zen hypotenze nov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Řízená hypotenze NOVĚ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Řízená hypotenze NOVĚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Řízená hypotenze NOVĚ . Ivan Čundrle KARIM FN Brno LF MU. Korespondence Klowden versus Spahn. Eliminating Blood Transfusion: What about Hypotensive Anesthesia? Anesthesiology, 1994, 2001, s.542 bezpečnost výtěžnost kontraindikace zkušenost vigilance. Kontroverze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Řízená hypotenze NOVĚ' - ron


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zen hypotenze nov

Řízená hypotenze NOVĚ

Ivan Čundrle

KARIM FN Brno

LF MU

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

korespondence klowden versus spahn
Korespondence Klowden versus Spahn

Eliminating Blood Transfusion: What about Hypotensive

Anesthesia?

Anesthesiology, 1994, 2001, s.542

 • bezpečnost
 • výtěžnost
 • kontraindikace
 • zkušenost
 • vigilance

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

kontroverze
Kontroverze

Kleinschmidt,S.: Hat die kontrollierte Hypotension

einen Stellenwert im Rahmen fremdblutsparender

Verfahren?

Anaesthesist, 50, 2004, 13, s.39 - 42

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

definice
Definice
 • Eckenhoff:

farmakologicky navozené snížení krevního tlaku na hodnotu

50 - 60 mmHg středního arteriálního tlaku

 • polohování pacienta

zvýšení operačního pole nad úroveň srdce – doplnění

farmakologického účinku fyzikálním působením gravitace

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

slide6
Cíle

zabránění krvácení v operačním poli

 • usnadnění operačního výkonu (mikrochirurgie)
 • snížení peroperační krevní ztráty
 • omezení krevních náhrad

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

indikace pro zenou hypotenzi
Indikace pro řízenou hypotenzi

ORL

 • operace ve středouší

Čundrle,I., et al.: Stressresponse to the Controlled Hypotension during the

ENT Surgery

Head and Neck Disease, 1, 1997, s.31 - 32

 • operace nádorů, např. totální laryngectomie s blokovou resekcí

Ústní a čelistní chirurgie

 • operace nádorů
 • osteotomie v oblasti obličejového skeletu

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

indikace pro zenou hypotenzi1
Indikace pro řízenou hypotenzi

Ortopedie a traumatologie

 • náhrada těla obratle
 • osteosyntéza páteře a pánve
 • operace skoliózy

Čundrle,I.: Die Einleintung der Hypotension waehrend der Skoliose Operation

Beitr.Orthop.Traumatol., 30, 1986, s.552

Dastych, M., Čundrle,I.: Einfluss der kontrollierte Hypotension bei Wirbel

Säulenoperationen auf die Nierenfunktion

Anaesthesist, 39, 1990, s.231 - 235

 • impingement syndrom
 • reimplantace TEP

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

indikace pro zenou hypotenzi2
Indikace pro řízenou hypotenzi

Onkologická chirurgie

 • duodenopankreatektomie
 • abdominoperineální resekce rekta
 • radikální prostatektomie

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

indikace pro zenou hypotenzi3
Indikace pro řízenou hypotenzi

Neurochirurgie

 • intrakraniální aneurysmata (užívána již zřídka)
 • arteriovenozní malformace jako angiomy
 • silně prokrvené nádory

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

kontraindikace
Kontraindikace
 • srdeční nedostatečnost
 • výrazná anémie
 • koronární onemocnění
 • zvýšený nitrolební tlak
 • vady srdečních chlopní
 • hypovolémie
 • hypertenze
 • arterioskeróza mozkových cév

! nedostatečné prokrvení orgánů, selhání autoregulace

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

relativn kontraindikace
Relativní kontraindikace
 • těžké poruchy plicních funkcí:

závažné poruchy výměny plynů v plicích - možné zhoršení

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

syst mov inky
Systémové účinky

Odpůrci:

 • nebezpečí ischemie životně důležitých orgánů s následnými poruchami funkce i struktury látkové výměny

Zastánci:

 • během řízené hypotenze se orgánové prokrvení udržuje doprovodnou vazodilatací

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

l tky sni uj c krevn tlak
Látky snižující krevní tlak
 • celková anestézie + řízené dýchání + cílené podpůrné polohování
 • indukce + udržování pomocí dobře řiditelných farmak

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

ide ln l tka ke sn en krevn ho tlaku
Ideální látka ke snížení krevního tlaku
 • jednoduchý způsob podání
 • spolehlivý a předvídatelný účinek
 • krátký nástup a rychlé ukončení
 • dobrá řiditelnost
 • rychlá eliminace bez kumulace
 • netoxická
 • bez reflexní tachykardie, tachyfylaxe a rebound hypertenze

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

nejpou van j l tky
Nejpoužívanější látky
 • nitroprussid sodný
 • nitroglycerin
 • inhalační anestetika halotan, izofluran, sevofluran, desfluran
 • v kombinaci s blokátorem periferních alfa 1 receptorů – urapidil
 • s betablokátory – labetalol, esmolol,
 • s dilatátorem odporových cév - adenosin
 • s přímým působením na myocyty -prostaglandin E1

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

dopl uj c l tky
Doplňující látky
 • inhibitory ACE

Čundrle,I., Pospíšilová,M., Mašek,J.: Inhibitory ACE v řízené hypotenzi

během spondylochirurgických výkonů

ČLČ, 133, 1994, 10, s.306 - 309

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

v experimentu
V experimentu :
 • dexmedotomidin (jako clonidin)
 • fenoldopam
 • nicardipin

Nicardipin vs.nitroprusside for controlled hypotension during spinal surgery in adolescent

Anaesthesia and analgesia, 84, 1997, 1239 - 1244)

 • remifentanil (pro výkony ve středouší)

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

kombinace isovolemick hemodiluce a zen hypotenze
Kombinace isovolemické hemodiluce a řízené hypotenze
 • Fukusaki,M,et al: Splanchnic perfusion during controlled hypotension under isofluran anaesthesia in elderly patient

European J.Anaesth, 16, 1999, 519 – 525

 • Assadi,A, et al.: Effects of sodium nitroprussid on splanchnic microcirculation in a resuscitated model of septic shock

Br.J.Anaest., 100, 2008, 55 - 65

 • Gál,R.,Čundrle,I.; Combination of acute normovolemic hemodilution and deliberate hypotension of large blood loss during spinal trauma surgery

Scripta medica, 75, 2002, Brno

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

slide20
autoregulace je omezena na hepatální arteriální systém, ale chybí v portálním venózním systému

autoregulace krevního průtoku střevem je ještě méně

vyjádřena než v jiných orgánových systémech

Kombinace hypotenze a hemodiluce může vést k poškození

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

ne zen hypotenze
„Neřízená“ hypotenze

Typy regionální anestezie:

 • subarachnoidální
 • epidurální
 • jiné

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

patofyziologie
Patofyziologie
 • pokles arteriálního tlaku
 • pokles periferního venózního tlaku
 • spontánní ventilace během regionální anestezie

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

slide23

J.F.Dupuis, Dy Tien Nguen:Anaesthetic Management of the Patient Who Refuses Blood TransfusionsThe Cancer Bulletin, 47, 1995, č. 1, s. 67 - 73

„Patients who refuse blood transfusions have been pioneers and, at times, experimental subjects who had a positive influence on many aspects of medicine“

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008

p eji v m bezpe nou plavbu skal m zen hypotenze
Přeji vám bezpečnou plavbu úskalím řízené hypotenze

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008