้นอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจ

P , รายรับ

TR

Q

0


6972603
ปริมาณการผลิตและจำหน่ายในระยะยาวปริมาณการผลิตและจำหน่ายในระยะยาว

ต้นทุนต่อหน่วย

LRMC

LRATC

P = AR = MR

P

ปริมาณ

0

Q

LMC = LAC = P = AR = MR


6972603
ตัวอย่างทางด้านคณิตศาสตร์ตัวอย่างทางด้านคณิตศาสตร์

ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ถ้ากำหนดให้

TC = 4,000 + 5 Q + 0.1 Q2

MC = 5 + 0.2 Q

โดยมี Q= จำนวนผลิต

จงคำนวณหา

1. ยอดขายที่จะได้รับกำไรสูงสุด ถ้าให้ราคาเท่ากับ 55 บาท / หน่วย

2. ถ้าราคาเพิ่มเป็น 65 บาท / หน่วย ธุรกิจจะมียอดรายได้และกำไร

เท่าใด


6972603
ตัวอย่างทางด้านคณิตศาสตร์ ( ต่อ )

วิธีทำ

ณ จุดกำไรสูงสุด MC = MR

55 = 5 + 0.2 Q

0.2 Q = 50

Q = 250

= TR - TC

= 55(250) - 4,000 - 5(250) - 0.1(250)2

= 2,250


6972603
ตัวอย่างทางด้านคณิตศาสตร์ ( ต่อ )

เมื่อราคาเพิ่มเป็นหน่วยละ 65 บาท จุดที่กำไรสูงสุด MC = MR

65 = 5 + 0.2 Q

0.2Q = 60

Q = 300

= TR - TC

= 65 (300) - 4,000 - 5 (300) - 0.1(300)2

= 5,000 บาท


6972603

ต้นทุน ( ต่อ ), รายรับ

TC

TR

ปริมาณ

0

Q1

Q2

Q3

ต้นทุน , รายรับ

MC

ATC

P

AR , MR , P

กำไรเกินปกติ

C

ปริมาณ

0

Q1

Q2

Q3

กำไร

50

TNP

ปริมาณ

0

Q1

Q2

Q3


6972603

ต้นทุน ( ต่อ ), รายรับ

TC

TR

ปริมาณ

0

Q1

Q2

ต้นทุน , รายรับ

MC

ATC

กำไรปกติ

P,C

AR , MR , P

ปริมาณ

0

Q1

Q2

กำไร

TNP

ปริมาณ

0

Q1

Q2


6972603

ต้นทุน ( ต่อ ), รายรับ

TC

TR

TVC

ปริมาณ

0

Q1

ต้นทุน , รายรับ

MC

AFC

ATC

AVC

6

AR , MR , P

5

4.5

ปริมาณ

0

Q1

กำไร

Q1

ปริมาณ

0

TFC


6972603

ต้นทุน ( ต่อ ), รายรับ

TC

TVC

TR

ปริมาณ

0

Q1

ต้นทุน , รายรับ

MC

ATC

D

AVC

E

P

AR , MR , P

A

ปริมาณ

0

Q1

กำไร

ปริมาณ

Q1

TFC

100


6972603

P ( ต่อ )

TC

TR

Q

0

Q

P

TC

TR

Q

0

Q

P

TC

TR

Q

0

Q


6972603
การประเมินผลของการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์การประเมินผลของการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ตามสภาพความเป็นจริง จึงเป็นเพียงตลาดในอุดมการณ์เท่านั้น

2. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การผลิตจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิ-

ภาพสูงสุด เพราะหน่วยผลิตทุกหน่วยต้องการผลิตที่ทำให้ต้นทุนต่ำ

สุด โดยใช้ขนาดของโรงงานที่เหมาะสม ขายสินค้าในราคาที่เท่ากับ

ต้นทุนเฉลี่ย และต้นทุนหน่วยสุดท้ายซึ่งแสดงถึงการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด


6972603
การประเมินผลของการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์การประเมินผลของการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

3. การผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ดังนี้คือ

3.1 ทำให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ

3.2 ทำให้การกระจายรายได้ค่อนข้างเสมอภาค

3.5 ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับปกติอยู่ตลอดเวลา

แต่ไม่สามารถเกิดเทคโนโลยีที่สูงมากได้ เพราะข้อจำกัดทางด้านกำไร


6972603
ข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์

1. ผู้บริโภคจะได้รับความพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า

และบริการ

2. ผู้ผลิตสามารถจัดสรรทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ในราคา

ต่ำสุด


Monopoly
ตลาดผูกขาด ข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์(Monopoly)

ลักษณะของตลาดผูกขาด

1. มีหน่วยธุรกิจเพียงรายเดียวที่ผลิตสินค้า

2. สินค้าที่ผลิตได้ต้องไม่เหมือนกับของผู้ผลิตรายอื่น และไม่

สามารถหาสินค้าอื่นมาใช้ใกล้เคียงกันได้

3. มีข้อกีดกันที่ทำให้ธุรกิจใหม่ ๆ ไม่สามารถเข้ามาแบ่งปันใน

อุตสาหกรรมได้

4. มีผู้ซื้อจำนวนมาก แต่ผู้ซื้อแต่ละรายจะซื้อสินค้าเป็นจำนวน

น้อย จนไม่สามารถต่อรองราคากับผู้ผลิตได้


Monopoly1
ตลาดผูกขาด ข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์(Monopoly)

5. Demand ในสินค้าของผู้ผูกขาด คือ Demand ของตลาด

เพราะในตลาดผูกขาดที่แท้จริง อุตสาหกรรมและธุรกิจเป็นรายเดียว

กัน

6. ผู้ผูกขาดมีอิทธิพลเหนือราคาหรือปริมาณสินค้าที่จะขาย

อย่างไรก็ตาม ถ้ากำหนดราคาสูงเกินไปจะทำให้Demand ลด

ลง และถ้าผู้บริโภคเดือดร้อนรัฐก็จะเข้ามาควบคุมราคาและปริมาณ

การผลิตโดยใช้นโยบายต่าง ๆ เพื่อลดกำไรของผู้ผูกขาด


6972603
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผูกขาดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผูกขาด

1. ข้อจำกัดด้านการซื้อปัจจัยการผลิต

2. ข้อจำกัดด้านกฎหมาย

3. ข้อจำกัดด้านเงินทุน

4. การรวมหัวกันเป็นผู้ผูกขาดสินค้ารายเดียว

5. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

6. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ (Patent right) สิ่งประดิษฐ์ของตน

ไว้กับรัฐบาล


6972603
เส้นอุปสงค์และเส้นรายรับหน่วยสุดท้ายเส้นอุปสงค์และเส้นรายรับหน่วยสุดท้าย

P

P

D = d

D

MR

Q

Q

0

0

เส้นอุปสงค์ของผู้ผูกขาดและตลาด

เส้นอุปสงค์และเส้นรายรับหน่วยสุดท้าย


6972603
การตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาดการตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาด

P

P

MC

กำไรเกินปกติ

ATC

P1

C

P,D,AR

P,D,AR

MR

MR

Q

Q

Q1

0

0

กรณีกำไรเกินปกติ


6972603

การตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาดการตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาด

P

P

MC

MC

ATC

C,P1

C

ATC

ATC

P1

P,D,AR

P,D,AR

MR

MR

Q

Q

Q1

0

0

กรณีขาดทุน

กรณีกำไรปกติ


6972603
การตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาดการตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาด

P

TR

MC

MR

TC

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.00

4.80

4.60

4.40

4.20

4.00

3.80

3.60

3.40

3.20

3.00

0.00

4.80

9.20

13.20

16.80

20.00

22.80

25.20

27.20

28.80

30.00

-

4.80

4.40

4.00

3.60

3.20

2.80

2.40

2.00

1.60

1.20

0.00

3.75

7.45

11.10

14.70

18.00

20.90

23.80

27.20

30.60

35.00

-

3.75

3.70

3.65

3.60

3.30

2.90

2.90

3.40

3.50

4.40

10


6972603
การตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาดการตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาด

TR = 300 Q - 0.001 Q2

TC = 9,000,000 + 20 Q + 0.0004 Q2

ณ จุดกำไรสูงสุด MR = MC

MR = 300 - 0.002 Q

MC = 20 + 0.0008 Q


6972603
การตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาดการตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาด

ดังนั้น 300 - 0.002 Q = 20 + 0.0008 Q

0.0028 Q = 280

Q = 100,000

โดยที่ P = TR

Q

= 300 Q - 0.001 Q2

Q

= 300 - 0.001 Q

= 300 - 0.001 (100,000)

= 200


6972603
การตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาดการตั้งราคาสินค้าในตลาดผูกขาด

= TR - TC

= 300Q - 0.001Q2 - 9,000,000 - 20Q - 0.0004Q2

= - 0.0014Q2 + 280Q - 9,000,000

= - 0.0014 (100,000)2 + 280 (100,000) - 9,000,000

= 5,000,000


6972603

หมายถึง การกำหนดราคาสินค้าชนิดเดียวกันให้ต่างกันไป

สำหรับผู้บริโภคในแต่ละตลาด ทั้ง ๆ ที่ต้นทุนการผลิตเท่ากัน

วัตถุประสงค์ของการตั้งราคา

1. เพื่อการเพิ่มกำไร

2. เพิ่มปริมาณการขายและรายรับทั้งหมด

3. ขยายตลาด

4. ลดต้นทุนการผลิต

นโยบายบางประการในการกำหนดราคา


6972603

มี การกำหนดราคาหลายระดับ3 ระดับ คือ

1. การแบ่งแยกราคาขายระดับที่หนึ่ง (First degree price discrimination)

P

ส่วนเกินผู้บริโภค = APN

A

MC

N

P

L

P,D,AR

MR

Q

0

M

ระดับการแบ่งแยกราคาขาย


6972603

2. การกำหนดราคาหลายระดับ การแบ่งแยกราคาขายระดับที่สอง (Second degree price discrimination)

P

A

P1

(10)

B

(8)

P2

C

(6)

P3

AR

Q

1,500

2,000

0

1,000

ระดับการแบ่งแยกราคาขาย


6972603

3. การกำหนดราคาหลายระดับ การแบ่งแยกราคาขายระดับที่สาม (Third degree price discrimination)

ตลาด A ความยืดหยุ่นต่ำ

ตลาด B ความยืดหยุ่นสูง

ดุลยภาพของตลาดผูกขาด

P,TR

P,TR

P,TR

MC

PA

PB

C

E

ART

ARA

MRA

MRB

ARB

MRT

Q

Q

Q

0

qA

0

qB

0

Q = qA + qb

การกำหนดราคาหลายระดับระดับที่สาม

ระดับการแบ่งแยกราคาขาย


6972603

1. การกำหนดราคาหลายระดับ การกำหนดราคาและปริมาณ

ต้นทุน , รายรับ

MC

ATC

E1

P1

E

P2

B

C

AR , P

MR

ปริมาณ

0

Q1

Q2

การผูกขาดภายใต้การควบคุมของรัฐ


6972603
การผูกขาดภายใต้การควบคุมของรัฐการผูกขาดภายใต้การควบคุมของรัฐ

การตั้งราคาเพื่อให้ได้รับกำไรสูงสุด MC = MR จะตั้งราคา

ที่ OP1 จำนวนผลิต OQ1 กำไรเกินปกติ P1E1BC

ราคา OP1เป็นราคาผูกขาด (Monopoly Price)

เมื่อรัฐเข้าควบคุม จะกำหนดราคาที่ OP2 เป็นราคายุติธรรม

(Fair Price) คือจุดที่ AR = ATC

ผู้ผูกขาดจะได้รับเพียงกำไรปกติเท่านั้น


6972603

2.การผูกขาดภายใต้การควบคุมของรัฐ การควบคุมการผูกขาดโดยใช้นโยบายภาษี

2.1 ผลของการเก็บภาษีต่อหน่วย

ต้นทุน , รายรับ

MCT

ATCT

MC

ATC

PT

P

CT

C

AR , P

MR

ปริมาณ

0

QT

Q

การผูกขาดภายใต้การควบคุมของรัฐ


6972603

2.2 ผลของการเก็บภาษีเหมาจ่าย (เก็บเป็นจำนวนที่ตายตัว

ไม่ว่าจะผลิตเท่าไรก็ตาม)

MC = MCT

ต้นทุน , รายรับ

ATCT

ATC

A

P

CT

D

B

C

AR , P

MR

ปริมาณ

0

Q

การผูกขาดภายใต้การควบคุมของรัฐ


6972603

TC ผลของการเก็บภาษีเหมาจ่าย (เก็บเป็นจำนวนที่ตายตัว

TC , TR

TR

TFC

Q

0

Q0

Q1

Q2

TC , TR

MC

ATC

A

P

B

C

AR = P = D

MR

Q

0

Q1

Q2

กำไร

E

TNP

F

0

Q

Q0

Q1

Q2

TFC

ดุลยภาพในระยะสั้นตลาดผูกขาดกรณีกำไรเกินปกติ


6972603

TC , TR ผลของการเก็บภาษีเหมาจ่าย (เก็บเป็นจำนวนที่ตายตัว

TC

TR

TFC

Q

0

Q0

Q1

TC , TR

MC

ATC

SP

AR

MR

Q

0

Q1

กำไร

R

TNP

0

Q

Q1

TFC

ดุลยภาพของผู้ผูกขาดในระยะสั้นกรณีได้รับกำไรปกติ


Tr tvc

TC ผลของการเก็บภาษีเหมาจ่าย (เก็บเป็นจำนวนที่ตายตัว

TC , TR

TVC

S

R

TR

N

TFC

Q

0

Q1

MC

TC , TR

ATC

D

AVC

E

P

A

B

C

AR

MR

Q

0

Q1

กำไร

Q1

Q

G

TFC

TFC

L

ดุลยภาพของผู้ผูกขาดในระยะสั้นแต่ยังคงทำการผลิตต่อไปเนื่องจาก TR > TVC


Tr tvc1

TC ผลของการเก็บภาษีเหมาจ่าย (เก็บเป็นจำนวนที่ตายตัว

TC , TR

TVC

R

TR

S

TFC

Q

0

Q1

MC

TC , TR

ATC

D

E

AVC

ต้นทุนคงที่

P

A

AR

MR

Q

0

Q1

กำไร

0

Q

Q1

TFC

N

ดุลยภาพของผู้ผูกขาดในระยะสั้นในกรณีขาดทุนและผู้ผูกขาดตัดสินใจเลิกกิจการเนื่องจาก TR = TVC


6972603
ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

ลักษณะที่สำคัญของตลาด

1. มีธุรกิจเป็นจำนวนมาก หน่วยธุรกิจแต่ละรายจะทำการผลิต

สินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน แต่ใช้แทนกันได้ดี

2. หน่วยธุรกิจสามารถเข้าและออกจากอุตสาหกรรมได้โดยไม่มี

ข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น แต่การที่หน่วยธุรกิจใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขัน จะ

ต้องทำการผลิตสินค้าที่มีลักษณะต่างจากสินค้าของหน่วยธุรกิจอื่น ๆ

อย่างน้อยก็ในรูปของการหีบห่อหรือเครื่องหมายการค้า


6972603

Pตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

P

MC

กำไรปกติ

กำไรเกินปกติ

MC

ATC , AC

ATC , AC

A

P

C,P

B

C

P,D,AR

P , D

MR

MR

Q

Q

Q

Q

0

0

กรณีกำไรเกินปกติ

กรณีกำไรปกติ

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด


6972603

Pตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

MC

AC , ATC

B

C

AVC

A

P

E

Z

P , D

MR

Q

Q

0

กรณีขาดทุน

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด


6972603

ต้นทุน ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด, รายรับ

SMC

LMC

LAC

SAC

P

AR , P , D

MR

ปริมาณ

0

Q

ดุลยภาพระยะยาวของธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด


6972603
เงื่อนไขการเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวของหน่วยธุรกิจเงื่อนไขการเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ

SME = LMC = MR และ SAC = LAC

ในระยะยาวหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะทำ

การผลิตสินค้า ณ ปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าปริมาณการผลิตที่เหมาะ

สม ใช้โรงงานที่เล็กกว่าขนาดที่เหมาะสมเสมอ เพราะหน่วยธุรกิจ

หวังผลในการกำหนดราคาให้สูงได้ ดังนั้นราคาดุลยภาพในตลาด

ชนิดนี้จึงสูงกว่าราคาดุลยภาพในตลาดแข่งขันสมบูรณ์


Oligopoly
ตลาดผู้ขายน้อยราย เงื่อนไขการเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ(Oligopoly)

เป็นตลาดที่มีผู้ขายเป็นจำนวนน้อย จนทำให้การดำเนิน

นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยธุรกิจแต่ละรายมีผลกระทบกระเทือนซึ่ง

กันและกัน สินค้าที่ซื้อขายเหมือนกัน เรียกตลาดนี้ว่า Pure Oligopoly

แต่ถ้าสินค้าที่ซื้อขายแตกต่างกัน เราเรียกตลาดนั้นว่า Differentiated

Oligopoly

ในกรณีที่สินค้ามีลักษณะเหมือนกัน การดำเนินนโยบายของ

ธุรกิจแต่ละรายจะกระทบรายอื่น ๆ ตลาดชนิดนี้จะไม่ทำการแข่งขัน

ทางด้านราคา แต่พยายามดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกัน


Oligopoly1
ตลาดผู้ขายน้อยราย เงื่อนไขการเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ(Oligopoly)

การแข่งขันที่มิใช่ราคาที่ทำกันได้แก่ การโฆษณา การปรับปรุง

คุณภาพสินค้าและบริการ

ตลาดชนิดนี้การเข้าออกจากอุตสาหกรรมจะเป็นไปได้ยากกว่า

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด เนื่องจากข้อจำกัดทางด้าน

- เงินลงทุน

- ข้อจำกัดด้านกฎหมาย

- ข้อจำกัดอันเนื่องมาจากการใช้นโยบายการรวมตัวกันในการ

ดำเนินนโยบายการผลิตของหน่วยธุรกิจเดิม ทำให้หน่วยธุรกิจใหม่เข้า

มาแข่งขันได้ยาก


Oligopoly2
ตลาดผู้ขายน้อยราย เงื่อนไขการเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ(Oligopoly)

รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์

P,C

P,C

P,C

MC1

MC2

MC

P

P

P

D

MR

D1

D2

MR1

MR2

Q

Q

Q

0

Q1

0

Q2

0

Q1+2


Oligopoly3

รวมตัวกันอย่างไม่สมบูรณ์รวมตัวกันอย่างไม่สมบูรณ์

P , C

MC

P

D , P

MR

Q

0

Q

ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly)


Oligopoly4

Pรวมตัวกันอย่างไม่สมบูรณ์

MCL

MCT

PL

DT

DL

MRL

Q

0

QL

QT

12

20

ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly)


6972603

Pรวมตัวกันอย่างไม่สมบูรณ์

P

d,P,AR,MR

d,D,P

Q

Q

0

0

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ตลาดผูกขาด

P

P

d,P

d,P

Q

Q

0

0

ตลาดผู้ขายน้อยราย

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

สรุปลักษณะของเส้นอุปสงค์ในตลาดต่าง ๆ


ad