Historie chemie v voj
Download
1 / 11

historie chemie -vývoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

historie chemie -vývoj. Období starověké praktické chemie a přírodní filosofie. kulturní národy v procesu řemeslné výroby nashromáždily mnoho poznatků o látkách dějích, aniž usilovaly o objasnění jejich podstaty Lidí se naučily využívat oheň při získávání a zpracování kovů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' historie chemie -vývoj' - ronan-tyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Obdob starov k praktick chemie a p rodn filosofie
Období starověké praktické chemie a přírodní filosofie

 • kulturní národy v procesu řemeslné výroby nashromáždily mnoho poznatků o látkách dějích, aniž usilovaly o objasnění jejich podstaty

 • Lidí se naučily využívat oheň při získávání a zpracování kovů

 • Starověcí řečtí myslitelé zanechali po sobě ve svých dílech pozoruhodné představy o světě a složení hmoty

 • Mezi materialistické filosofy – atomisty lze zařadit : Leukipos z Milétu, Démokritos z Abdér


Vznik alchymie
vznik alchymie filosofie

4.století

v řečtině se objevil termín "chymeia", pro označení

systematické pokusné činnosti s přírodními látkami

období předvědecké chemie

Cíl alchymie :

přeměna (transmutace) běžných kovů na zlato

snaha o prodloužení života (elixír mládí)

vytvoření homunkula

kámen mudrců

získání perpetua mobile


po celou dobu byla alchymie provázána s astrologií, své receptury vyjadřovala prostřednictvím podobenství a mýtů

alchymistům vděčíme za vypracování dodnes běžně užívaných metod izolace látek – sublimace, destilace, krystalizace

okolo roku 1200 znali alchymisté řadu prvků - síru, uhlík, měď, železo, cín, rtuť, olovo, stříbro, zlato a zřejmě i další

znali základní kyseliny:

kyselinu sírovou - aqua vitriolis

kyselinu chlorovodíkovou - aqua salis

kyselinu dusičnou - aqua fortis

lučavku královskou - aqua regia


ještě v polovině 17. století však vedla alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu


antimon alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu

zinek

zlato

měď

železo

olovo

fosfor

rtuť

arsen

hořčík

stříbro

síra

cín

platina


V znamn alchimist
VÝZNAMNÍ ALCHIMISTÉ alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu

 • Abu Abdalláh Džabír( latinsky Geber)

  legendární autor arabských alchymistických spisů

 • Představitelem vrcholného období evropské alchymie –

  iatrochemik Philippus Aureolus Paracelsus – vystudovaný lékař, spatřoval příčinu některých nemocí poruchou rovnováhy mezi sírou, rtutí a solí v těle člověka, léčil řadu nemocí podáváním preparátů rtuti!!

 • Představitelem metalurgické chemie byl německý lékař a přírodovědec Georgius Agricola


Dal alchymist
Další alchymisté alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu

 • Zakladatel pneumatické chemie van Helmont – zjistil např. že z minerální vody uniká stejný plyn, jaký vzniká při dýchání a hoření, objevil CO a NO2

 • Johann Rudolf Glauber – zdokonali výrobní postupy mnoho chemikálií( podle tohoto alchymisty pojmenováváme významnou sůl GLAUBEROVA SŮL Na2SO4.10H20


Doktor faust albertus magnus
doktor Faust – Albertus Magnus alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu

jistotu dává pouze pokus

poučka, která není potvrzena praktickým pokusem, není poučka

proto:

vlastnoručně pitval oko krtka

pozoroval těžbu zlata

analyzoval kovy v dolech

vyvrátil tvrzení, že jeřáb pláče krvavými slzami (Plinius)

jeden druh husy roste na stromech jako jablko a pak spadne dolů

medvědice dává konečný tvar mláďatům olizováním

pták Fénix se sám upálí a pak vzlétne z popela jako nový

Pelikán krmí mláďata svou krví

věděl, že Země je kulatá


V znam alchymie
Význam alchymie alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu

 • Zanechala chemii především praktické poznatky

 • Rozpracovala experimentální metody

 • Přínosem evropských alchymistů byla především příprava silných minerálních kyselin( pro arabské alchymisty byla nejsilnější kyselinou ocet

 • V objevech nových prvků alchymie nepokročila( bránilo tomu dogma, že kovů je tolik kolik )planet

 • Nesrozumitelná symbolika


Formov n v deck ch z klad chemie
Formování vědeckých základů chemie alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu

 • 1. chemická teorie - TEORIE FLOGISTONU poč. 18 stol.

 • Autorem byl německý lékař a chemik Georg Ernst Stahl

 • Teorie vycházela z předpokladu, že při hoření látky ztrácejí těkavou složku – flogiston

 • Právě snaha obhájit flogistonovou teorii přispěla k jejímu definitivnímu konci

 • Koncem 18. století fran. chemik Lavoisier objasnil poprvé hoření jako reakci látek s kyslíkem, spolu s rus. chemikem Lomonosovem je objevitelem zákona zachování hmotnosti.

 • Další ýznamnou teorií byla Daltonova atomová teorie na poč. 19. století. Od této dobu datujeme rozvoj chemie založený na vědeckých základech.


ad