Aplicarea efectelor de anima ţie în prezentările Power Point - PowerPoint PPT Presentation

roman
aplicarea efectelor de anima ie n prezent rile power point n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplicarea efectelor de anima ţie în prezentările Power Point PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplicarea efectelor de anima ţie în prezentările Power Point

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
70 Views
Download Presentation

Aplicarea efectelor de anima ţie în prezentările Power Point

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aplicarea efectelor de animaţie în prezentările Power Point

  2. Turnurile din Hanoi Problema turnurilor din Hanoi este o problemă-joc propusădematematicianul francez Edouard Lucas, în 1883. El s-a inspirat din legenda unui templu hindus . Algoritmul de rezolvare matematică va fi studiat de voi în clasa a XI-a

  3. Templul Pura Ulu Danau Legenda Atunci când lumea a fost creată, preoţilor dintr-un templu din Benares (India) le-au fost dăruite 3 ace de diamant şi 64 discuri de aur.

  4. Preoţilor li s-a poruncit să depună pe acul din stânga toate discurile, în ordine descrescătoare a diametrelor, apoi să mute întregul turn astfel format pe acul din dreapta, folosind acul din mijloc ca intermediar,mutând câte un disc odată şi fără a pune un disc mai mare peste un disc mai mic. În conformitate cu legenda, Dumnezeu le-a zis oamenilor: ”Când veţi termina de mutat turnul, atunci lumea se va sfârşi !”

  5. Turnurile din Hanoi A B C


  6. Tabelul următor conţine numărul minim de mutări necesare:

  7. Tabelul următor conţine numărul minim de mutări necesare:

  8. Tabelul următor conţine numărul minim de mutări necesare:

  9. Timpul de lucru Dacă preoţii ar lucra zi şi noapte, făcând o mutare în fiecare secundă, le-ar lua mai mult de 580 miliarde de ani pentru a termina mutarea turnului format din cele 64 discuri. Pentru 64 discuri: 18.446.744.073.709.551.615 mutări 580.000.000.000 ani