aquapark w widnicy obalamy mity przeciwnik w budowy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aquapark w świdnicy obalamy mity przeciwników budowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aquapark w świdnicy obalamy mity przeciwników budowy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Aquapark w świdnicy obalamy mity przeciwników budowy - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Aquapark w świdnicy obalamy mity przeciwników budowy. 15.02.2013 r. Przeciwnicy aquaparku: Władza skupiona jest na zdobywaniu poklasku. NIEPRAWDA, GDYŻ: od 2002 roku stałym priorytetem władz Świdnicy jest rozwój gospodarczy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aquapark w świdnicy obalamy mity przeciwników budowy' - ronny


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przeciwnicy aquaparku w adza skupiona jest na zdobywaniu poklasku
Przeciwnicy aquaparku: Władza skupiona jest na zdobywaniu poklasku
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
  • od 2002 roku stałym priorytetem władz Świdnicy jest rozwój gospodarczy,
  • od 2002 roku dochód z podatku PIT wzrósł prawie trzykrotnie, z kwoty 14,8 mln zł do rekordowej kwoty 42,2 mln zł w roku 2012 (plan),
  • w badaniach z 2008 roku 93 % mieszkańców wskazało aquapark, jako najważniejszą inwestycję w mieście,
  • w lipcu 2012 r. 89,6 % badanych mieszkańców chciało, by aquapark powstał według projektu, o którym dziś decydujemy,
  • - decyzje przesądzające o budowie podjęto dopiero w 2008 roku, gdy odziedziczone po okresie rządów SLD bezrobocie zmalało z 6.399 osób do 2.017 osób, a ilość pracujących w Świdnicy wzrosła o 2.388 osób.
przeciwnicy aquaparku projekt jest przejawem gigantomanii i wybuja ych ambicji w adzy 1
Przeciwnicy aquaparku: Projekt jest przejawem gigantomanii i wybujałych ambicji władzy (1)
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
  • żadna inna inwestycja miejska od 1990 roku nie była poprzedzona tak dużą ilością analiz i konsultacji,
  • koncepcję aquaparku dla Świdnicy przygotowała renomowana firma GMF, na podstawie analizy lokalnych uwarunkowań. Wykorzystała własne doświadczenia związane z zarządzaniem około 20 obiektami w kilku krajach. Firma GMF nie była zainteresowana budową obiektu, lecz była gotowa zarządzać nim na zasadach komercyjnych,
przeciwnicy aquaparku projekt jest przejawem gigantomanii i wybuja ych ambicji w adzy 2
Przeciwnicy aquaparku: Projekt jest przejawem gigantomanii i wybujałych ambicji władzy (2)
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
  • - GMF przedstawił koncepcję obiektu, który nie wymaga dopłat miasta do jego eksploatacji. Sposobem realizacji tego wymogu jest:
  • - zrównoważenie wysokich kosztów utrzymania basenu pływackiego dużymi przychodami z atrakcyjnego saunarium i strefy fitness,
  • - stworzenie w obiekcie stref atrakcyjnych dla różnych kategorii klientów zamiast wspólnego, gwarnego „kołchozu”,
  • - stworzenie w obiekcie funkcji zapewniających wysoką frekwencję w każdej porze roku,
  • - energooszczędność obiektu.
przeciwnicy aquaparku nie wiemy po co jest sp ka 1
Przeciwnicy aquaparku: Nie wiemy, po co jest spółka (1)
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
 • uchwała powołująca spółkę Inwestycje Świdnickie podjęta została na sesji 28.01.2011 r. stosunkiem głosów 15 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się,
 • z uzasadnienia uchwały wynika, że „podstawowym zadaniem spółki będzie pozyskanie finansowania i realizacja” parku wodnego oraz „odpowiedzialność za administrowanie obiektem”. Powodem jej powstania jest „poszukiwanie alternatywnych rozwiązań podejmowania, w tym finansowania, nowych inwestycji. Dlatego wzorem innych miast takich jak np. Gdańsk, Wrocław, czy Poznań - zdecydowano się na powierzenie spółce prowadzenia części inwestycji miejskich i administrowanie obiektami.”,
 • Takie rozwiązanie przyjęto również w skali Polski – Premier Donald Tusk powołał spółkę Inwestycje Polskie dla realizacji zadań infrastrukturalnych,
przeciwnicy aquaparku nie wiemy po co jest sp ka 2
Przeciwnicy aquaparku: Nie wiemy, po co jest spółka (2)
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
 • wielokrotnie informowano, że tzw. wskaźniki Ministra Rostowskiego uniemożliwiają obciążenie budżetu miasta finansowaniem inwestycji. Jedyną możliwością jest poręczenie spłaty finansowania uzyskanego przez spółkę,
 • - wykorzystanie formuły spółki ułatwia odzyskanie podatku VAT związanego z inwestycją, a przez to obniżenie jej kosztów. Dla obecnego projektu jest to kwota 12,65 mln zł.
przeciwnicy aquaparku spodziewali my si e b dzie taniej
Przeciwnicy aquaparku: Spodziewaliśmy się, że będzie taniej
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
 • na sesji 18.03.2011 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o poręczeniu spółce Inwestycje Świdnickie kredytu na budowę aquaparku stosunkiem głosów: 13 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się,
 • udzielono poręczenia na lata 2011-2031 do kwoty 84 mln zł, na kolejnej sesji zwiększono je do kwoty 84,5 mln zł,
 • podczas rozpatrywania projektu uchwały Prezydent poinformował radnych, że przewidywany jest dwuletni okres karencji w spłacie kapitału, a najwyższa całkowita spłata roczna nie przekroczy 5,9 mln zł,
 • - oferta finansowania inwestycji uzyskana przez Inwestycje Świdnickie w pełni odpowiada warunkom poręczenia omówionym przez Prezydenta i zaakceptowanym przez Radę Miejską.
przeciwnicy aquaparku powinno by szybciej 1
Przeciwnicy aquaparku: Powinno być szybciej (1)
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
 • - spółka przez pierwszy rok swej działalności:
 • - rzetelnie zweryfikowała dokumentację techniczną,
 • - przeprowadziła procedurę i uzyskała kredyt bankowy na finansowanie inwestycji,
   • - wyłoniła w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu,
 • - przeprowadziła kompletną procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy obiektu,
 • - ponieważ ceny ofertowe w przetargu były znacząco wyższe niż wysokość kredytu, od marca 2012 roku podjęto starania o realizację inwestycji w formule PPP z zachowaniem warunków finansowych akceptowanych przez Radę Miejską,
przeciwnicy aquaparku powinno by szybciej 2
Przeciwnicy aquaparku: Powinno być szybciej (2)
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
 • - w bardzo krótkim czasie od marca do listopada 2012 spółka:
   • - pomimo wypowiedzenia umowy kredytowej przez BRE Bank Hipoteczny uzyskała inną ofertę finansowania inwestycji na jeszcze korzystniejszych warunkach,
 • - przeprowadziła kompletną procedurę PPP w rekordowym czasie 6 miesięcy i uzyskała ofertę oddania do użytku aquaparku do czerwca 2014 roku. Zgodnie z projektem umowy Miasto nie poniosłoby większych wydatków niż akceptowane wcześniej przez Radę Miejską.
przeciwnicy aquaparku nie ma czego a owa zbudujemy inny obiekt a mniejszy jest lepszy 1
Przeciwnicy aquaparku: Nie ma, czego żałować, zbudujemy inny obiekt, a mniejszy jest lepszy (1)

NIEPRAWDA, GDYŻ:

- odrzucając ofertę AQUACO 2 powodujemy, że:

- wydając w ciągu 20 lat łączną kwotę 84,5 mln nie uzyskamy obiektu o wartości rynkowej 77,5 mln na którą składają się - koszt wybudowania obiektu, koszt tzw. preopeningu oraz koszt kompletnego wyposażenia obiektu,

- stracimy dotychczas poniesione nakłady na inwestycje w wysokości około 1,5 mln zł,

- nie uzyskamy około 90 nowych miejsc pracy i udziałów w CIT, dzięki którym

wpływy podatkowe w ciągu 18 lat szacuje się na ok. 3 mln zł,

przeciwnicy aquaparku nie ma czego a owa zbudujemy inny obiekt a mniejszy jest lepszy 2
Przeciwnicy aquaparku: Nie ma, czego żałować, zbudujemy inny obiekt, a mniejszy jest lepszy (2)
 • NIEPRAWDA, GDYŻ:
 • za cenę około 30 mln zł można wybudować obiekt zdecydowanie mniej atrakcyjny. Na sfinansowanie jego budowy trzeba w ciągu 20 lat wydać kwotę 50,2 mln zł tytułem spłaty kredytu,
 • dodatkowo konieczne będzie poniesienie nakładów na wykonanie dokumentacji, wyposażenia oraz tzw. preopeningu łącznie około 1,5 mln zł,
 • uzyskamy co najwyżej 30 nowych miejsc pracy, dzięki którym wpływy podatkowe w ciągu 20 lat szacuje się na kwotę 800 tys. zł,
 • obiekt będzie wymagał znaczących dopłat do bieżącej eksploatacji (dla przykładu szacuje się, że kwota dopłacana do funkcjonowania basenu przy ul. Równej w ciągu 20 lat wynosić będzie 15,4 mln zł),
 • - rezygnując z wykorzystania spółki celowej, uniemożliwiamy budowę obiektu z powodu tzw. wskaźników Ministra Rostowskiego.
slide12

Dziękujemy za uwagę!

Urząd Miejski w Świdnicy

luty 2013