slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI - 2012- PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI - 2012-

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI - 2012- - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI - 2012-. "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.". İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI. a) Tarihi ve Coğrafi Yapısı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI - 2012-' - roman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

T.C.

NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BRİFİNG DOSYASI

-2012-

slide2

"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."

slide5

İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI

a) Tarihi ve Coğrafi Yapısı

Milattan sonra 500 – 600 yılları arasında Bizanslıların egemenliği altında iken yerleşim merkezi olduğu sanılan ilçenin, Tunceli İlinin diğer İlçeleri ile birlikte Bizans, Arap, Moğol, Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı hâkimiyeti altında bulunduğu bilinmektedir. Kızıl Kilise adıyla Hozat Mutasarrıflığına bağlı iken 1876 tarihinde İlçe yapılmış, 25 Aralık 1935 tarih ve 1885 sayılı Kanun ile Tunceli Vilayetinin kurulmasıyla birlikte 4 Ocak 1936 tarihi itibariyle Tunceli İline bağlanmıştır.

7 Şubat 1911 tarihinde zamanın Kaymakamı Balıkesirli Mehmet Vehbi BOLAT, padişahın yeni doğan torunu Nazım Efendinin adını yaşatmak maksadıyla hükümete çektiği bir telgraf ile İlçenin adının değiştirilmesi talebinde bulunmuş, bunun üzerine eski adı Kızıl Kilise olan İlçenin adı Nazımiye olarak değiştirilmiştir. İlçenin yakın tarihine ilişkin kronolojisi şöyledir;

kronoloj s
KRONOLOJİSİ:
 • 1876 -   Nazımiye İlçesinin kuruluşu
 • 1879 -   Dersimin Vilayet oluşu
 • 1916 -  Dersimde ayaklanmalar ve kuzeyinin Ruslarca işgali
 • 1922 -   Tunceli İlinin Dersim adıyla kısa süreli olarak İl oluşu
 • 1936 -   1935 tarih ve 1885 sayılı Kanun ile Dersimin Tunceli adıyla İl yapılması ve İlçenin 4 Ocak 1936 tarihi itibariyle Tunceli İline bağlanması
 • 1937 -    Tunceli İlinin geçici olarak Elazığ İlinden yönetilmesi                  
slide7

1946 -    Tunceli İlinin teşkili

 • 1947 -     İl merkezinin Kalan kasabasına taşınarak fiilen İl oluşu ve merkez İlçe ile

Birlikte Nazimiye ve diğer İlçelerin merkezden yönetilmeye başlanması

 • Doğu Anadolu Yukarı Fırat bölümünde bulunan İlçe,38* - 46’  ve 39*  - 37’  kuzey enlemleri ile 38* - 49’   ve 40* - 26’ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Tunceli İlinin en küçük İlçesi olup, yüzölçümü 553 Km2’ dir.
 • Kuzeyde, Cin Dağı, Meryem Dağı, Köplüce Mezrası, Serdini Mezrası, Hacı Elma Dağı, Sultan Tepe ve Barav Tepesi,
slide8

Doğuda, Kılcan Mezrası, Balik Mahallesi, Kuzkonak Mahallesi, Bedir Dağı, Tahkin Tepe, Pohus Mahallesi, Yukarıçirik Mahallesi, Kürekli Mahallesi, Hasur Tepenin Batısı, Bayır Mahallesi ve Kırıktaş Tepe,

 • Güneyde Peri Suyu, Çölek Mahallesi, Haluk Sırtları, Taht Tepe, Beltaşı Tepe, Rakadar Tepe, Alman Tepe ve Merge Mezrası,
 • Batıda, Pülümür Çayı, Bilgili Mahallesi arasında kalmakta olup, Kuzeyde Pülümür İlçesi, Doğuda Bingöl ili Yayladere ilçesi, Güneydoğuda Elazığ ili Karakoçan ilçesi Güneyde, Mazgirt İlçesi ve Batıda Tunceli ili merkez ilçesi ile çevrilir.
slide9

Bölge Türkiye coğrafyasının doğuya doğru yükselen dağlık karakterinin başladığı yerlerdir. Bunun yanı sıra iç Anadolu’nun Doğu Anadolu ile bağlantısının sağlandığı güzergâh üzerindedir. İlçenin batı sınırında bulunan Tunceli-Erzincan kara yolu büyük önem taşımaktadır. Ayrıca doğu-batı hattında barajlar bölgesine yaklaşma eğilimindedir.

 •  Tunceli İl merkezi, Pülümür ve Karakoçan İlçeleri ile kara yolu bağlantısı bulunan İlçenin İl merkezine uzaklığı 37 Km. olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1550 metredir. İlçenin dağlık oluşu sebebiyle sık ve derin vadiler ile yarıldığı görülür. Arazi 3. Jeolojik dönemde oluşmuştur. Belli başlı yükseltileri Düzgün Baba (2097 m.) Dağı, Hamik Baba (2133 m.) Dağı ve Bedir (2614 m.) Dağıdır.
 • Başlıca akarsuları batıda Pülümür Çayı ve
slide10

güneydoğusunda Karakoçan İlçesi ile sınır oluşturan Peri Çayıdır. Pülümür Çayı, Pülümür İlçesi yakınlarında bulunan Avcı dağlarının eteklerinden doğarak, Pülümür İlçe merkezinden geçtikten sonra Aşkirik, Dereova, Kutu Dere ve Çukur Deresi sularını da toplayarak İl merkezinde Munzur Çayı ile birleşir. Peri Çayı ise Bingöl İlinin kuzeyini kaplayan Şeytan Dağlarının Batı eteklerinden doğduktan sonra, çeşitli derelerin sularını da toplayarak Tunceli-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Seyitli Köprüsü yakınında Keban Baraj Gölüne dökülür ve  Tunceli - Elazığ ile Bingöl - Elazığ doğal sınırını oluşturur.

 • Genel olarak yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları yağışlı olup, en az yağış yaz aylarında ve en çok yağış ise kış, ilkbahar ve sonbahar aylarında olmaktadır. Ortalama yağış miktarı metrekareye 500-600 mm. civarındadır. Arazinin % 40’ ı meşe ormanları ile kaplıdır.
slide11

MİSYONUMUZ

Eğitimde sürekli yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlayarak ; insan merkezli eğitim anlayışı ile tüm okul ve kurumlarımızı eğitim, bilim ve kültür merkezi yapmak. Herkese eşit ve adil bir şekilde eğitim sunmak, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, kişilikleri gelişmiş, üretken bireyler ve iyi birer yurttaş olarak yetişmelerini sağlamak.

VİZYONUMUZ

Sesinin gücünü demokratik katılımdan alan, yolunu bilimle çizen, tüm paydaşları ile mutlu, ulusal ve uluslar arası alanda öncü, geleceği şekillendiren bir kurum olmak.

slide12

DEĞERLERİMİZ

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

1.Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz,3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin ''Sürekli Eğitim ve İyileştirme'' anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve budoğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz,5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız,6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda vemevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız,7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz.8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.

 Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışı benimsetilir.Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir. Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır.Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.Kurum personelimiz, asli görevleri gereği yapmaları gereken iş ve işlemleri fedakârca gerçekleştirirler

slide13

NAZIMİYE İLÇESİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER

slide14

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

KURUMUMUZUN PERSONEL DURUMU

slide15

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKULLARDA/KURUMLARDA BULUNAN ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYISI

slide16

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ - SINIF ÖĞRETMENLERİ

VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN NORM DURUMU

slide18

1 ANAOKULU

TOPLAM

RESMİ – ÖZEL KURUM SAYISI

5

2012-2013 YILI

KURUM

SAYILARI

1 İLKOKUL

1 ORTAOKUL

1 LİSE

1 YAYGIN EĞİTİM

slide19

TOPLAM

RESMİ KURUM

942

ÖĞRENCİ - KURSİYERİMİZ VARDIR.

ANA OKULU26

2012-2013 YILI

ÖĞRENCİ VE KURSİYER SAYILARI

İLKOKUL116

ORTAOKUL110

LİSE91

 • YAYGIN EĞİTİM KURUMU600
slide24

NAZIMİYE İLÇESİ İLKOKULLARI SAYISI

NAZIMİYE İLÇESİ ORTAOKULLARI SAYISI

slide25

İlkokul Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo

Ortaokul Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo

slide28

ORTA ÖĞRETİM OKULLARI

Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo

slide31

YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI

YAYGIN EĞİTİM KURSLARI

slide34

ÇALIŞMA İLKELERİ:

Kurumumuzda planlama stratejik planlama ekibi tarafından yürütülür, Planlama sürecine Nazımiye Halk Eğitimi Merkezinde çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır, İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili Hizmetiçi Eğitim düzenlenir, Planlama Nazımiye Halk Eğitimi Merkezi’nin tüm faaliyetlerini kapsar. Planlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar bu amaçlara yönelik ölçülebilir hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler, bütçeleme, faaliyetlerin izleme- değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsar.

KURUMUN BİNA DURUMU :

a)-Binanın Özellikleri : Kurumumuz halk kütüphanesi binasında hizmet vermektedir.

b)-Laboratuar : 15+1 Bilgisayarı mevcut olan BT Sınıfında hafta sonu dahil sürekli bilgisayar kursları düzenlenmektedir.

YÖNETİCİ DURUMU:

Kurumda 1 müdür 1 müdür yardımcısı görev yapmaktadır.

PERSONEL DURUMU :

Kurumumuzda 1 veri hazırlama kontrol işletmeni,1 hizmetli bulunmaktadır.