K pess gfejleszt tr ningek mint re integr ci t seg t szolg ltat sok 2011 2012
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

Képességfejlesztő tréningek, mint (re)integrációt segítő szolgáltatások 2011-2012. TÁMOP. 5.6.2. A CSAT Egyesület szakmai megvalósítói háttere /Novotni Edit/. TÁMOP 5.6.2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ronda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K pess gfejleszt tr ningek mint re integr ci t seg t szolg ltat sok 2011 2012

Képességfejlesztő tréningek, mint (re)integrációt segítő szolgáltatások

2011-2012

TÁMOP. 5.6.2.


A csat egyes let szakmai megval s t i h ttere novotni edit

A CSAT Egyesület szakmai megvalósítói háttere /Novotni Edit/

TÁMOP 5.6.2.

A CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegeke Munkaerő-piaci Csatlakozásáértkiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező, nonprofit alapon műkő civil szervezet.

Felnőttképzési intézmény-, és program akkreditációval rendelkezik, és 1998-óta folyamatosan foglalkozik a hátrányos helyzetű személyek társadalmi felzárkóztatásával, munkaerő-piaci helyzetük javításával.

Az Észak-alföldi Régió területén rendelkezik székhellyel és telephellyel, viszont szolgáltatásait az ország más térségeiben is igyekszik elérhetővé tenni.

2005-óta Európai Uniós és hazai társfinanszírozású (TÁMOP) projektek pályázója, és szakmai megvalósítója. Képzési és munkaerő-piaci szolgáltatásaival további szervezetek, intézmények projektjeinek megvalósítását segíti elő.


T mop 5 6 2

TÁMOP 5.6.2. Edit/

A TETT projektben való közreműködés előzményei

A CSAT Egyesület az Észak-alföldi Regionális Foglalkoztatás-fejlesztési paktum, az Országos KID Egyesület alapítója, valamint számos partnerségi együttműködés, ernyőszervezet és konzorcium tagja.

Az egyesület folyamatos partnere/szolgáltatója a munkaügyi központoknak, kirendeltségeiknek, és utódszervezeteiknek. Ennek köszönhetően a regisztrált álláskeresők számára álláskeresési technikákat, kulcsképesség-fejlesztő tréningeket, pályaorientációs/korrekciós-, valamint munkatanácsadásokat tart, szakmai képzéseket szervez, és koordinálja a munkatapasztalat-szerzés folyamatát.

Az általa megtartott tanácsadásokon és tréningeken évente megközelítőleg 800-900 fő vesz részt, 2011-ben ez a szám a TETT projekt résztvevőinek létszámával növekedett, ez plusz 764 fő. Szolgáltatásait a célcsoport részére térítésmentesen, és magas színvonalon nyújtja.

Az egyesület korábban már kapcsolatba került az AVP Hungary Közhasznú Egyesülettel, és a TÁMOP 5.6.2 projekt közbeszerzési felhívására partnerség keretében nyújtotta be szakmai ajánlatát.


A tett projekt r sz t k pez munkaer piaci re integr ci s tr ningek szakmai c lkit z sei

TÁMOP 5.6.2. Edit/

A TETT projekt részét képező munkaerő-piaci (re)integrációs tréningek szakmai célkitűzései

Szakmai kapcsolatai és működése révén a CSAT Egyesület számos trénerrel, humán szolgáltatóval és tanácsadóval került munkakapcsolatba, melynek köszönhetően egy országos projekt lebonyolítására alkalmas humánerőforrás-bázist alakított ki.

A TETT projekt tréningjeinek megvalósítására felkért szakemberek több éves oktatói/vezető-tréneri gyakorlattal rendelkeznek. Ismerik a célcsoport jellemzőit, sajátosságait, melyet előítéletektől mentesen tudnak kezelni. Közös jellemzőjük a tanácsadói felkészültség, kreatív megoldások keresése, a tréningeken résztvevők érdekeinek figyelembevétele, a megszerzett tudás átadása, és a csoportfolyamatok gyors kezelése.

A (re)integráció célja az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése, a fogvatartottak hátrányainak/hiányosságainak csökkentése, az önálló életvitelhez és aktív állampolgársághoz szükséges tudás átadása, a beilleszkedéshez nélkülözhetetlen képességek fejlesztése, és a szabadulókat támogató háttér/kapcsolatrendszer megerősítése.


A tett projekt c lcsoportj nak munkaer piaci jellemz i

TÁMOP 5.6.2. Edit/

A TETT projekt célcsoportjának munkaerő-piaci jellemzői

Alapító okirata szerint a CSAT Egyesület a TETT projektben is résztvevő szociális és egyéb okok miatt (halmozottan) hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szaktudással vagy piacképes szakmai végzettséggel nem rendelkező, illetve szakmai gyakorlat hiánya miatt az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó (regisztrált) pályakezdő-, megváltozott munkaképességű-, és tartós álláskeresők felzárkóztatásával foglalkozik.

A TETT projektben a (re)integráció 120 tréning keretében (3600 órában), több területen valósult meg, melyeknek alapját egy kidolgozott módszertani kézikönyv képezte. Ez lehetővé tette az egységes alapokra helyezett, azonos tematikát alkalmazó oktatást.

A tréningek típusai:

1. Kommunikációs tréning

2. Konfliktus-kezelő tréning

3. Önismereti tréning

4. Életvezetési tréning

5. Agresszió-kezelő tréning


A munkaer piaci re integr ci s tr ningek fejleszt si c ljai
A munkaerő-piaci (re)integrációs tréningek fejlesztési céljai

TÁMOP 5.6.2.

A fejlesztő csoportos foglalkozások megvalósításának egyik szempontja a kötelezettségeknek való megfelelés:

1. felnőttképzési törvény szabályainak alkalmazása

2. BV-k egyéni rendszeréhez és szabályaihoz való igazodás

3. TETT projekt közbeszerzési kötelezettségeinek és vállalásainak teljesítése

4. CSAT Egyesület belső szabályozásának, munka kultúrájának elfogadtatása

A tréningek megvalósításnak másik szempontja a szakmai kapcsolatok sikeres működtetése:

1. folyamatos együttműködés a Belügyminisztérium és a TETT projekt menedzsmentjével, a BV Intézetek vezetőségével és kollégáival, a projekt kapcsolattartóival és koordinátoraival.

2. összehangolt megvalósítás és koordináció a trénerek és a CSAT Egyesület kapcsolattartói között

3. a fogvatartottakkal történő közös munka irányítása,minőségbiztosítása.


T mop 5 6 2

A munkaerő-piaci (re)integrációs tréningeket megvalósító szakemberek bevonása, felkészítése /Rábai Sándor/

A A közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában a minimum elvárás:

5 fő vezető tréner, 10 fő tréner alkalmazása

ATETT projektben szolgáltatások megvalósításában közreműködő trénerek száma:

45 fő

Az alkalmazott trénerek szakmai végzettségei:

szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus

pszichológus, mentálhigiénikus, pedagógus, gyógypedagógus

diplomás mediátor, humán szervező

.


A tr ningeket megval s t k szakmai felk sz t s nek szempontjai

TÁMOP 5.6.2. megvalósító szakemberek bevonása, felkészítése /Rábai Sándor/

A tréningeket megvalósítók szakmai felkészítésének szempontjai

Egyrészről 6 órás csoportos felkészítés történt a belügyminisztérium képviselőjével, mely hozzájárult a trénerek tájékozottságának és elkötelezettségének növeléséhez.

A felkészítés szakmai tartalma:

az alprojekt elhelyezése a TETT program rendszerében

a büntetés-végrehajtási intézetek szabályainak ismertetése

a fogvatartottakkal való bánásmód szempontjai

együttműködés a büntetés-végrehajtási intézeti projektfelelőssel

bevihető tréningeszközök listája


T mop 5 6 2

TÁMOP 5.6.2. megvalósító szakemberek bevonása, felkészítése /Rábai Sándor/

A tréningeket megvalósítók belső felkészítése

Másrészről a CSAT Egyesület alvállalkozójával az AVP Egyesülettel közösen 24 órás belső módszertani felkészítést szervezett, amely alapját képezte a trénerek egységes működésének.

A módszertani felkészítő szakmai tartalma:

Módszertani kézikönyv és a műszaki leírást ismertetése

A projekt megvalósítását kísérő szerződések, dokumentációk típusainak megismertetése

A trénerekre vonatkozó szabályok, korlátozások és lehetőségek elfogadtatása

A megvalósításhoz szükséges eszközök biztosítása, pótlása

Kapcsolattartók bemutatkozása, a kommunikáció tartalmának és irányának meghatározása


A k szs gfejleszt tr ningek szakmai tapasztalata a re integr ci s t rekv sek t kr ben csutak zolt n

TÁMOP 5.6.2. megvalósító szakemberek bevonása, felkészítése /Rábai Sándor/

A készségfejlesztő tréningek szakmai tapasztalata a (re)integrációs törekvések tükrében /Csutak Zoltán/

1. A választott módszertannak a tréningek eredményességét leginkább meghatározó alapvonásai

a) A módszer által preferált tréneri szerep jellemzői:

- Az elfogadó attitűd hatékony alkalmazása: adaptív és dinamikus autoritás, tartalmazó, hiteles figyelem

- A értelemképzés autonómiáját messzemenően támogató beszédmód

- Az együtt játszó tréner

- Asszertivitás, lojalitás, transzparencia

- A bizalmi dimenzió dinamikájának kreatív gondozása

- A nondirektív, „bábáskodó” technika stabilitása

b) A módszer adaptív keretei:

- A börtön-világ biztonsági szempontjainak integrálása

- A biztonság elve a csoportvezetésben

- A biztonság elve a konfliktuskezelésben

- A biztonság elve a szereplehatárolásban

- A biztonság elve a többszörösen keretezett csoportmunka viszonylatában

- A biztonság elve a közvetítésben

- A biztonság elve a témavezetésben


Szakmai tapasztalatok folytat sa

TÁMOP 5.6.2. megvalósító szakemberek bevonása, felkészítése /Rábai Sándor/

Szakmai tapasztalatok folytatása

c) A módszer belső célstruktúrájának és a (re)integráció előfeltételeinek kongruenciája:

- A megerősítésnek a csoportfolyamat egészén átívelő szerepe.

- A közösségépítésnek a csoport pozitív szociálpszichológiai mintázataira való támaszkodása és e mintázatok kiegészítése, közösségi korrekciója.

- A fokozatosan felépülő csoport-világ törékeny autonómiáján való közös, reflektív munka. Újabb biztonsági szempont.

- A pozitív/adekvát spontaneitás és a pro-szociális kreativitás begyakorlásának alkalmai.

- A etikai dimenzió, mint közösségi alkotás. A módszer értékszerkezete.

2) A Tett-programban megvalósult tréningek tapasztalatai, szakmai konklúziók

a) Csoportösszetétel és kohézió:

- A módszer hatékonysága a jelentős (képzettségbeli, szociális, alkati, életkorbeli) heterogenitást mutató csoportokban : a pozitív példák tanulságai

- A csoport fogyása: alternatív tanulságok

- Új csoporttag érkezése: dinamikai tanulságok

- Nagy terheltségű csoporttag „kihordása”: a közösségi kompetencia emelése. Pozitív példák.


Szakmai tapasztalatok folytat sa1

TÁMOP 5.6.2. megvalósító szakemberek bevonása, felkészítése /Rábai Sándor/

Szakmai tapasztalatok folytatása

b) A kettős vezetés tanulságai:

- Biztonsági szempontok

- Lehívható mintázatok dinamikája

- A szerepmegosztás integratív hatásai

c) Az etikai dimenzió, mint a csoport tervezetlen kompetencia-élménye:

- Csoportdinamika és a „váltás” gondolata.

- A transzcendens irányultság csoportbeli szerepe. Pozitív példák.

d) Létösszegzés és a jövőképzetek dinamikája:

- A jövő „változatlansága”. Technikák a „saját jövő” képének erősítésére.

- A csoport egyén-erősítő és kimozdító rítusai

- A saját jogon kiküzdött csoport-világ, mint lehívható, integratív mintázat.


Tov bbi sok sikert k v nunk k sz nj k a figyelm ket

TÁMOP 5.6.2. megvalósító szakemberek bevonása, felkészítése /Rábai Sándor/

További sok sikert kívánunk!Köszönjük a figyelmüket.


ad