slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig? - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig?.  Definitie van glas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig?' - ronia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

 Definitie van glas

Glas is een materiaal van chemische samenstelling. De hoofdbestanddelen zijn: zand, soda, kalk en glasscherven. Verder worden nog grondstoffen toegevoegd als louterende, oxiderende, kleurende en ontkleurende metaaloxiden. Deze ingrediënten worden onder zeer hoge temperatuur (1400 °C) samengesmolten waardoor er een scheikundige verbinding ontstaat die na afkoeling glas genoemd wordt. Door de variabele samenstelling worden de eigenschappen aangepast aan het gebruik.

Specificaties van ovenklare scherven:

Kleurspecificatie: Wit glas: ≥ 99 % wit

Groen glas: ≥ 90 % groen

Kleurgemengd: 40% wit/ 45% groen/ 15% bruin

Breukgraad: ≤ 12% < 5 mm

KSP: < 25 gr/ton

Hittebestendig glas: 0 gr/ton

Metalen: < 7 gr/ton

Kunststof: < 60 gr/ton

Organische stoffen: < 1000 gr/ton

slide3

Voordelen van het gebruik van gerecycleerde glasscherven als alternatieve grondstof ter vervanging van primaire grondstoffen voor de productie van nieuw glas.

slide4

 Definitie van glasafval

Ongezuiverd huishoudelijk verpakkingsafvalglas dat (kleurgescheiden) ingezameld wordt (via glasbollen en/of containers).

Specificaties van verpakkingsglasafval

Kleur specificatie: witglas: ≥ 95 % wit

Groenglas: ≥ 90 % groen

Kleurgemengd: niet gespecificeerd specificatie

Breukgraad: ≤ 500 kg/m³

KSP: < 10,650 kg/ton

Hittebestendig glas: niet gespecificeerd

Organische stoffen: < 9 kg/ton

slide5

 Herkomst van verpakkingsglasafval

 • We onderscheiden 6 types van inzamelmethoden:
 • 1. Glasbol conventioneel
 • 2. Glasbol ondergronds
 • 3. Huis aan huis
 • 4. Containerparken
 • 5. Inzameling bij HORECA
 • 6. Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria
slide6

De kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsglas heeft betrekking op 4 aspecten

:

A. kleurenscheiding

B. breukgraad (densiteit)

C. aanwezigheid van keramiek, steen en porselein (ksp) en

hittebestendig glas

D. andere verontreiniging

slide7

 Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

A. KLEURENSCHEIDING

1 Glasbol conventioneel

De kleurenscheiding is goed dankzij de gecompartimenteerde glasbol.

2 Ondergrondse glasbol

De kleurenscheiding is slecht of onbestaande omwille van de hoge

installatiekost (er wordt steeds kleurgemengd ingezameld).

Voorstel tot verbetering:

- kleurgescheiden inzamelen.

3 Huis-aan-huis

Kleurenscheiding slecht of onbestaande.

Voorstel tot verbetering:

- kleurgescheiden inzamelen met aangepast materieel of 2de inzamelronde.

4 Containerparken

Kleurenscheiding varieert van slecht tot zeer goed.

Voorstel tot verbetering:

- een goede training en motivering van alle parkwachters.

slide8

 Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

A. KLEURENSCHEIDING

5 Inzameling bij HORECA

De kleurenscheiding is slecht tot goed. Omwille van plaatsgebrek of hogere

containerhuur wordt dikwijls kleurgemengd ingezameld.

6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria

De kleurenscheiding is slecht tot goed. Omwille van plaatsgebrek of hogere

containerhuur wordt dikwijls kleurgemengd ingezameld.

 Besluit rond kleurenscheiding

1 Glasbol conventioneel: goed

2 Ondergrondse glasbol: slecht of onbestaande

3 Huis-aan-huis: slecht of onbestaande

4 Containerparken: slecht tot zeer goed

5 Inzameling bij HORECA slecht tot goed

6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria slecht tot goed

De marktontwikkelingen wijzen uit dat er in de toekomst geen kleurgemengde ovenklare scherven zullen worden ingezet voor de verpakkingsglasproductie.

slide9

 Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

 • B. BREUKGRAAD
 • 1 Glasbol conventioneel
 • De breukgraad (densiteit) situeert zich tussen 350 en 500 kg/m³.
 • 2 Ondergrondse glasbol
 • De breukgraad situeert zich tussen 600 en 850 kg/m³.
 • 3 Huis-aan-huis
 • De breukgraad situeert zich tussen 600 en 1100 kg/m³ envarieert zeer
 • sterk afhankelijk van het type inzamelvrachtwagen dat hiervoor wordt
 • ingezet.
 • Voorstel tot verbetering:
 • - verbieden om met perswagens glas in te zamelen.
 • 4 Containerparken
 • De breukgraad situeert zich tussen 250 en 400 kg/m³. (afzetcontainers)
 • 5 Inzameling bij Horeca
 • De breukgraad situeert zich tussen 350 en 1100 kg/m³ en varieert zeer
 • sterk afhankelijk van het type inzamelmethode dat hiervoor wordt ingezet.
 • Voorstel tot verbetering:
 • - inzamelen via de horeca glasbol.
slide10

 Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

B. BREUKGRAAD

6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria

De breukgraad situeert zich tussen 350 en 1100 kg/m³ en varieert zeer

sterk afhankelijk van het type inzamelmethode dat hiervoor wordt ingezet.

Voorstel tot verbetering:

- gescheiden inzamelen.

 Besluit rond breukgraad

1 Glasbol conventioneel: 350 en 500 kg/m³

2 Ondergrondse glasbol: 600 en 850 kg/m³

3 Huis-aan-huis: 600 en 1100 kg/m³

4 Containerparken: 250 en 400 kg/m³

5 Inzameling bij HORECA 350 en 1100 kg/m³

6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria 350 en 1100 kg/m³

Daar de moderne scheidingsapparatuur slechts in staat is KSP van glas te scheiden vanaf 7 mm, moet het fijnaandeel tot een minimum worden beperkt. De glasproducenten denken eraan de fractie < 8mm te verbieden indien blijkt dat wij de kwaliteit van deze fractie niet beheersen.

slide11

 Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

C. KSP EN HITTEBESTENDIG GLAS

1 Glasbol conventioneel

De ksp-verontreiniging ligt gemiddeld 5 kg/ton, met zeer sterke variatie.

Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk daar er geen controle

bestaat.

Voorstel tot verbetering

- een belangrijke kwaliteitscampagne voeren in samenwerking met de

verwerkers

- de consument intensief en doeltreffend informeren en sensibiliseren

2 Ondergrondse glasbol

Verontreiniging vergelijkbaar met de bovengrondse glasbol.

3 Huis-aan-huis

De KSP-verontreiniging ligt gemiddeldop 2,5 kg/ton, met sterke variatie.

Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk daar het fenomeen

beperkt gekend is.

Voorstel tot verbetering

- de operatoren van de huis-aan-huis inzameling trainen. Ondanks de

mogelijkheid van grondige inspectie van de individuele inzamelbakjes, blijkt

dit moeilijk te realiseren.

- de consument intensief en doeltreffend informeren en sensibiliseren.

slide12

 Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

C. KSP EN HITTEBESTENDIG GLAS

4 Containerparken

De ksp-verontreiniging ligt gemiddeld op 1 kg/ton, met variatie.

De aanwezigheid van hittebestendig glas is eerder beperkt daar er meestal

controle bestaat.

Voorstel tot verbetering

- Niet enkel de vaste parkwachters trainen maar ook de plaatsvervangers.

5 Inzamelingen bij HORECA:

De ksp-verontreiniging ligt gemiddeld op 11 kg/ton, met zeer hoge uitschieters.

De aanwezigheid van hittebestendig glas is dikwijls zeer hoog.

6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria:

De ksp-verontreiniging is nihil.

De aanwezigheid van hittebestendig glas is dikwijls zeer hoog.

slide13

 Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

C. KSP EN HITTEBESTENDIG GLAS

 Besluit rond KSP en hittebestendig glas

1 Glasbol conventioneel: 5 kg/ton, zeer sterke var.

Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk.

2 Ondergrondse glasbol: idem glasbol conv.

3 Huis-aan-huis: 2,5 kg/ton, zeer sterke var

Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk.

4 Containerparken: 1 kg/ton, met variatie.

Beperkte aanwezigheid van hittebestendig glas.

5 Inzameling bij HORECA 11 kg/ton, hoge pieken.

Zeer hoge concentraties van hittebestendig glas.

6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria nihil.

Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk.

Door het toenemende gebruik van gerecycleerde scherven legt de glasproducent steeds strengere kwaliteitseisen op. KSP en hittebestendig glas veroorzaken insluitsels in het nieuwe glas waardoor de verpakking haar sterkte verliest. Een verdere toename in het gebruik van gerecycleerde scherven wordt belemmerd door de aanwezigheid van KSP en hittebestendig glas.

slide14

 Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

D. ANDERE VERONTREINIGING

1 Glasbol conventioneel

Zeer hoge organische verontreiniging veroorzaakt door volle of ongespoelde

recipiënten. (vooral witglas)

2 Ondergrondse glasbol

Idem bovengrondse glasbol.

3 Huis-aan-huis

Beperkte organische verontreiniging doordat de consument deze recipiënten

gedurende minstens één week moet bewaren, waardoor ze eerder worden

uitgespoeld om geurhinder te vermijden.

4 Containerparken

Idem Huis-aan-huis.

5 Inzamelingen bij HORECA

Organische verontreiniging beperkt.

6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria

Zeer onbetrouwbare bronnen. Verontreiniging met injectienaalden,

onduidelijkheden t.a.v. de inhoud van de verpakking, medisch afval,.. Naar de

ziekenhuizen en labo’s toe dient er veel meer gewezen te worden op hun

verantwoordelijkheden ter zake! Ook hier dus nood aan extra sensibilisering!

slide15

 Inzameling en kwaliteit van verpakkingsglas

 Algemeen besluit

Horeca, ziekenhuizen en laboratoria bieden een zeer sterk schommelende kwaliteit aan die weinig betrouwbaar is. Het is absoluut aan te raden deze fractie gescheiden in te zamelen van het normale verpakkingsglas daar het soms de volledige lading ongeschikt maakt voor recyclage.

Huis-aan-huis inzameling en de ondergrondse glasbol, geven een hoge maar dure dienstverlening aan de consument, terwijl de kwaliteit van het kleurgemengde inzameling minder aantrekkelijk is op de recyclagemarkt.

De conventionele glasbol is esthetisch misschien de minst aantrekkelijke inzamelmethode en is het toevluchtsoord voor sluikstorters, maar is anderzijds ook de minst dure methode die milieutechnisch het best verwerkbare verpakkingsglasafval van publieke herkomst oplevert.

Zal het sluikstorten verdwijnen als de glasbol uit het straatbeeld wordt gehaald?

Containerparken leveren over het algemeen een zeer goede kwaliteit maar zijn sterk afhankelijk van het werk van de parkwachters.

slide18

 Kwaliteit van vlakglasafval

 • We onderscheiden 3 categorieën van vlakglasafval
 • Zuiver float glas: enkel van snijtafels en vlakglasproductie
 • 2. Gelaagd glas a. met afstandhouders
 • b. zonder afstandhouders
 • 3. Overige vlakglas a. industriële herkomst
 • b. consument (containerparken)
slide19

 Recyclage van vlakglas

 Algemeen besluit

Gerecycleerde vlakglasscherven worden steeds meer ingezet als grondstof in hoogwaardige toepassingen, met een belangrijke stijging van de kwaliteitseisen tot gevolg.

Om gerecycleerde vlakglasscherven een nieuw leven te geven in een hoogwaardige toepassing met een maximaal recyclage- percentage, is een combinatie van verwerkingslijnen met BBT technieken en een goede sortering aan de bron absoluut noodzakelijk.

Een grote hoeveelheid vlakglas komt vandaagin beperkte mate in aanmerking voor een hoogwaardige toepassing omwille van hun sterke verontreiniging door steenpuin, KSP en hittebestendig glas.

Enkel sortering aan de bron geeft kans op verwerking tot een hoogwaardige grondstof!