COMISARIATUL JUDE ŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR HU NEDOARA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COMISARIATUL JUDE ŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR HU NEDOARA PowerPoint Presentation
Download Presentation
COMISARIATUL JUDE ŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR HU NEDOARA

play fullscreen
1 / 5
COMISARIATUL JUDE ŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR HU NEDOARA
87 Views
Download Presentation
ronald
Download Presentation

COMISARIATUL JUDE ŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR HU NEDOARA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR HUNEDOARA C.J.P.C. Hunedoara, funcţionează ca structură în cadrul C.R.P.C. Regiunea Vest (Timiş), în baza H.G. nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea A.N.P.C. şi are ca atribuţii principale protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori şi în special a drepturilor acestora în această calitate. Astfel, art. 3 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia conszumatorilor precizează în mod expres că principalele drepturi ale consumatorilor sunt : a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; b) de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor; c) de a avea acces la pieţe care să le asigure o gamă variată de produse şi servicii de calitate; d) de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor; e) de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.

  2. 1. Acţiuni de informare a consumatorilor : C.J.P.C. Hunedoara va acţiona în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale pentru informarea consumatorilor privind : - drepturile fundamentale ale acestora prevăzute de O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - existenţa pe piaţă a unor produse alimentare sau nealimentare care prezintă eventuale riscuri în ceea ce priveşte siguranţa consumului; -elaborarea unor sfaturi utile consumatorilor pentru achiziţionarea bunurilor de larg consum, în special a celor cu specific pascal, punând accent pe explicarea unor termeni cuprinşi în etichetarea acestora, cum ar fi: data limită de consum, data durabilităţii minimale, termen de garanţie, etc. Activităţile menţionate mai sus se vor efectua prin apariţii în mass-media, precum şi prin participarea la emisiuni pe posturile TV locale.

  3. 2. Acţiuni de control : În conformitate cu programul de control al A.N.P.C., precum şi în baza tematicilor proprii de control, în cursul lunii aprilie se vor organiza şi desfăşura activităţi complexe de control, atât cu personal propriu, cât şi în colaborare cu D.S.V.S.A., I.P.J., privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare şi comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale (carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată şi produse din cacao, produse de patiserie, vinuri şi băuturi alcoolice). Verificările se vor desfăşura în reţeaua de comercializare şi distribuţie, pieţele agroalimentare din judeţ şi vor cuprinde operatorii economici atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, având ca scop identificarea şi sancţionarea celor care comit abateri de la legislaţia privind protecţia consumatorilor, oprirea şi scoaterea de la comercializare a produselor care prezintă neconformităţi sau riscuri pentru consumul populaţiei, depistarea şi sancţionarea în conformitate cu prevederile Legii 363/2007 a practicilor comerciale incorecte şi abuzive.

  4. În cadrul acestor operaţiuni se va verifica: - legalitatea funcţionării operatorilor economici; - existenţa documentelor de provenienţă a produselor; -caracteristicile organoleptice ale bunurilor alimentare; -încadrarea bunurilor alimentare în data durabilităţii minimale/data limită de consum; -respectarea normelor de transport, păstrare, expunere şi comercializare, starea ambalajelor (integritate, etanşeitate, salubritate); -încadrarea în cantitatea netă declarată de producători; -utilizarea de mijloace de măsurare verificate metrologic. Având în vedere faptul că sărbătorile Pascale au ca specific tradiţional şi cumpărarea de cadouri pentru copii, în cadrul acţiunilor de control vor fi verificate şi jucăriile existente la vânzare pe piaţa de profil, urmărind în principal: -existenţa marcajului CE sau CS; -avertismentele de siguranţă privind vârsta copiilor cărora li se adresează jucăriile respective; -instrucţiunile privind folosirea în deplină siguranţă a jucăriilor - existenţa traducerilor în limba română a tuturor informaţiilor. Minivacanţa din această perioadă impune şi derularea unor acţiuni de verificare a modului de comercializare a pachetelor de servicii turistice (alimentaţie publică şi cazare) de către unităţile specializate de pe raza judeţului Hunedoara, urmărindu-se cu această ocazie : - informarea completă, corectă şi precisă a consumatorilor; - calitatea serviciilor de cazare şi a preparatelor culinare servite consumatorilor; - încadrarea serviciilor oferite în categoria de clasificare declarată.

  5. 3. Organizarea serviciului de permanenţă : În această perioadă (sâmbăta, duminica şi prima zi de Paşte) se va asigura serviciul de permanenţă prin redirijarea apelului telefonic de la sediul C.J.P.C. Hunedoara (0254214971) către persoanele desemnate (comisar Rusan Susana şi comisar Ranta Gheorghe), între orele 10 – 18. De asemenea, în cazul apariţiei unor evenimente deosebite, vom avea pregătită o echipă de control (comisar Covaciu Adriana şi comisar Radu Costel, tel. 0769011938) care va interveni în urma evaluării nivelului de risc pe care îl reprezintă evenimentul respectiv. Comisar şef adjunct Regiunea Vest, jr. Daniel Dumitran