Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Какво е това сняг ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Какво е това сняг ?

Какво е това сняг ?

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Какво е това сняг ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Какво е това сняг?

 2. Снегът-това са много и красиви снежинки.Те падат от високо на земята, по дърветата, по покривите на къщите- чисти и блестящи.Снежинките, както и дъждът, също падат от облаците, но се образуват по различен начин

 3. Преди са мислели, че снежинките са замръзнали капки вода. Тайната на раждането на снежинките е била разгадана не толкова отдавна. Снегът никога не се ражда от капчици вода. Капчиците вода могат да станат топчета, късчета непрозрачен лед, който понякога през лятого вали заедно с дъжда.

 4. Но капките вода никога не се превръщат в красиви шестоъгълни звездички-снежинки.

 5. Как се образуватснежинките?

 6. Водните пари се издигат високо над земята, там, където цари силен студ. Там се образуват крехки кристалчета. Те още не са снежинките,които падат на земята,те са още много малки. Но шестоъгълните кристалчета през цялото време растат, развиват се и накрая стават удивителни по красота звездички.

 7. Всички снежинки са индивидуални по форма и две единакви снежинки е невъзможно да се открият.

 8. Снежинките бавно се спускат, обединяват се в топчици и падат на земята.

 9. От снега вие, деца, лесно можете да направите снежен човек.

 10. От снега може да се направят фантастични неща. Опитайте, може и да успеете!

 11. Светът около нас е удивителен. Нека заедно да открием вълшебството в обикновените за нас неща, нека да се научим да виждаме красотата и да я чувстваме в душата си.Поемете с дланта си снежинка, разгледайте я. Какъв ли велик вълшебник е могъл да създаде такава съвършенна форма? На вашата длан е едно малко чудо. Хоп-и него го няма. Дланта е топла и снежинката се стопява…Погледнете около себе си и вижте колко е красиво!