Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizac...
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 49, 794 01 Krnov. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektový den TIME na SŠAMP Krnov. Datum: 26.8.2010 Čas: 10:30 hodin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ronny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tento projekt je spolufinancov n evropsk m soci ln m fondem a st tn m rozpo tem esk republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Projektov den time na s amp krnov
Projektový den TIME na SŠAMP Krnov podnikání, Krnov, příspěvková organizace,

Datum: 26.8.2010

Čas: 10:30 hodin

Téma: Projektové aktivity SŠAMP Krnov

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Welna


Kontakty a slo en realiza n ho t mu
Kontakty a složení realizačního týmu podnikání, Krnov, příspěvková organizace,

Webové stránky: www.ssamp-krnov.cz

email: timeprojekt@ssamp-krnov.cz


Informace o kole
Informace o škole podnikání, Krnov, příspěvková organizace,

Dlouholetá tradice v odborném vzdělávání (1963-2010)

Zaměření oborů na:

 • mechanizaci a dopravu

 • konstrukci a opravy motorových vozidel

 • technologii svařování

 • ekonomiku a podnikání

  Škola vzdělává 500 žáku ve 4 oborech vzdělání.

  Škola má 79 zaměstnanců, z toho 54 pedagogických pracovníků.


Kola zahrnuje
Škola zahrnuje podnikání, Krnov, příspěvková organizace,

 • historickou budovu teoretické výuky

 • komplex dílenských objektů pro odborný výcvik

 • dvě tělocvičny pro výuku a volný čas

 • vlastní domov mládeže s kapacitou 174 míst

 • vlastní jídelnu s kapacitou 700 jídel

 • sportovní areál tvořený fotbalovým hřištěm, tenisovým kurtem, atletickou dráhou a hřištěm na plážový volejbal

 • vlastní autoškolu a svářečskou školu


Obory vzd l n
Obory vzdělání podnikání, Krnov, příspěvková organizace,

 • 41-45-M/01 Mechanizace a služby (4 třídy)

  • zaměření A Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných

   procesů

  • zaměření B Dopravní a servisní služby

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (4 třídy)

 • 39-41-L/01 Autotronik (4 třídy)

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – tříletý obor pro žáky ZŠ (3 třídy)

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

  ve zkrácené délce studia 1,5 roku – řidič profesionál, pro žáky s výučním listem nebo maturitní zkouškou


Spolupr ce s profesn mi organizacemi soci ln mi partnery a kolami v r a zahrani
Spolupráce s profesními organizacemi, sociálními partnery a školami v ČR a zahraničí

Instituce:

 • Česká svářečská společnost, pobočka Ostrava

 • Hospodářská komora Bruntál (odborná spolupráce)

 • Úřad práce Bruntál (veletrhy odborných řemesel)

 • Moravskoslezský automobilový klastr (odborná spolupráce)

 • Městský úřad Krnov (projektová činnost)

 • Mobility klub (BESIP)

 • EuropeanRoadSafetyCharer (BESIP)

 • Ministerstvo zemědělství ČR (trvalá vzdělávací základna)

 • InternationalEducation Society – IES (uznávání dosaženého vzdělávání v zemích EU)

 • Junior Achievement (projektová činnost)


Firmy
Firmy partnery a školami v ČR a zahraničí

 • Hekra Car, s.r.o. (Neplachovice)

 • Auto Supra, s.r.o. (Krnov)

 • ZLT, a.s. (Krnov)

 • TOKO AGRI, a.s. (Rudice)

 • ČSOB, pobočka Krnov

 • Hyundai Motor ManufacturingCzech, s. r. o. (Nošovice)

 • AUTO Heller, s. r. o. (Opava)

 • Kodecar spol. s r. o. (Opava)

 • ADIV spol. s r. o. (Opava)

 • TQM - Holding s.r.o. (Opava)

 • Auto Štěpaník, spol. s r. o. (Úvalno)

 • DanCars CZ s.r.o. (Opava)


Tento projekt je spolufinancov n evropsk m soci ln m fondem a st tn m rozpo tem esk republiky
Školy partnery a školami v ČR a zahraničí

 • ZESPOŁ SZKOL ZAWODOVYCH Nr. 1, Prudnik (Polsko)

 • ZESPOŁ SZKOL ZAWODOVYCH Nr. 2, MiňskMazowiecki (Polsko)

 • GewerbevereinKarben (Spolková Republika Německo)

 • Moravskoslezské centum odborného vzdělávání pro venkovský prostor

 • Česká zemědělská univerzita Praha

 • České vysoké učení technické Praha

 • Vysoká škola báňská Ostrava

 • SOŠ Veterinární, mechanizační a zahradnická, České Budějovice

 • VOŠ a SOŠ technická, Litomyšl

 • SOŠ a SOU Mladá Boleslav

 • SOŠ a SOU dopravní a mechanizační, České Budějovice


Zapojen do mezin rodn ch a n rodn ch program
Zapojení do mezinárodních a národních programů partnery a školami v ČR a zahraničí

 • MOBILITY KLUB a EUROPEAN ROAD SAFETY CHARER – projekty pro zapojení žáků a pedagogů školy v oblasti BESIPU

 • INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY LONDON (IES) – program pro získání certifikačního stupně BB, kvalitní instituce na velmi dobré úrovni pro uznání dosaženého vzdělání ve všech oborech studia na SŠAMP Krnov

 • ZLATÝ POHÁR LINDÉ – mezinárodní svářečské soutěže

 • AUTOMECHANIK JUNIOR – národní odborné soutěže

 • LEONARDO DA VINCI – projekty mobility

 • TANDEM – projekt českoněmeckých výměnných stáží

 • EUROREGION PRADĚD – partnerské aktivity SŠAMP Krnov a ZESPOŁU SZKOL ZAWODOVYCH Nr. 1 v Prudniku

 • JUNIOR ACHIEVEMENT ČR – mladé podnikání – výukový program pro teoretické a praktické využití ekonomických předmětů

 • teoretické a praktické využití ekonomických předmětů


Projekty spolufinancovan z esf a sr r
Projekty spolufinancované z ESF a SRČR partnery a školami v ČR a zahraničí

 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PRO VÍCEÚČELOVÉ SVAŘOVÁNÍ (teoretické přednášky, praktické semináře, základní kurzy svařování pro celoživotní vzdělávání pracovníků strojírenských firem regionu)

 • DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ v Moravskoslezském kraji (operační program pro konkurenceschopnost, role partnera, žadatel: VŠB Ostrava)

 • ROZVOJ OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ (lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, role partnera, žadatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (Brno)

 • TIME – podpora a spolupráce škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci DVPP

 • TECHNOLOGICKÁ CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ na Bruntálsku – modernizace technického vybavení středních škol

 • ZKVALITNĚNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ Moravskoslezského centra odborného vzdělávání pro venkovský prostor (kurzy VYT, odborné semináře, praktické předváděcí akce)


C le zapojen s amp krnov do projektu t i m e
Cíle zapojení SŠAMP Krnov do projektu T.I.M.E. partnery a školami v ČR a zahraničí

 • Zajištění aprobovanosti a erudovanosti učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku a praktického vzdělávání

 • Zlepšení vzdělávací nabídky pro odborné učitele

 • Využití materiálních a personálních podmínek školy

 • Využití zkušeností z dříve realizovaných projektů (TC svařování, MS COV, TC na Bruntálsku)

 • Využití spolupráce se sociálními partnery a firmami

 • Zajištění akreditace vzdělávacích programů

 • Využití zkušeností se vzděláváním pedagogických pracovníků


Kl ov aktivity t i m e realizovan na s amp krnov
Klíčové aktivity T.I.M.E. realizované na SŠAMP Krnov partnery a školami v ČR a zahraničí

 • Tvoření akreditace a realizace vzdělávacích modulů:

  • Doprava a právo

  • Automobilová technika a právo

  • Svařovací technika

 • Vytvoření sborníku a metodických příruček pro potřeby odborných učitelů jiných technicky zaměřených škol

 • Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů v projektu

 • Komunikační strategie spolupráce škol, sociálních partnerů a zaměstnavatelů v projektu

 • Vytvoření realizačního týmu na podporu DVPP

 • Účast na vzdělávacích aktivitách pro činnost vedoucích školních týmů projektu T.I.M.E.


Kl ov aktivity t i m e realizovan na s amp krnov1
Klíčové aktivity T.I.M.E. realizované na SŠAMP Krnov partnery a školami v ČR a zahraničí

 • Podpora spolupráce škola a zaměstnavatelů při organizování odborně a profesně orientovaného DVPP

 • Proškolení odborných učitelů jiných technicky zaměřených škol

 • Spolupráce při organizaci workshopů a dne tvůrčích činností


Realizovan a prob haj c aktivity
Realizované a probíhající aktivity partnery a školami v ČR a zahraničí

 • Rozeslání dotazníku školám s technickým zaměřením

 • Jednání s lektory, sociálními partnery a firmami k zajištění kurzů a seminářů

 • Realizace DVPP pro aprobaci svářečský inženýr (dvouměsíční praktický kurz, srpen až říjen 2010)

 • Vytvoření realizačního týmu – managementu projektu

 • Tvorba projektové žádosti

 • Schůzky projektového týmu

 • Příprava podkladů pro projektové řízení na technickou vybavenost projektu

 • Prezentace projektu T.I.M.E. na veřejnosti a akcích školy


Aktivity v nejbli m obdob
Aktivity v nejbližším období partnery a školami v ČR a zahraničí

 • Vyhodnocení projektového dne

 • Vyhodnocení dotazníkového šetření

 • Úprava vzdělávacích modulů dle výsledků průzkumu

 • Jednání s lektory a sociálními partnery k modulům

 • Příprava stáží pro učitele odborných předmětů

 • Úprava a dovybavení prostor pro realizaci DVPP

 • Podklady pro zpracování metodik (činnost týmu, metodika stáží)


Tento projekt je spolufinancov n evropsk m soci ln m fondem a st tn m rozpo tem esk republiky

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.

Ing. Zdeněk Welna

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.