t p n rezek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Počítačová tomografie (CT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Počítačová tomografie (CT)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Počítačová tomografie (CT) - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Štěpán Rezek. Počítačová tomografie (CT). Historie. První pacient byl počítačovým tomografem vyšetřen 4. října 1971. Za objev a realizaci této nové diagnostické metody získali A. Cormack a G. Hounsfield v roce 1979 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. . K čemu se v med. mj. používá.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Počítačová tomografie (CT)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historie
Historie
 • První pacient byl počítačovým tomografem vyšetřen 4. října 1971.
 • Za objev a realizaci této nové diagnostické metody získali A. Cormack a G. Hounsfield v roce 1979 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.
k emu se v med mj pou v
K čemu se v med. mj. používá
 • Kardiologům pomáhá odhadnout úspěšnost operace srdečních tepen zavedením takzvaného by-passu
 • Neurologům umožňuje určit oblast mozku zodpovědnou za epileptické záchvaty
 • V onkologii se používá k nalezení nádorů v lidském těle (pro kontrolu pak MRI)
 • Používá se také pro zjištění embolie v lidském těle
z kladn princip
Základní princip
 • Pacient je zasunut do přístroje, kde jej po kruhové dráze obíhá zařízení složené z rentgenky a z detektorové soustavy.
z kladn princip 2
Základní princip (2)
 • Reálný anatomický řez lidským tělem je z detekovaných dat rekonstruován pomocí vhodného matematického algoritmu a zobrazen na obrazovce přístroje jako množina obrazových bodů zvaných voxel
 • Zeslabení rentgenového paprsku po průchodu lidským tělem je dáno vztahem
rota n metoda
Rotační metoda
 • Spočívá v nezávislém získávání jednotlivých obrazů příčných řezů těla a následné tomografické rekonstrukci v 3D obraz → diskrétní proces
zp tn rekonstrukce
Zpětná rekonstrukce
 • Zkoumaný objekt je prozářen z mnoha úhlů v jedné rovině – získáme řez ve 3D
 • Pro každý úhel změříme profil zeslabení
 • Každý vyšetřovaný řez pokryjeme maticí voxelů - ty jsou prozářeny mnoha paprsky najednou, a přispívají tedy svými tlucími účinky k velkému počtu zeslabení současně
 • Jak zjistit skutečnou hodnotu tlumení každého voxelu?
radonova transformace1
Radonova transformace

Zpětná Radonova transformace:

Kde R je Radonova transformace, je filtr a

troby v j ovit ho ct 2006
Útroby vějířovitého CT [2006]

T – zdroj rentgenového záření

D – detektory rentgenového záření

X – rentgenové paprsky

R – směr rotace

spir ln metoda
Spirální metoda
 • Počátkem 90. let technický pokrok umožnil přejít na spojitý proces měření (bezkabelový přenos zdrojového napětí)
 • Kombinací posuvu pacienta a rotačního pohybu rentgenky vznikl spirální pohyb
v hody nev hody
Výhody/nevýhody
 • Velmi detailní
 • Poměrně rychlé
 • Neinvazivní (bez kontrastu)
 • Šetrnější a mnohem přesnější než RTG
 • Levnější než MRI (CT: 8 až 45 mil. Kč, cca 6000 Kč za vyšetření; MRI: 30 až stovky mil. Kč,cca 10 000 Kč za vyšetření)
 • Oproti MRI stále zdroj rad. záření
 • Někdy nutnost použití kontrastu
 • Dražší než RTG
 • V mnoha ohledech je MRI přesnější
pou it literatura
Použitá literatura
 • Stránky fy Siemens (www.siemens.com)
 • Zuna, I., Pušek, L. – Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice, ČVUT Praha, 2000