estimering av arbeids og tids forbruk cocomo modellen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen. In 140 Forelesning Nr 20 b Sommerville kap 23, 2. Del. COCOMO - Modellen. Empirisk modell Godt dokumentert Vært i bruk lenge (fra ’81) COCOMO 2 er utvidet med Flere utviklingsprosesser Gjenbruk osv. COCOMO 81. COCOMO 2 nivåer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen' - ronli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
estimering av arbeids og tids forbruk cocomo modellen

Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen

In 140 Forelesning Nr 20 b

Sommerville kap 23, 2. Del

cocomo modellen
COCOMO - Modellen
 • Empirisk modell
 • Godt dokumentert
 • Vært i bruk lenge (fra ’81)
 • COCOMO 2 er utvidet med
  • Flere utviklingsprosesser
  • Gjenbruk
  • osv
cocomo 2 niv er
COCOMO 2 nivåer
 • COCOMO 2 er en trelags modell som gir anslag med økende detaljering ettersom utviklingsprosessen skrider fram
 • Tidlig prototyping
  • Estimerer på grunnlag av objektpoeng og en enkel formel for estimering av tidsforbruk
 • Tidlig utforming
  • Estimerer på grunnlag av funksjonspoeng som deretter oversettes til LOC
 • Etter ferdig arkitektur
  • Estimater på grunnlag av LOC
tidlig prototyping
Tidlig prototyping
 • Støtter prosjekter med prototyping og prosjekter med utstrakt gjenbruk
 • Bygger på standardestimater for utviklernes produktivitet regnet i objektpoeng per måned
 • Regner også med bruk av CASE
 • Formelen er
  • PM = ( NOP´(1 - %gjenbruk/100 ) ) / PROD
  • PM er personmåneder, NOP er antall objektpoeng, PROD er produktiviteten
tidlig utforming
Tidlig utforming
 • Estimater kan beregnes etter at kravspesifikasjonen er spikret
 • Bygger på standardformelen for algoritmiske modeller
  • PM = A´StørrelseB´M + PMm hvor
  • M = PERS ´ RCPX ´ RUSE ´ PDIF ´ PREX ´ FCIL ´ SCED
  • PMm = (ASLOC´(AT/100)) / ATPROD
  • A = 2.5 i første kalibrering, Størrelse i KLOC, B varierer fra 1,1 til 1,24 avhengig av innovasjonsgrad, fleksibilitet, risikostyrings-metode og prosessmodenhet.
multiplikatorer
Multiplikatorer
 • Multiplikatorene viser kompetansen til utviklingsteamet, ikke funksjonelle krav, kjennskap til utviklingsplatform osv.
  • RCPX – Produktpålitelighet og kompleksitet
  • RUSE – Gjenbruksmål
  • PDIF – Plattformens vanskelighetsgrad
  • PREX – Personellets erfaring
  • PERS – Personellets dyktighet
  • SCED – Mål for utviklingstid
  • FCIL – Teamets tilgang til støttefunksjoner
  • PM – Andel automatisk generert kode
etter fullf rt arkitektur
Etter fullført arkitektur
 • Samme formel som tidlig utforming PM = A´StørrelseB´M + PMm
 • Estimatet justeres for:
  • Spesifikasjonsustabilitet
  • Gjenbruk. Ikke lineær. LOC reduksjon ikke proporsjonal
  • ESLOC = ASLOC ´ (AA + SU +0.4DM + 0.3CM +0.3IM)/100
   • ESLOC Equivalent new sloc
   • ASLOC Gjenbrukbare kodelinjer DM er prosent endring i utforming. CM er prosent endring av kode. IM er ny integrasjon i prosent av opprinnelig integrasjon
   • SU er en forståelsesfaktor (50 – 10)
   • AA er vurderingskostnad (0-8)
eksponenten b
Eksponenten B
 • Avhenger av fem faktorer (Svært lav 5 til Ekstra høy 0).
 • B=1,01 + faktorsum/100
 • Eksempler
  • Precedentenes – nytt prosjekt 4
  • Utviklingsfleksibilitet – ingen kundemedvirkning – Svært høy 1
  • Arkitektur/risikoanalyse – Ingen risikoanalyse . svært lav – 5
  • Teamsamarbeid – nytt team – nominelt – 3
  • Prosessmodenhet – noe styring – nominell 3
  • Skalafaktoren er derfor 1,17
multiplikatorer1
Multiplikatorer
 • Produktegenskaper
 • Datamaskinegenskaper
 • Personellegenskaper
 • Prosjektegenskaper
prosjektvarighet
Prosjektvarighet
 • Nominell varighet: TDEV=3xPM(0,33+0,2*(B-1,01))
 • NB! Antall medarbeidere er ikke med i formelen
 • Kan akselereres, men risikabelt.
ad