projektov port l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektový portál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektový portál

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Projektový portál - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Projektový portál. Ing. Čestmír Kantor EKOTOXA s.r.o. Projektový portál – k čemu to je?. Trvalá propagace opatření PBPPO (1.3 a 6.4) Interaktivní prezentace návrhu jednotlivých PBPPO na jednotlivých pozemcích v ploše povodí i na jednotlivých říčních kilometrech

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projektový portál


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektov port l
Projektový portál

Ing. Čestmír Kantor

EKOTOXA s.r.o.

projektov port l k emu to je
Projektový portál – k čemu to je?
 • Trvalá propagace opatření PBPPO (1.3 a 6.4)
 • Interaktivní prezentace návrhu jednotlivých PBPPO na jednotlivých pozemcích v ploše povodí i na jednotlivých říčních kilometrech
 • Prezentace vybraných realizovaných projektů OPŽP (opatření 1.3 a 6.4)
 • Ukázky vzorových projektů (na toku i v ploše povodí)
 • Interaktivní podpora žadatelů, projektantů i hodnotitelů
 • Zpřístupnění potřebné dokumentace na opatření 1.3 a 6.4
z kladn struktura projektov ho port lu
Základní struktura projektového portálu …

http://www.vodavkrajine.cz

PORTÁL – základní informace k projektům OPŽP, katalog opatření PBPO, kompletní podpora žadatale včetně názorného průvodce přípravou projektu, kompletní dokumentace ke stažení, odkazy a reference na úspěšné realizované projekty.. .

MAPOVÝ PORTÁL – interaktivní geografická prezentace (na mapě) navržených opatření OPŽP (1.3 a 6.4)

projektov port l www vodavkrajine cz

Katalog návrhů opatření PBPO

Start mapového serveru v novém okně prohlížeče

Průvodce přípravou projeku s podrobnou nápovědou

...rychlé volby

Základní menu projektového portálu

Projektový portál …www.vodavkrajine.cz
port l v eobecn st
PORTÁL – všeobecná část
 • Úvodní informace k PPO a PEO v kontextu OPŽP (opatření 1.3 a 6.4) – „OPŽP a voda v krajině
 • Aktuální informace pro přípravu projektů - „Podpora žadatele a příjemce“
 • Prezentace úspěšných projektů - „Referenční a vzorové projekty“ (odkaz, popis, obrázky realizace)
 • Katalog návrhů přírodě blízkých PPO (v ploše povodí a na vybraných tocích) s odkazem na příslušné metodiky – „Návrhy PBPO“
 • Informace k seminářům a propagačním akcím – „Propagace, semináře“
 • Zpřístupnění metodických materiálů, brožur, letáků a prezentačních materiálů ze seminářů – „Dokumentace ke stažení“
 • Doplňkové informace – „Kontakty“, „Nejčastější otázky“
port l speci ln funkce rychl volby
PORTÁL – speciální funkce, rychlé volby

Ryhlá a přehledná prezentace katalogu navržených opatření pro opatření na:

 • tocích a nivách
 • v ploše povodí

Názorný průvodce přípravou projektu v 8 krocích:

 • Projektový záměr
 • Financování
 • Vlastnické vztahy
 • Projektant DUR
 • Podmínky AOPK
 • Zpracování DUR
 • Příprava žádosti
 • Podání žádosti

Interaktivní geografická prezentace navržených opatření v mapě na podkladu:

 • ortofotomapy
 • topografické mapy
projektov port l katalog n vrh opat en

Pro každé opatření:

 • popis opatření
 • princip protierozního účinku
 • vhodnost použití
 • ilustrační obrázky
Projektový portál ... Katalog návrhů opatření
projektov port l p prava projektu v 8 kroc ch
Projektový portál – „Příprava projektu v 8 krocích“
 • Návrh projektového záměru
 • Možnosti financování OPŽP
 • Zajištění vlastnických vztahů
 • Zajištění projektanta DUR
 • Zjištění podmínek OPŽP a AOPK
 • Zpracování DUR
 • Zpracování žádosti OPŽP
 • Podání a schválení žádosti OPŽP

Zpět na PORTÁL

mapov server z kladn funkce
MAPOVÝ SERVER – základní funkce
 • Interaktivní prezentace návrhů PBPO na mapovém podkladu se standardními funkcemi:
  • zvětšení, zmenšení, výřez mapy, posun mapy
  • nastavení měřítka zobrazení, měření vzdáleností a ploch
 • Volitelný mapový podklad pro názornější a přehlednější zobrazení:
  • základní topografická mapa 1:100000 -1:10000
  • ortofotomapa
 • Výběr jednoho nebo více objektů se zobrazením vybraných vlastností/atributů
 • Vyhledávání podle obcí a úseků vodního toku
 • Rychlý a snadný výběr podle předdefinovaných mapových témat.
mapov server povod horn opavy
MAPOVÝ SERVER ... (povodí Horní Opavy)

Další nástroje pro výběr objektů v mapě a vyhledávání.

Mapový server zobrazuje vybrané informace v mapovém okně. Způsob prezentace je možné ovládat nástroji na boční a horní liště mapového okna

Informace jsou uspořádány do vrstev, podle pořadí v seznamu jsou zobrazovány v mapovém okně. Vrstvy je možné zapínat a vypínat.

mapov server datov obsah vrstvy
MAPOVÝ SERVER – datový obsah, vrstvy
 • Návrhy PBPO rozdělené do 2 základních témat:
  • Protierozní a protipovodňová opatření v ploše povodí
   • Plošná protierozní opatření
   • Liniová protierozní opatření
   • Protierozní a protipovodňové nádrže
  • Protierozní a protipovodňová opatření na tocích a nivách
 • Základní podkladové vrstvy:
  • Vodní plochy a vodní toky
  • Hranice povodí
  • Hranice obcí
 • Rastrové/mapové podklady:
  • Silniční mapa (barevná i černobílá)
  • Ortofotomapa
projektov port l propagace opat en pbpo
PROJEKTOVÝ PORTÁL – propagace opatření PBPO
 • Nová záložka – „Propagace, semináře“:
  • Přehled seminářů (podle oblastí)
  • Program seminářů
  • Prezentace
  • Reportáže ze seminářů
  • Tiskové zprávy
  • Propagační materiály
 • Aktuality k seminářům na titulní straně portálu
projektov port l roz en 2011
Projektový portál – rozšíření 2011
 • Doplnění datového obsahu o další prioritní povodí:
  • Bečva
  • Svratka po Svitavu
  • Dyje po Jevišovku
  • Dědina
  • Ploučnice
  • Nežárka
  • Pomoraví
 • Rozšíření vyhledávacích funkcí pro rychlé hledání opatření

v různých povodích

 • Nová mapová témata pro snadnou orientaci v datech na mapovém serveru - pro laického uživatele
projektov port l mo nosti dal ho vyu it
Projektový portál – možnosti dalšího využití
 • Rozšíření katalogu o vyhledávání konkrétních typů opatření včetně výpisu přehledových atributů
 • Propojení mapového serveru a katalogu opatření s možností interaktivního vyhledávání vhodných opatření ve vybraném regionu, obci
 • Vkládání vzorových a realizovaných projektů na mapový server

s možností porovnat návrhy a realizace

 • Další rozšíření datového obsahu pro další oblasti a regiony.
d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost.

Evropská unie

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc

financovaná z Fondu soudržnosti