slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Оптимизация на бизнес процесите в производството PowerPoint Presentation
Download Presentation
Оптимизация на бизнес процесите в производството

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Оптимизация на бизнес процесите в производството - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Оптимизация на бизнес процесите в производството. Николай Димитров , CISA, CIA, CRISC, CCSA Пазарджик, 26 май 2011 г. За мен…. 11 години опит във вътрешния одит и бизнес консултирането Основни специализации: Корпоративно управление Управление на риска Вътрешен контрол Управление на ИТ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Оптимизация на бизнес процесите в производството


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Оптимизация на бизнес процесите в производството

Николай Димитров, CISA, CIA, CRISC, CCSA

Пазарджик, 26 май 2011 г.

slide2
За мен…
 • 11 години опит във вътрешния одит и бизнес консултирането
 • Основни специализации:
  • Корпоративно управление
  • Управление на риска
  • Вътрешен контрол
  • Управление на ИТ
  • Управленско консултиране
 • Клиенти от производствения сектор, търговията и информационните технологии

Оптимизация на бизнес процесите в производството

slide3
Процеси = комбинация от техни характеристики, оказващи влияние на параметрите на продукцията

Оптимизация на бизнес процесите в производството

slide4
Оптимизация на бизнес процеси?
 • Крайна цел на автоматизацията на бизнес процесите
 • Търси отговор на въпроса:
  • Как да оползотворим най-ефикасно ресурсите при превръщането на суровините и материалите в готова продукция с желаното качество и себестойност?
 • Основни ползи от оптимизацията:
  • Постигане на по-висока производителност
  • Сравнително постоянно качество на произведената продукция
  • Оптимално натоварване и използване на наличните ресурси
   • Елиминиране / намаляване на технологичните паузи
   • Намаляване на времето за изпълнение на даден производствен цикъл
   • Балансиране на пиковите натоварвания на машините

Оптимизация на бизнес процесите в производството

slide5
Предпоставки за оптимизация на бизнес процесите
 • Воля и подкрепа от висшето ръководство (Бизнес лидерите)
 • Мотивирани и опитни служители (Собствениците на бизнес процесите, Оперативните мениджъри, ключови редови служители)
 • Време… и концентрация!
 • Технологии (софтуер) за:
  • Прецизно описание/моделиране на съществуващите процеси
  • Идентифициране на оптималните параметри на процесите и настройки на производствените мощности
  • Измерване и мониторинг на реализираните икономии
  • Запазване на постигнатото оптимизирано състояние
 • Елиминиране на „предположенията“ при управлението на бизнес процесите

Оптимизация на бизнес процесите в производството

slide6
Основни целеви области на оптимизацията

Оптимизация на бизнес процесите в производството

slide7
Основни стъпки
 • Анализ: как се извършва даден процес
 • Идентифициране: ценово ефективно разходване на ресурсите чрез следене на тенденциите в производителността
 • Симулиране: Офлайн анализ от типа “what-if” на различни възможни промени, с които да се постигнат желаните нива на оптимизация
 • Валидиране: сравнение на симулираните резултати с желаните преди прилагането на промените в реалната среда и процеси
 • Прилагане: въвеждане на промените в изпълняваните процеси

Оптимизация на бизнес процесите в производството

slide8
Благодаря за вниманието!

Оптимизация на бизнес процесите в производството