De zorgverzekeraar, een natuurlijke bondgenoot?
Download
1 / 19

De zorgverzekeraar, een natuurlijke bondgenoot? Ja, natuurlijk! Masterclass directeuren PGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

De zorgverzekeraar, een natuurlijke bondgenoot? Ja, natuurlijk! Masterclass directeuren PGO Mevr. Drs. D.M.J.J. Monissen Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar 19 januari 2011. Inhoudsopgave. Context Stelsel Werkelijkheid van een regionale zorgverzekeraar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De zorgverzekeraar, een natuurlijke bondgenoot? Ja, natuurlijk! Masterclass directeuren PGO' - ron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De zorgverzekeraar een natuurlijke bondgenoot ja natuurlijk masterclass directeuren pgo

De zorgverzekeraar, een natuurlijke bondgenoot?

Ja, natuurlijk!

Masterclass directeuren PGO

Mevr. Drs. D.M.J.J. Monissen

Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar

19 januari 2011


Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

 • Context

 • Stelsel

 • Werkelijkheid van een regionale zorgverzekeraar

 • Wat staat ons te doen?


De friesland zorgverzekeraar
De Friesland Zorgverzekeraar

 • Wortels in het Noorden, ook landelijk werkzaam

 • Geen winstoogmerk, geen aandeelhouders

 • Zelfstandig/onderdeel van Eureko/Achmea

 • 500.000 verzekerden

 • Premieomzet 1 miljard

 • Concessiehouder Zorgkantoor Friesland

 • Korte lijnen intern en extern (klanten en zorgaanbieders)

 • Continu klant- en benchmark onderzoek


Maatschappelijke beweging in en vanuit de zorg

Maatschappelijke beweging in en vanuit de zorg

Volksgezondheid > gezond gedrag/leefstijlverbetering

Gezondheid > autonomie / levenskwaliteit

Geneeskunde > effectiviteit / evidence based

Gezondheidszorg > kwantiteit / kwaliteit aanbod

Zorginstellingen > vrijheid / kwaliteit / efficiency

Zorgverzekering > blijvende betaalbaarheid


Noodzakelijke herpositionering actoren
Noodzakelijke herpositionering actoren

2006 introductie stelsel (ZvW en WMG)

Van aanbodsturing naar vraagsturing

Doel: herpositioneren cliënt t.o.v. aanbieder en verzekeraar

Ook in AWBZ dezelfde tendens te zien (PGB, cliënt volgende bekostiging, eigen regie)


Rol actoren in nieuw stelsel
Rol actoren in nieuw stelsel

Beleid:

betaalbaarheid, betrouwbaarheid toegankelijkheid

randvoorwaarden en introduceren prikkels

transitie vergt begeleiding; overheid treedt terug/nieuw kabinet biedt perspectief

Uitvoering:

aanbieders/verzekeraars/cliënt; ieder vanuit eigen optiek zoeken naar optimum

Toezicht

toetsen bodemkwaliteit/rol IGZ?

opstellen handhavingskaders


Waarom doen we dat de principes van het stelsel
Waarom doen we dat?“De principes van het stelsel”

Zorginkoop mogelijk maken

(Keuze-)vrijheid van cliënt, zorgverzekeraars en zorgaanbieders vergroten met oog op:

Betaalbare zorg

Competitie mede op basis van kwaliteit

Innovaties:

Nieuwe zorgconcepten

Betere kwaliteit

Arbeidsproductiviteit

7


Maatschappelijke trends
Maatschappelijke trends

Trends

Zorginkoop

Individualisering

Zelfmanagement

Informalisering

Gezagsverhoudingen

Informatisering

E-Health

Intensivering

Snelheid

Internationalisering

Migratie


Missie
Missie

De Friesland Zorgverzekeraar maakt haar ambitie waar om samen met de klant goede zorg en kwaliteit van Leven nu en in de toekomst te garanderen. Daarbij zien wij zorgaanbieders als partners.

Kernwaarden

 • Hartstocht

 • Ambitie

 • Nuchterheid

 • Samen


De zorgverzekeraar een natuurlijke bondgenoot ja natuurlijk masterclass directeuren pgo

Gericht op kwaliteit van leven/wonen leefbaarheid

Gezondheid en preventie

Gericht op groei en innovatie

Zorginkoop door co-creatie

Eigentijdse financiën en IT

Samenwerking intensiveren

Maatschappelijke rol

Organisatie ontwikkelen

Communicatie als strategisch instrument

Strategische keuzes

‘Gedreven door Zorg’


Besturing
Besturing

Klantgeoriënteerde organisatie / empowerment / co-creatie (met klant en met aanbieders)/ pluriformiteit markt

Resultaatverantwoordelijkheid / verplatting

Samenwerking intern en extern

Leiderschap: inspirerend leiderschap, bezieling, waarden gestuurd

Esthetische organisatie: uitstraling, duurzaamheid, mooie werkomgeving (het nieuwe werken)


Zorginkoop opdracht vanuit de strategie gedreven door zorg
Zorginkoop opdracht vanuit de strategie ‘Gedreven door Zorg’

 • Baseer de inkoop op de vraag van de klant

 • Verbeter de transparantie ten aanzien van kwaliteit en kosten

 • Betaalbaar

 • Zorg voor de verbinding tussen klanten en zorgverleners

 • Door co-creatie via partnerships klantwaarde verhogen


Zorginkoop focus op kwaliteit
Zorginkoop: Focus op kwaliteit

Klantperspectief:

 • Ketenzorg

 • Preventie

 • E-Health

 • Aanbiedersperspectief:

 • Samenwerking als uitvoeringsprincipe (thema’s: specialisatie en concentratie, 1½ lijnszorg)

 • Governance als beleidsprincipe


Transparantie en kwaliteit
Transparantie en Kwaliteit

 • Beroepsgroepen bepalen de kwaliteit

 • Monitoren van professionele vastgestelde richtlijnen

 • Klantperspectief

 • Zorgvraag leidend bij zorginkoop

 • Geobjectiveerde analyses

 • Focus op veiligheid, tijdigheid, doelmatigheid, klantgerichtheid, effectiviteit

 • Transparant maken van kwaliteit zorgaanbod richting klant

 • Aansluiten bij landelijk kader vwb indicatoren, tenzij…


Rol zorgverzekeraars inkoop
Rol Zorgverzekeraars? Inkoop

Klanten

Beïnvloeding werking stelsel

Confronteren met

uitkomsten

Onderhandelen en

contracteren

zorgaanbieder

Communiceren

zorgaanbieders

en klanten

Controle naleving

Contract

Vergelijken ZA’s

onderling

Nieuwe aanbieders

Beïnvloeding markt


Harde inkoopdoelen
Harde inkoopdoelen

 • Harde doelen zijn prijs, prestatie en uitkomsten in productie, volume, kwaliteit en kosten

 • Harde doelen worden onderbouwd door accountplannen op basis van gegevens

 • Harde doelen zijn gebaseerd op inkoopstrategieën, zoals P4P, en businesscases

 • Harde doelen bepalen voor een groot deel het inkoopresultaat voor ZVin financiële zin


Zachte inkoop doelen
Zachte (inkoop)doelen

 • Zachte doelen vloeien voort uit:

  • Algemene trends (bijv. duurzaamheid of preventie)

  • Regionaal beleid (bijv. regionale samenwerking in ketens)

  • Beleid van ZV (bijvoorbeeld ter ondersteuning van specifiek commercieel beleid)

   Zachte doelen zijn moeilijker te meten in maat en getal

   Zachte doelen ondersteunen en versterken de relatie

   Zachte doelen zijn wederzijds


Wat staat ons te doen 1
Wat staat ons te doen? (1)

 • Transparantie > kwaliteit

 • Grote nadruk op Governance, rekenschap en afrekenbaarheid (rol cliëntenraden/organisaties en lokale overheden)

 • Balans publieke randvoorwaarden en ondernemerschap

 • Scherpe blik op fusies/verticale integratie

 • Structurele ombuigingen gezondheidszorg sector


Wat staat ons te doen 2
Wat staat ons te doen ? (2)

 • Preventie

 • Nieuwe zorgconcepten

 • Ondernemerschap en innovatie

 • Zorg over echelons heen

 • Ondersteuning door ICT

 • Cliënt wordt/is partner