Індивідуальні ліцензії
Download
1 / 15

Центр персонального банкінгу - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Індивідуальні ліцензії. Центр персонального банкінгу. Зміст. Відкриття та використання фізичними особами (не підприємцями) банківських рахунків за кордоном для розміщення вкладів: Послідовність дій та перелік необхідних документів

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Центр персонального банкінгу' - rona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Індивідуальні ліцензії

Центр персонального банкінгу


Зміст

 • Відкриття та використання фізичними особами (не підприємцями) банківських рахунків за кордоном для розміщення вкладів:

 • Послідовність дій та перелік необхідних документів

 • Вартість, зміст, умови та термін дії ліцензії, строки розгляду документів

 • Звітність

 • Відповідальність

 • Створення/участь у створенні юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів, отримання корпоративних прав та цінних паперів в подарунок/спадщину за кордоном:

 • Послідовність дій та перелік необхідних документів

 • Вартість, зміст, умови та термін дії ліцензії, строки розгляду документів

 • Форма здійснення інвестицій

 • Звітність

 • Відповідальність


Відкриття та використання фізичними особами (не підприємцями) банківських рахунків за кордоном

Загальні положення

Валютне регулювання, яке здійснюється державою, поширюється і на випадки розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України.

У цьому випадку валютне регулювання полягає в обов’язку одержати індивідуальну ліцензію Національного банку України (надалі – «НБУ») для використання резидентами рахунків у закордонних банках (Індивідуальна ліцензія на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України).

Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначає НБУ.

Варто відзначити, що у 2012 р. НБУ скасував обмеження для фізичних осіб з перерахування коштів на закордонний рахунок у розмірі, що не перевищує еквівалент 600 тис. грн. на рік. Це істотно розширило можливість використання таких рахунків.


Послідовність дій та перелік необхідних документів

 • Пакет документів, необхідних для отримання ліцензії:

 • - Заява про видачу ліцензії за встановленою формою із обґрунтуванням необхідності.

 • - За наявності довідка уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку) та здійснюватиметься обов'язковий продаж надходжень в іноземних валютах 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях.

 • - Довідка нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку).

 • Копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює.

 • - Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номеру.

 • - Платіжне доручення про сплату державного мита.

 • - Інші документи на вимогу територіального управління НБУ.


Зміст та умови ліцензії необхідних документів

 • Ліцензія надає право на відкриття тільки одного рахунка лише в одному банку (філії) та в певній країні.

 • Дата видачі ліцензії має передувати даті розміщення валютних цінностей на рахунку.

 • Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам.

 • Перерахування валютних цінностей з України (в Україну) на рахунок (з рахунку), право на розміщення валютних цінностей на якому надається ліцензією, дозволяється лише з власного рахунку (на власний рахунок) власника ліцензії, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії.

 • Про факт відкриття рахунку резидент у 3 (триденний) строк зобов’язаний повідомити територіальне управління НБУ.

 • Фізичні особи-резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію НБУ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що зазначена в ліцензії.


Вартість, термін дії ліцензії, строки розгляду документів

Вартість ліцензії

1 610 грн. (станом на 15.05.2014)

Не більше 25 робочих днів з дати звернення до територіального управління НБУ. Може бути подовжений ще на 10 робочих днів з дати реєстрації останнього, що надійшов, чи додатково запитаного документа.

Строки розгляду

Термін дії ліцензії

Строк дії ліцензії не може перевищувати 1 календарний рік.

Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії.


Звітність та відповідальність строки розгляду документів

 • Звітність:

 • Не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (першим звітним місяцем є місяць видачі ліцензії), власник ліцензії зобов’язаний подавати Територіальному управлінню НБУ та податковому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків, піврічний звіт про рух валютних цінностей за рахунками (рахунком).

 • Разом із звітом подається розшифровка за проведеними за рахунком (рахунками) операціями з відображенням відповідних статей зарахування і списання (крім фізичної особи, яка не є підприємцем) та копії банківських виписок за рахунком (рахунками).

 • Відповідальність:

 • За відсутність індивідуальної ліцензії при розміщенні валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України передбачений штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій.

 • Відповідно до п. 2.8 гл. 2 Постанови Правління НБУ від 08.02.2000 №49 «Про затвердження Положення про валютний контроль» несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої НБУ звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 700 грн.

 • Відповідно до статті 162-2 Кодексу про адміністративні правопорушення України незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території тягне накладення штрафу від 850 до 1 700 грн.


Створення/участь у створенні юридичних осіб за кордоном

Загальні положення

Відповідно до ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 №15-93 (надалі – «Декрет») отримання фізичними особами - резидентами як дарунок або у спадщину цінних паперів або інших корпоративних прав не потребує отримання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестицій за кордон.

Створення/участь у створенні юридичних осіб за кордоном (будь-якої організаційно-правової форми), придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів вимагає отриманняіндивідуальних ліцензій НБУ на здійснення інвестицій за кордон.

Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначає НБУ.

Право на здійснення інвестиції за кордон мають як фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, так і фізичні особи, що не мають статусу суб'єкта підприємницької діяльності, які отримали індивідуальну ліцензію НБУ. При цьому, не потрібно здійснювати перерахування інвестиційних коштів на індивідуальні банківські рахунки цих осіб, відкриті резидентом на території іноземної держави.


Послідовність дій та перелік необхідних документів


Пакет документів необхідних документів

 • - Заява про видачу ліцензії за встановленою формою із обґрунтуванням необхідності.

 • - Оригінали або нотаріально завірені копії договорів (угод) та/або інші документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;

 • - Документи про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру, тощо), до статутного капіталу якого інвестуються кошти. Подаються в разі здійснення прямої інвестиції.

 • - Документи (оригінали або нотаріально завірені копії) про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо). Подаються в разі здійснення прямої інвестиції;

 • - для фізичних осіб - копію сторінок паспорта або документа, що його замінює,

 • - документи (оригінали або нотаріально завірені копії), що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об'єктів нерухомості тощо). Для портфельних інвестицій, тобто покупки цінних паперів на фондовому ринку;

 • - для фізичних осіб - інформацію про майновий стан заявника відповідно до податкового законодавства - довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для заявників - фізичних осіб) за останній звітний (податковий) період (рік).

 • - оригінал або копія звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності).

 • - Платіжне доручення про сплату державного мита.


Пакет документів необхідних документів

Зазначена у заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об'єкта інвестиції, вказану в акті. Строк між датами оцінки ринкової вартості об'єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об'єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів.

Звіт про оцінку не вимагається у випадку придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості. НБУ має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи потрібні для з'ясування обставин щодо операції зі здійснення інвестиції.

Всі документи мають бути легалізовані та перекладені на українську мову у випадку, якщо це вимагає законодавство.

Переказ зазначеної в ліцензії суми за кордон на рахунок вказаний в ліцензії, може бути здійснений тільки після отримання індивідуальної ліцензії.


Зміст та умови дії ліцензії необхідних документів

 • Форма здійснення інвестиції – готівкова/безготівкова (для фізичних осіб).

 • Реквізити рахунку, з якого перераховуватимуться кошти за кордон (у випадку інвестицій у безготівковій формі) або застереження про здійснення інвестиції на підставі цієї ліцензії виключно в готівковій формі шляхом переміщення визначених цією ліцензією валютних цінностей через митний кордон України.

 • Реквізити рахунку (у тому числі його власник), на який інвестуються кошти.

 • Сума та мета інвестиції.

 • Строк проведення розрахунків за даною інвестицією.

 • Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам.

  У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії (крім збільшення суми інвестиції) необхідно подати протягом строку дії цієї ліцензії до НБУ клопотання та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін і доповнень.

  З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, необхідно звернутися до НБУ для отримання нової ліцензії.


Вартість, термін дії ліцензії, форма здійснення інвестицій, строки розгляду документів

Вартість ліцензії

1 610 грн. (станом на 15.05.2014)

Не більше 25 робочих днів з дати звернення (у випадку, якщо НБУ запитував додаткові документи, перебіг строку зупиняється та поновлюється після отримання територіальним управлінням НБУ таких додаткових документів).

Строки розгляду

Термін дії ліцензії

Ліцензія видається на строк, що необхідний для здійснення інвестиції

Фізичні особи мають право здійснювати інвестиції в готівковій та безготівковій формі.

Юридичні особи та фізичні особи, які в встановленому законодавством України порядку є суб'єктами підприємницької діяльності – тільки в безготівковій формі

Форма здійснення інвестицій


Звітність форма здійснення інвестицій, строки розгляду документів

 • Звітність:

 • Копія першого примірника ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається органу доходів і зборів, у якому власник ліцензії перебуває на обліку.

 • Відповідно до п. 1 ст. 9 Декрету валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов'язковому декларуванню у НБУ, який встановлює порядок і терміни декларування. Фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами на території України, здійснює також центральний податковий орган України (п. 3 ст. 13 Декрету).

 • Щодо оподаткування і декларування прибутків (доходів), то відповідно до Інструкції № 122, усі доходи (прибутки), одержані від здійснення інвестицій за кордоном, підлягають перерахуванню в Україну, а також декларуванню згідно зі встановленим порядком.

 • Власник ліцензії зобов'язаний забезпечити зарахування всіх надходжень в іноземній валюті (прибуток, дивіденди), отримані від здійснення інвестиції, на власний рахунок в уповноваженому банку України.

 • Фізичні особи інформують про наявність інвестицій за кордоном шляхом подання декларації.

 • Фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності подають Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності.


Відповідальність форма здійснення інвестицій, строки розгляду документів

 • Відповідальність:

 • Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» передбачає такі міри відповідальності (фінансові санкції) до резидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю за здійснення операцій з валютними цінностями, без отримання індивідуальної ліцензії НБУ, тобто здійснення іноземної інвестиції - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.,

 • Чинним законодавством передбачено відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації (для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб), а також за відображення в ній неправильних даних:

 • порушення строків декларування - накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожний звітний період;

 • порушення порядку декларування - накладення штрафу в розмірі 340 грн.


ad