vigo inntak og formidlingskonferansen 26 september 2007 ingar helstrup ist n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST. Import av friskoledata (elever/elevkurs) for 2007/2008 er nå synkronisert ut til fylkene. Nytt ajourhold/vasking av kodeverket oktober

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktiviteter i 2007
Import av friskoledata (elever/elevkurs) for 2007/2008 er nå synkronisert ut til fylkene.

Nytt ajourhold/vasking av kodeverket oktober

Differanser mellom lokal og sb på elevkurs og fagtabellene. (ref Rolf sine feilstatistikk).

1.oktober eksporten (1.desember)

Tilgang til felt i 5S012

Preutfylt skjema neste år

Neste års kurs

Fylkene skal selv kunne krysse ut feltet ”Preutfylt skjema”.

Feltet ”Neste års kurs” blir låst og fylt ut av KDV (ved Elin og Rønnaug) first 15.okt. Sendes så ut til høring/oppdatering.

Hva gjør vi med KRO/KRØ etc ?

Vi begynner med KRO-variantene i inneværende år.

Historiske data i VIGO må konverteres i VIGO.

Aktiviteter i 2007
aktiviteter i 2007 ii
Hva/når gjør vi noe med Fremmedspråkfag-kodene

Vi glemmer problematikken.

Det ansees som tilnærmet uoverkommelig å korrigere disse data for forrige skoleår. Vi forventer at bruken av disse kodene blir brukt korrekt i årets innsamling.

Fødselsnr

Fylkene får ikke generert et D-nr hos DSF. De får kun bruke eksisterende D-nr.SSB undersøker om de kan påvirke at VIGOsystemet får tilgang til å opprette nye D-nr.

Det opprettes et sentralt organisasjon som koordinerer/genererer felles fødselsnr for alle fylkene (og friskolene ?).

Fødselsnrbehandling.Ser ut til å virke tilfredsstillende nå, men det er ”historiske” feil i basen.

Aktiviteter i 2007 II
aktiviteter i 2007 iii
Import av skolefiler:

Det skal implementeres en konverteringsrutine/tabell i skoleimportprogrammet og sync-programmene i sentralbasen som automatisk oversetter fra gammel til ny kode for fag og kurs/programområde.

Også en sjekkrutine der en kontrollerer om det er registrert flere elevkurslinjer med samme mening (innhold) – der programmet automatisk fjerner ”dublettene”.

Aktiviteter i 2007 III
vigosentralbase privatskoleflyten
VIGOsentralbase – Privatskoleflyten

Privatskole

SAS

VIGO

Lokal

WIS-basen

Kontroll

VIGO

Sentralbase

vigosentralbase kontrollrapporter
VIGOsentralbase – Kontrollrapporter

BRIO

Kontrollrapporter

(fase-2)

BRIO

Kontrollrapporter

(Fase-1)

BRIO

Kontrollrapporter

Avviksrapporter

(Fase-3)

SAS

VIGO

Lokal

BRIO

Kontrollrapporter

Avviksrapporter

(Fase-4)

VIGO

Sentralbase

vigosentralbase meldingsbase
VIGOsentralbase – Meldingsbase

Meldings

program

SAS

VIGO

Lokal

Meldings

program

Kontroll

Kontroll

Meldingsbasen

Kontroll

VIGO

Sentralbase

Meldings

program

vigosentralbase planer
VIGOsentralbase – Planer

VIGO

Lokal

VIGO

Lokal

18 lokale baser

SAS/

Voksen/

OT

VIGO

WEB

Søknad

VIGO

Sentralbase

Inntak

Rapportering

SAS/

VOKSEN/

OT

W

S

Fagopplæring

Skoleregistrering

Udir

VIGO

Rapportering

BRIO/SQL

SAS

SSB

Fylkesadm

Lånekassen

Forsvaret

vigosentralbase hva planlegges
SAS skal kommunisere direkte til VIGOsb

Privatskolene skal kommunisere direkte til VIGOsb

WEB-løsninger direkte mot VIGOsb

Søknad

Tilbud

Skolestatistikker

Småskoleløsning (både grunnskole og vg skole) :

Registrering av undervisning (kurs, fag og karakterer)

Utskrift av vitnemål

Analyseverktøy

VIGOsentralbase - Hva planlegges ?
vigosentralbase hva planlegges1
VIGO skal distribuere alt kodeverk til SAS

Kodeverksdistribusjon :

KVG skal lage et strategidokument for kodeverksdistribusjon..

Overordnet dokument må lages (Brynjulf, Rolf, Ingar og Elin). Lages på 4.okt.2007

Etterpå må det lages et teknisk grensesnittsdokument av representant fra GREP og IST som skal forelegges på neste KVG-møte.

Ferdig til 01.mars.2008

VIGOsentralbase - Hva planlegges ?
vigooppl ring status
VIGOopplæring i drift siden april

Stabilisert programmet – begrenset feillog

Kommet i videreutviklingsfasen

Arb.gruppen er nå inne i prioriteringen av vu-lista

Forslag om å arrangere erfaringsmøte i hver region.

Holde kurser i rapporteringsverktøyene.

Følge opp integreringen mellom inntaks- og formidlingsdelen.

Planlegger å holde innføringskurs

Holder spesial/oppfølgingskurs pr fylke

VIGOopplæring - Status
vigoweb fagoppl hva planlegges
SB-fagopplæring :

Kravspesifikasjonsarbeid :

Oppstart av kravspesifikasjonsarbeidet skulle allerede vært ferdig i henhold til tidligere planer. IST har startet arbeidet med disse kravspesifikasjonene (SB-fagopplæring og WEB-fagopplæring)

Formidlingsdata,

i den grad vi kan isolere disse fra øvrig fagopplæringsdata blir fase-1 med målsetning om produksjonsstart 1.april.2008.

Øvrige fagopplæringsdata

(kontrakt, tilsyn, prøve etc) blir fase-2, 3, 4 med målsetning om produksjonsstart av fase-2 sept.2008.

VIGOweb fagoppl - Hva planlegges ?
vigoweb fagoppl fremdriftsplan
Kravspec 1.sept.2007

Programmering 15.feb.2008

Test hos brukere 1.mars.2008

Produksjonstest 15.mars.2008

Produksjon 1.apr.2008

Justering/oppfølging av produksjonsbase og programvare (1.apr – 1 juli)

Statistikker

SSB/Udir ???

Fylkene ???

VIGOweb fagoppl - Fremdriftsplan