salaojateknikoiden neuvottelup iv t 1 2 2 2007 hyvink ll kehitysinsin ri heikki pajula syke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE. Ojitushankkeiden rahoitus. Rahoitusmuodot. Oma rahoitus Pankkilaina Jos laina otetaan tilakohtaisena, voi sen esittää verovähennyksenä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
salaojateknikoiden neuvottelup iv t 1 2 2 2007 hyvink ll kehitysinsin ri heikki pajula syke

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 HyvinkäälläKehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE

Ojitushankkeiden rahoitus

rahoitusmuodot
Rahoitusmuodot
 • Oma rahoitus
 • Pankkilaina
  • Jos laina otetaan tilakohtaisena, voi sen esittää verovähennyksenä
  • Jos lainan ottaa ojitusyhtiö, ei sitä voi saada verovähennyksenä
 • TE-keskuksesta myönnettävä avustus, laina tai molemmat
  • Avustus yhtiölle, joten ei voi vähentää tilakohtaisena verovähennyksenä
valtion tuen ehdot
Valtion tuen ehdot
 • Perusteena laki ja asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta
  • (L 947/1997 ja A530/1998)
 • Ehtona voi olla ojitustoimituksessa vahvistettu suunnitelma, mutta yhteinen sopimuskin voi riittää, jos suunnitelma on vesilain mukainen
 • Peruskorjaustyössä suunnitelmana voidaan käyttää aiemmin hyväksyttyä tarkistettua suunnitelmaa.
rahoitettavat kustannukset
Rahoitettavat kustannukset
 • 1. rakentamiskustannukset
 • 2. suunnittelukustannukset
 • 3. vesilain mukaiset katselmus- ja ojitustoimituskustannukset
 • 4. vahingonkorvaukset asetuksen mukaan
 • 5. harkinnanvaraisesti ympäristönsuojelu- ja hoitotoimenpiteistä johtuvat korvaukset ja muut kustannukset
tuen my nt misen edellytykset
Tuen myöntämisen edellytykset
 • Riittävät toimenpiteet työnaikaisen vesistökuormituksen ja työnjälkeisen eroosion vähentämiseksi esim. laskeutusaltaiden ja kosteikkojen avulla
 • Riittävien suojakaistojen muodostaminen
 • Kohdealueen ympäristöarvojen säilyttämis- tai parantamistavoitteet
 • TE-keskuksen on pyydettävä ympäristökeskuksen lausunto, ellei hanketta ole käsitelty ojitustoimituksessa
tuen suuruus
Tuen suuruus
 • Avustuksen osuus voi olla enintään 50 %, mutta
 • Avustusosuutta voidaan korottaa enintään 20 %, jos tarvittavat vesiensuojelu-toimenpiteet tai rakenneratkaisut ovat erityisen kalliita tai merkittävä osa hankkeen kustannuksista johtuu sellaisten liettymis- tai tulvahaittojen poistamisesta, joiden syynä ovat hankkeen yläpuolisella valuma-alueella tehdyt toimenpiteet
harkinnanvarainen lis avustus
Harkinnanvarainen lisäavustus
 • Harkinnanvaraisista ympäristönsuojelu- ja –hoitotoimenpiteistä aiheutuviin korvauksiin ja muihin kustannuksiin voidaan myöntää täysimääräistä avustusta, jolloin tätä avustusosuutta ei oteta huomioon määriteltäessä em. avustusosuuksia (Voi olla erillinen 100 %:nen avustus esim. laskeutusaltaan tekemiseen. Kosteikkoon saa vain, jos on käsitelty ojitustoimituksessa ja AYK vaatii)
valtionlaina
Valtionlaina
 • Valtiontyötä varten myönnettävän avustuksen ja valtionlainan osuus hyväksyttävästä kustannusarviosta saa olla yhteensä enintään 90 %.
 • Valtionlainan takaisinmaksuaika on enintään 15 vuotta ja korko 3 %, jota voidaan tarkistaa aikaisintaan kolmannen lainavuoden alusta lukien enintään kahdella prosenttiyksiköllä ao. ministeriön päätöksellä.
maatalouden ymp rist tuki 30 20 43
Maatalouden ympäristötuki 30.20.43
 • Vuonna 2006 oli käytettävissä 84 000 € useiden tilojen yhteisten vesitaloudellisten toimenpiteiden hankekohtaiseen suunnitteluun.
 • Esim. kosteikkosuunnitteluun.