Download
1 / 43

Нейро-судинна одиниця - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Нейро-судинна одиниця. Ruiz de Almodovar C, Lambrechts D, Mazzone M, Carmeliet P. Physiol Rev 89:607-648, 2009. doi:10.1152/physrev.00031.2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Нейро-судинна одиниця' - rona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Нейро-судинна одиниця

Ruiz de Almodovar C, Lambrechts D, Mazzone M, Carmeliet P.

Physiol Rev 89:607-648, 2009. doi:10.1152/physrev.00031.2008

 • Нейро-судинна одиниця об'єднує судинні і нервові клітини та молекулярні медіатори, і являє собою незамінний елемент сітки регуляції функцій центральної нервової системи (ЦНС) та ендогенних процесів нейропластичності і відновлення тканини мозку як в фізіологічних, так і в патологічних умовах.


Фактори судинного ризику

Dementia

Когнітивні

порушення

Інсульт

Фактори

судинного

ризику

AD

PSD

VaD

Нейроваскулярний континуум

 • Фактори судинного ризику стосуються Інсульту, Судинних когнітивних порушень/Деменції і хвороби Альцгеймера

 • Гіпертензія, кардіо-васкулярні захворювання, дисліпідемія

 • Діабет, гомоцистеїн, паління та інші


Інсульт і деменція: останні дані

 • Мета-аналіз[Pendlebury and Rothwell, Lancet Neurol 2009]:

  • Постінсультна деменція (PSD) розвивається в:

   • 10% випадків після першого інсульту

   • Близько 40% пацієнтів з повторним інсультом

  • Прогностичні фактори:

   • Характеристики інсульту

   • Множинні ураження

 • Наявність інсульту в анамнезі подвоює ризик розвитку деменції серед осіб молодших (але не старших) 85 років [Savva et al. Stroke 2010]

 • Частота розвитку деменції протягом 3-х років після інсульту виявлена в 24% (8% на рік) пацієнтів з ранніми когнітивними порушеннями та в 8% - у хворих без когнітивних розладів [Sachdev et al. J Int Neuropsychol Soc 2009]


Судинні когнітивні порушення і деменція

 • Ранні когнітивні порушення після інсульту є головним фактором прогнозу:

  • Клінічних результатів згідно модифікованої шкали Ранкіна[Wagle et al. Dement Geriatr Cogn Disord 2011]

  • Розвитку деменції[Sachdev et al. J Int Neuropsychol Soc 2009]

   • Втричі вищий ризик, ніж в пацієнтів без судинних когнітивних порушень

 • Пацієнти з хворобою Альцгеймера з симптомними інфарктами мають тяжчі порушення виконавчих функцій[Cho et al. JKMS 2011]

 • Отже, відповідне лікування інсульту, і зокрема судинних когнітивних порушень може бути суттєвим для попередження-покращення при деменції


Судинні когнітивні порушення і деменція

 • Судинні передумови для виникнення когнітивних порушень і деменції: Заключення для працівників охорони здоров'я від the American Heart Association/American Stroke Association[Gorelick et al. Stroke 2011 Sept;42(9):2672-713]

  • Судинні передумови для виникнення когнітивних порушень і деменції є важливими

  • Розуміння судинних когнітивних порушень суттєво поглибилось за останні роки

  • Рекомендованим є трансдисциплінарний підхід

  • Необхідними є дослідження для поглиблення розуміння складних взаємозв'язків між судинною патологією і хворобою Альцгеймера Довготермінове визначення та корекція факторів ризику раніше ніж половина тривалості життя є необхідним, щоб попередити або відтермінувати початок судинних когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера

  • Визначенняя впливу інтенсивного зменшення факторів судинного ризику в групі хворих з високим ризиком є ще одним важливим напрямом досліджень


Нейроваскулярна деменція: хвороба Альцгеймера і судинна деменція

 • Постінсультна деменція (PSD) розвивається в 40% пацієнтів і часто співіснує з хворобою Альцгеймера в старечому віці [Ankolekar et al. J Neurol Sci 2010]

 • В пацієнтів з інсультом спостерігається знижена функціональна активність медіальних відділів скроневої частки [Snaphaan et al. Brain 2009]

 • Майже в половині випадків при хворобі Альцгеймера в головному мозку спостерігаються ознаки цереброваскулярної патології [Jellinger KA. J Alzheimers Dis 2006]

 • “На даний час ідуть дебати, чи судинна деменція і хвороба Альцгеймера є не лише незв'язаними патологічними станами, а навпроти, представляють різні наслідки синергічних патологічних механізмів” [Battistin and Cagnin, Neurochem Res 2010]


Нейроваскулярна деменція: хвороба Альцгеймера і судинна деменція

 • Вплив атрофії медіальної частини скроневої частки (MTA) і наявних гіперінтенсивних вогнищ в білій речовині (WMH) на когнітивні функції при хворобі Альцгеймера [Shim et al. Eur Neurol. 2011;66(2):75-82]

  • MTA і WMH незалежно впливають на когнітивний дефіцит при хворобі Альцгеймера:

   • MTA поєднується в основному з порушенням пам'яті і мови

   • WMH поєднуються з порушеннями уваги і лобових виконавчих функцій

  • Взаємозв'язок між поєднанням MTA і WMH та тяжкістю певних видів когнітивного дефіциту і деменції вказує на їх синергічний вплив на погіршення когнітивних функцій при хворобі Альцгеймера


Інсульт, судинна деменція і хвороба Альцгеймера: мультифакторіальний етіопатогенез

ПатогенетичніМолекулярні

процесимеханізми

Хвороба Альцгеймера

 • Glu, Calpain, CDK-5

 • Ексайтотоксичність

 • IL-1, IL-6, TNF-a

 • Нейрозапалення

 • ROS (F. Radic)

 • Оксидативний стрес

Судинна деменція

 • TNF-a, GSK-3b

 • Апоптоз

Інсульт

 • Beta-Amyloid

 • Протеїнопатії

 • Нейротрофічні зміни

 • BDNF, IGF-I, VEGF

Нейросудинне пошкодження-дегенерація


Патогенетичні і молекулярні механізми

Ексайтотоксичність

Запалення

Апоптоз

НЕКРОЗ АПОПТОЗ

Хвилини Години Доби Тижні

 • Cdk5(cyclin-dependent kinase-5)

  Регулює ексайтотоксичний компонент ішемії/гіпоксії

  [Rashidian et al, PNAS 2005; J Neurosci 2009]

 • GSK-3β(glycogen synthase kinase-3β)

  Активується при ішемії, приводить до деградації β-catenin: апоптоз . Його пригнічення через активацію Akt блокує апоптоз

  [Yin et al, 2007; Zhang et al, 2008; Valerio et al, 2011]

 • TNF-α(Фактор некрозу пухлин-alpha)

  Зростає при ішемії

  Збільшує розмір інфаркту і посилює апоптоз

  [Pettigrew et al, 2008; Yin et al, 2007]


Патогенетичні і молекулярні механізми

Selnes et al. Cerebrospinal Fluid Res 2010


Патогенетичні і молекулярні механізми

Madri JA. J Physiol Pharmacol. 2009; 60 Suppl 4:95-104.


Стійкість до судинного ендотелійного фактору росту (VEGF) у пацієнтів старшого вікуз інсультом і судинною деменцією?


Інсульт, судинна деменція і хвороба Альцгеймера: мультифакторіальний етіопатогенез

ПатогенетичніМолекулярні

процесимеханізми

Хвороба Альцгеймера

 • Glu, Calpain, CDK-5

 • Ексайтотоксичність

 • IL-1, IL-6, TNF-a

 • Нейрозапалення

 • ROS (F. Radic)

 • Оксидативний стрес

Судинна деменція

 • TNF-a, GSK-3b

 • Апоптоз

Інсульт

 • Beta-Amyloid

 • Протеїнопатії

 • Нейротрофічні зміни

 • BDNF, IGF-I, VEGF

Плейотропна мультимодальна

нейротрофічна терапія


Інсульт, судинна деменція і хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапія

Dementia

Інсульт

AD

PSD

VaD

Нейроваскулярний континуум

 • Засоби з плейотропною активністю можуть застосовуватись для вторинної профілактики і мультимодального лікування

Нейропротекція

Відновлення нервової тканини

Первинна профілактика

Мультимодальна терапія

Вторинна профілактика

Когнітивні

порушення

Фактори

судинного

ризику


Інсульт, судинна деменція і хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапія

Cerebrolysin

Xiong et al. Curr Opin Investig Drugs 2010, 11(3): 298-308.


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапія: Мультимодальне лікування деменції

 • Cerebrolysinце препарат з мозкових пептидів, який містить пептиди низької молекулярної маси

 • Здатні проходити через ГЕБ

  • Імітують дію ендогенних нейротрофічних факторів

 • Cerebrolysinце ліки з мультимодальною дією і плейотропним ефектом

 • Cerebrolysinдемонструє клінічний ефект при інсульті

  • Bornstein N, Poon WS. Drugs Today (Barc). 2012;48 Suppl A:43-61.

 • Cerebrolysinдемонструє клінічну ефективність при судинній деменції і хворобі Альцгеймера

  • Plosker GL, Gauthier S. Drugs Aging 2009; 26(11): 893-915

  • Álvarez XA, Fuentes P. Drugs of Today 2011; 47(7): 487-513


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяНейротрофічна мультимодальна дія

Alvarez & Fuentes, 2011


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяНейротрофічна мультимодальна дія


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при інсульті


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при інсульті

Клінічні дослідження цитопротекції при інсульті

Labiche LA & Grotta JC. NeuroRx. 2004; 1(1): 46–70

 • Cerebrolysinпоказав клінічну ефективність в дослідженнях при інсульті


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при інсульті

Ladurner et al, 2005

 • Cerebrolysinстимулює швидше відновлення рухових функцій

* p<0.05; T p<0.1


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при інсульті

Пілотне дослідження: rt-PA і Cerebrolysin

*

*

*

*p<0.05

Lang et al, 2009

 • Cerebrolysinвикликає значно швидшу відповідь за шкалою NIHSS


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при інсульті

 • Cerebrolysin Acute Stroke Trial Asia (CASTA)


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при інсульті

Результати (NIHSS > 12) вказують на значний позитивний вплив Церебролізинув підгрупі з тяжчим ураженням. (OR = 1.2724; 95 % CI 0.9719 до 1.6657, 125 пацієнтів Cerebrolysin, 121 плацебо).

mRSаналіз вказує на аналогічний позитивний вплив Церебролізину впідгрупі з початкковим рівнем за шкалоюNIH > 12 . (OR = 1.2668; 95 % CI 0.9044 до 1.7744).

Heiss et al. Stroke. 2012;43(3):630-6.

 • Cerebrolysin:Висока імовірність покращення результату при тяжкому інсульті


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при інсульті

Рівень летальності був нижчим в групі лікованих Церебролізином на 9.7 % (p<0.05) в підгрупі з вихідним балом за NIHSS>12.

 • Cerebrolysinсуттєво покращує виживання при тяжкому інсульті


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при інсульті

 • Згідно результатів клінічних досліджень при інсульті, Cerebrolysinвикликає:

  • Швидше відновлення і суттєве покращення

   • Рухових функцій

   • Денної активності (ADL)

   • Виконання когнітивних завдань

  • Швидше клінічне відновлення при інсульті в пацієнтів, які отримали rt-PA

  • Достовірне зменшення летальності при тяжкому інсульті

  • Практично достовірне клінічне покращення при тяжкому інсульті

 • Cerebrolysinбезпечний і добре переноситься у всіх протестованих дозах (до 50 ml) в пацієнтів при інсульті

 • Довготривале лікування Церебролізиномможе забезпечити додатковий позитивний вплив на функціональне відновлення при інсульті


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при судинній деменції

 • CerebrolysinПілотне дослідженя при судинній деменції[Muresanu et al, 2008]

  Muresanu, D.F., Alvarez, X.A., Moessler, H. et al. A pilot study to evaluate the effects of Cerebrolysin on cognition and qEEG in vascular dementia: cognitive improvement correlates with qEEG acceleration. J Neurol Sci 2008; 267(1-2):112-9.

 • CerebrolysinПроспективне дослідження при судинній деменції[Muresanu et al, 2010]

 • Muresanu, D.F., Alvarez, X.A., Moessler, H. et al. Persistenceof the effects of Cerebrolysin on cognition and qEEG slowing in vascular dementia patients: results of a 3-month extension study. J Neurol Sci 2010; 299(1-2): 179-83.

 • Cerebrolysinв дослідженні судинної деменції[Guekht et al, 2011]

  Guekht AB, Moessler H, Novak PH, Gusev EI, Cerebrolysin Investigators. Cerebrolysin in vascular dementia: improvement of clinical outcome in a randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial. J Stroke Cerebrovasc Dis 2011;20(4):310-8.


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри судинній деменції

[Muresanu et al, 2008]

 • Cerebrolysinпокращує когнітивні функції


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри судинній деменції

[Muresanu et al, 2008]

 • Cerebrolysinзменшує появу повільних хвиль на ЕЕГ

BEFORE TREATMENT

AFTER TREATMENT


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри судинній деменції

[Muresanu et al, 2008]

 • Церебролізин-індуковані когнітивні та ЕЕГ зміни корелюють


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри судинній деменції

[Muresanu et al, 2008]

 • Позитивні когнітивні та ЕЕГ зміни, індуковані Церебролізином,в хворих з судинною деменцією утримувались через 12 тижнів після припинення лікування


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри судинній деменції

[Guekht et al, 2011]


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри судинній деменції

[Guekht et al, 2011]

 • Cerebrolysinпокращує когнітивні функції


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри судинній деменції

[Guekht et al, 2011]

 • Cerebrolysinпокращує глобальний клінічний результат


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при судинній деменції

 • Cerebrolysinпоказав клінічну ефективність при судинній деменції

  • Покращує когнітивні функції (в дозах10-30 mL)

  • Покращує ADL, виконавчі функції, глобальний результат (20 mL)

 • CerebrolysinПілотне дослідження при судинній деменції[Muresanu et al, 2008]

  • Покращує когнітивні функції (в дозах10, 30 mL)

  • Зменшує кількість повільних q-хвиль на ЕЕГ (10, 30 mL)

 • CerebrolysinПроспективне дослідження при судинній деменції[Muresanu et al, 2010]

  • Позитивні когнітивні та ЕЕГ зміни утримуються і через 12 тижнів після припинення лікування

 • Cerebrolysinв дослідженні судинної деменції[Guekht et al, 2011]: 20 mL

  • Покращує когнітивні функції

  • Покращує ADL, виконавчі функції

  • Покращує глобальні клінічні функції


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при хворобі Альцгеймера

Alvarez & Fuentes, 2011


Cerebrolysin: хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяМультимодальна терапія при хворобі Альцгеймера

 • Cerebrolysinпоказав клінічну ефективність при судинній деменції

  • Покращує когнітивні функції (в дозах10-30 mL)

  • Покращує ADL, виконавчі функції, глобальний результат (20 mL)

 • Cerebrolysinпоказав клінічну ефективність при хворобі Альцгеймера

  • Покращує когнітивні і глобальні функції (в дозах10-30 mL)

  • Покращує ADL ( в дозі 30 mL)

  • Покращує поведінкові реакції (10-60 mL)

 • Cerebrolysinдає хорошi можливості для комбінованого лікуваня хвороби Альцгеймера


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри хворобі Альцгеймера [Alvarez et al, 2011]

 • Combination therapy induced the best cognitive improvement


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри хворобі Альцгеймера

[Alvarez et al, 2011]

 • Позитивний впливкомбінованої терапії Cerebrolysin+Donepezil


Cerebrolysin хвороба Альцгеймера: мультимодальна терапіяпри хворобі Альцгеймера [Alvarez et al, 2011]

 • Long-term superiority of Combi Therapy for responders rate


Мультимодальна терапія при нейроваскулярних порушеннях

ВИСНОВКИ:

 • Мультимодальна терапія є багатообіцяючим підходом для клінічного ведення нейроваскулярних когнітивних порушень

 • Переривиста терапія Церебролізином в дозах від 10 до 30 mL є безпечною і показує клінічну ефективність при судинній деменції і хворобі Альцгеймера

 • Комбінована терапіяЦеребролізином і антихолінестеразними препаратами може спричиняти довготерміновий синергічний вплив, що сповільнює прогресування захворювання при хворобі Альцгеймера

 • Дослідження, спрямовані на попередження і відновлення судинних когнітивних порушень після інсульту є важливим напрямом для подальших досліджень


RESEARCH TEAM нейроваскулярних порушеннях

 • Geroinnova & Granada University (Granada)

  • Manuel Aleixandre

  • Moisés Vargas

  • Elisa Illescas

 • Memory Clinic (Málaga)

  • Carlos de Linares

  • Elias Granizo

  • Catalina Rodriguez

  • Mª Jose Domingo

 • EuroEspes Biomedical Research (A Coruña)

  • Carolina Sampedro

  • Verónica Couceiro

  • Lola Corzo

  • Iván Tellado

  • Lucía Fernández-Novoa

 • EVER Neuro Pharma, (Austria)

  • Herbert Moessler

  • Edith Doppler

  • Philipp Novak

 • University Hospital (A Coruña)

  • Manuel García-Fantini

 • Medinova Institute of Neurosciences (A Coruña)

  • Jesús Figueroa

  • Concha Benito

  • Patricia Alonso


ad