change your question change your life n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Change your question Change your life พลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต PowerPoint Presentation
Download Presentation
Change your question Change your life พลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Change your question Change your life พลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต - PowerPoint PPT Presentation

ronli
204 Views
Download Presentation

Change your question Change your life พลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Change your questionChange your lifeพลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต Marilee G. Adams กานต์ ธงไชย แปล น.พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ นำเสนอ

 2. ตื่นเช้า หลังอาบน้ำ เรากำลังจะไปไหน วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง สภาพอากาศข้างนอกเป็นอย่างไร ใส่ชุดไหนสบายที่สุด ฯ เราตอบคำถามของเราด้วยกิจกรรมต่าง ๆ การเลือกเสื้อผ้าที่มาสวมใส่ การเตรียมเสื้อผ้าเพื่อใส่ไปงานต่อเนื่อง ฯ เรามีคำถามกับตัวเราเองทุกวัน

 3. คำถามเชิงลบที่มีผลกับเราคำถามเชิงลบที่มีผลกับเรา ครั้งนี้เราจะทำพลาดหรือไม่ ฉันจะให้เขารับผิดชอบได้อย่างไร ฯลฯ คำถามเชิงบวกที่มีผลกับเรา ฉันจะเล่นให้ดีเยี่ยมได้อย่างไร ฉันจะช่วยสนับสนุนให้กันและกันได้อย่างไร ฯลฯ คำถามที่ส่งผลกับเรา

 4. กลุ่มชนเร่ร่อนที่เคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากคำถามของเขาที่ว่า จะหาแหล่งน้ำได้อย่างไร เราจะทำให้แหล่งน้ำมาหาเราได้อย่างไร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญของมนุษยชาติ เป็นการเริ่มต้นการทำเกษตร การสร้างเมือง คำถามเปลี่ยนโลก

 5. คำถาม คำถาม คือส่วนสำคัญหนึ่งของการสื่อสาร และมันมีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดของเรา ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของคำถามที่เราใช้ถามตัวเราเองและคนอื่น ๆ

 6. คำถาม เมื่อเราเผชิญหน้ากับปัญหา มันเป็นธรรมดาที่เราจะมองหาคำตอบและวิธีแก้ไข แต่การกระทำอย่างนั้น แทนที่เราจะพบทางออก เรากลับสร้างเงื่อนไขขึ้นมาปิดกั้นมันโดยเราไม่ได้ตั้งใจ เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำถามของเราเสียก่อน มิฉะนั้นเราจะเพียงวิ่งวนอยู่ในคำตอบเดิมที่ไม่มีประโยชน์อะไร

 7. ถ้าเราเป็นคนที่รอบรู้ไปหมดทุกอย่าง มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะได้รับแม้แต่คำเสนอแนะจากคนอื่น การเป็นคนประเภทนี้เป็นอันตรายต่อความเป็นผู้นำ คุณไม่มีที่ว่างให้กับความคิดเห็นของคนอื่น หรือการสนับสนุนจากพวกเขา คำถาม และคำตอบ

 8. เมื่อใดก็ตามที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คุณย่อมคาดหวังว่าพวกเขาจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ถามคำถาม ซึ่งคุณจะได้คำตอบที่บางทีคุณนึกไม่ถึง ความสำเร็จของคุณเกิดจากความพยายามทุ่มเทของบรรดาผู้ร่วมงานของคุณ ไม่ใช่จากคุณเพียงลำพัง คำถาม และคำตอบ

 9. การคิดคำถาม คือ ระบบเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเปลี่ยนความคิด การกระทำ และผลลัพธ์โดยการตั้งคำถามอย่างชาญฉลาด ทั้งคำถามที่เราใช้ถามตัวเอง และที่เราถามบุคคลอื่น เราต้องเริ่มตั้งคำถามให้มากขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น 20 % คือการตอบ 80 % เป็นเรื่องของคำถาม แต่คนส่วนใหญ่มักทำในสิ่งตรงข้าม คือพูดเสีย 80 % และถามแค่ 20 % คำถาม

 10. ใครคือคนผิด ฉันจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าฉันเป็นฝ่ายถูก ทำไมพวกเขาถึงได้งี่เง่าอย่างนี้ มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับพวกเขา มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับฉันนี่ ทำไมฉันถึงได้ล้มเหลวอย่างนี้ ฉันพ่ายแพ้ได้อย่างไร ฉันจะควบคุมมันได้อย่างไร ทำไมฉันถึงได้อยู่กับทีมห่วย ๆ แบบนี้ ทำไมมันถึงน่าเบื่ออย่างนี้ ทางเลือกของคำถาม

 11. รู้สึกอย่างไรกับร่างกายและอารมณ์เวลาที่อ่านและอยู่กับคำถามเหล่านี้รู้สึกอย่างไรกับร่างกายและอารมณ์เวลาที่อ่านและอยู่กับคำถามเหล่านี้ ร่างกายรู้สึกอึดอัดในช่องอกไหม ไหล่เริ่มเกร็ง มือกำแน่น รับรู้ถึงความเครียดไหม ไม่สบายใจ อาจจะมีความรู้สึกหมดหวัง หมดหนทาง มองโลกแง่ร้าย หดหู่ ไม่มีอะไรเหลือ ตกต่ำ พ่ายแพ้ ฯ ทางเลือกของคำถาม

 12. เกิดอะไรขึ้น อะไรที่มีประโยชน์ต่อเรื่องนี้ ฉันต้องการอะไร ฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ คนอื่น ๆ คิดอะไร รู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร สิ่งนี้จะทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างไร อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องรับผิดชอบ อะไรที่เป็นไปได้บ้าง ฉันมีทางเลือกอะไร ทำอะไรดีที่สุดในตอนนี้ ฯ ทางเลือกของคำถาม

 13. รู้สึกอย่างไรกับร่างกายและอารมณ์เวลาที่อ่านและอยู่กับคำถามเหล่านี้รู้สึกอย่างไรกับร่างกายและอารมณ์เวลาที่อ่านและอยู่กับคำถามเหล่านี้ ร่างกายรู้สึกตื่นเต้นเล็ก ๆ หายใจเข้าออกปลอดโปร่ง รับรู้ถึงความกระตือรือร้น คึกคัก เปิดกว้างทางความคิด เบาสบาย มองโลกในแง่ดี อยากรู้อยากเห็น เต็มไปด้วยความหวัง บางทีอาจจะมีวิธีแก้ปัญหาของเรา ฯ ทางเลือกของคำถาม

 14. เรียนรู้ : มุ่งเน้นการแก้ปัญหา เลือกทางออกด้วยการครุ่นคิดอย่างลึกซึ้ง สร้างความสัมพันธ์แบบพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ตอบโต้ : เป็นนักตัดสิน ปฏิกิริยาตอบโต้แบบอัตโนมัติ มุ่งกล่าวโทษ ความสัมพันธ์แบบมีคนได้คนเสีย ทางเลือกของคำถาม

 15. นักเรียนรู้ : ผมจะคิดต่างจากนี้ได้อย่างไร เขาต้องการอะไร ฉันจะทำอะไรที่ดีที่สุดตอนนี้ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย นักตัดสินชั้นสูง : ผมมองไม่ออกว่าผมจะคิดต่างไปจากนี้ได้อย่างไร ฉันจะทำอะไรที่เหมาะสมกับนายคนนี้ดี เขาคิดว่าเขาเป็นใครถึงเที่ยวไปตัดสินคนโน้นคนนี้ ฯลฯ คำถามที่พึงระวัง

 16. นักเรียนรู้ : กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น อยากรู้อยากเห็น นักตัดสิน : คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก คิดว่าตนเองอยู่เหนือคนอื่น และการปกป้องตนเอง และอุปนิสัยที่ชอบทำให้คนอื่นดูแย่ลง หรือทำให้ตัวเราเองดูแย่ลง อารมณ์และทัศนคติ

 17. นักตัดสิน ชอบตัดสินตนเองหรือคนอื่น มีปฏิกิริยาแบบอัตโนมัติ รู้ดีไปหมดทุกอย่าง ไม่ยืดหยุ่น ไม่ปรับตัว เลือกทางใดทางหนึ่ง คิดว่าตนเองถูก นักเรียนรู้ ยอมรับตนเองหรือคนอื่น รับผิดชอบและรอบคอบ ให้คุณค่ากับความไม่รู้ ยืดหยุ่น ปรับตัว เลือกทั้งสองทาง อยากรู้อยากเห็น ทัศนคติ

 18. นักตัดสิน กลัวความแตกต่าง ใช้มุมมองของตนเอง ปกป้องสมมุติฐานตนเอง มองความเป็นไปได้อย่างมีขีดจำกัด นักเรียนรู้ ให้คุณค่ากับความแตกต่าง พิจารณามุมมองคนอื่น ตั้งคำถามกับสมมุติฐาน มองความเป็นไปได้ไม่มีขีดจำกัด ทัศนคติ

 19. นักตัดสิน มีความสัมพันธ์แบบคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งเสีย รู้สึกแปลกแยกจากคนอื่น กลัวความแตกต่าง โต้เถียง นักเรียนรู้ ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ไม่แปลกแยกจากคนอื่น ให้คุณค่ากับความแตกต่าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสัมพันธ์

 20. นักตัดสิน เมื่อได้รับฟังจะ ถูก/ผิด เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย ความแตกต่าง มองความเห็นคนอื่นที่ต่างคือ การปฏิเสธ มองหาการโจมตีหรือป้องกันตัว นักเรียนรู้ เมื่อได้รับฟังจะ หาข้อเท็จจริง พยายามเข้าใจ หาความร่วมมือ มองความเห็นคนอื่นที่ต่างคือ สิ่งที่มีคุณค่า มองหาทางแก้ไขและการสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์

 21. เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา แต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำอย่างไรกับมัน

 22. จงเป็นนักสังเกตการณ์ที่มีใจเป็นกลาง ติดตามความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของเรา ดูความผิดพลาดของตนเอง จะเห็นภาพรวมของเรื่อง ไตร่ตรอง เลือกอย่างรู้ตัวตั้งใจแทนการถูกสถานการณ์กระทำ

 23. เมื่อใดก็ตามที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรา นั่นคือ ช่วงเวลาที่เราเริ่มตั้งคำถาม ถ้าเราตระหนักถึงคำถามที่เราถามตัวเราเองได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เรามีเวลาเลือกมากขึ้น

 24. เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา แต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำอย่างไรกับมัน

 25. ความคิดมาก่อนการกระทำ จงคุมตนเองให้คิดแบบนักเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างทีมงานอย่างมาก และช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

 26. เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างกำลังตัดสิน คนที่ได้สติคนแรกเป็นคนได้เปรียบ เมื่อเขาเลือกที่จะหันกลับมาเรียนรู้ เขาจะควบคุมและเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

 27. เมื่อเวลาเผชิญปัญหาควรมีคำถามเมื่อเวลาเผชิญปัญหาควรมีคำถาม • ฉันกำลังใช้สมมุติฐานอะไร • ฉันจะคิดถึงเรื่องนี้ในแง่อื่นได้อย่างไร • คนอื่น ๆ คิด รู้สึก จำเป็น และต้องการอะไร

 28. คำถามที่ไม่ได้ถูกถาม ก็เหมือนประตูที่ไม่ถูกเปิด เพราะคำถามคือประตูบานใหม่ ๆ ในจิตใจเรา และช่วยขยายขอบเขตของความเป็นไปได้ให้กว้างขวางออกไป

 29. จงตั้งคำถามกับทุกสิ่ง Albert Einstein ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากคำถามที่ยิ่งใหญ่ Marilee G. Adams

 30. เสรีภาพสุดท้ายของมนุษย์ ก็คือ การเลือกที่จะมีทัศนคติของเราเองไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็ตาม เราสามารถจะเลือกวิถีทางของเราเองVictor Frank