z znam a k dov n informac n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ. Proces komunikace Jak už víme lidé zaznamenávají informace ve formě písma odedávna na nejrůznější ,,média“: kámen hliněné desky papyrus pergamen papír K dorozumívání pak lidé používají jazyk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ' - rollo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z znam a k dov n informac
ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ

Proces komunikace

 • Jak už víme lidé zaznamenávají informace ve formě písma odedávna na nejrůznější ,,média“:
  • kámen
  • hliněné desky
  • papyrus
  • pergamen
  • papír
 • K dorozumívání pak lidé používají jazyk.
 • Písmo a jazyk bychom mohli považovat za kód, který slouží k vyjádření myšlenky.
z znam a k dov n informac1
ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ
 • Proces komunikace by se dal vyjádřit takto:
strojov z znam
STROJOVÝ ZÁZNAM
 • Stroje mohou ukládat, zpracovávat a přenášet pouze některý z technických záznamů.
 • K těmto účelům se používají dva druhy záznamů:
  • Analogový
  • Digitální
analogov z znam
ANALOGOVÝ ZÁZNAM
 • Analogové zařízení používá pro záznam signálu křivku,
 • Křivka je realizována magnetickým polem nebo jiným fyzikálním jevem.
 • Tomuto druhu záznamu říkáme spojitý.
analogov z znam1
ANALOGOVÝ ZÁZNAM
 • Zařízení, které uchovává analogový (spojitý) záznam je např. magnetofon, který uchovává audiozáznam na magnetické pásce.
 • Velkým nedostatkem analogového záznamu je, že přenosem a kopírováním původní křivky dochází ke zkreslení a ztrátě kvality původního záznamu.
analogov z znam2
ANALOGOVÝ ZÁZNAM
 • Úplně zdeformovaný nepoužitelný záznam
digit ln z znam
DIGITÁLNÍ ZÁZNAM
 • Digitální zařízení používá pro záznam signálu číslice (nejčastěji binární soustavu).
 • Tento druh záznamu označujeme jako nespojitý záznam.
 • Pokud signál je přenášen v analogové formě musí být použit A/D převodník, jehož pomocí je signál převáděn na skupinu nul a jedniček. V této podobě se pak může ukládat nebo přenášet dále.
digit ln z znam1
DIGITÁLNÍ ZÁZNAM
 • Vzorkování – zjišťování hodnoty signálu ve stanovených časových intervalech
 • Kvantování − přiřazení každému zjištěnému vzorku hodnoty, které počítač rozumí
 • Kódování − každá takto přiřazená hodnoty je pak uložena ve dvojkové (binární) soustavě

Proces digitalizace záznamu se skládá ze tří fází:

bity bits
BITY (BITS)
 • Pro kódování záznamu a uložení záznamu v počítači používáme jen nuly a jedničky.
 • Těmto logickým hodnotám říkáme bity.
 • A značíme je malým b.
 • Protože jsou dvě hovoříme o dvojkové soustavě.
slide10
BITY
 • Výhodou takto zpracovávaných informací je velmi jednoduché technické provedení
 • Pro přenos lze využít elektrický signál: 0-není napětí, 1-napětí (např. 5V)
 • Pro uložení lze využít mechanických prostředků: 0-bez prohlubně, 1-s prohlubní nebo s výstupkem
slide11
BITY
 • Takto jsou uloženy informace na různých typech disků
slide12
BITY
 • Informace zakódovaná pouze jednou nulou nebo jedničkou se nazývá jednobitová.
 • Jednobitová informace je však příliš malá pro uchovávání větších informací.
slide13
BITY

Příklad:

 • Pokud bychom chtěli na zakódování abecedy použít pouze jeden bit (0 nebo 1) mohli bychom zakódovat jen 21 (neboli dva) znaky abecedy (například jen A − 0 a B − 1).
 • Kdybychom ale chtěli použít dva bity (00, 01, 10, 11) mohli bychom už zakódovat 22 (čtyři) znaky abecedy (například A − 00, B − 01, C − 10, D − 11)
slide14
BITY

ÚKOL:

 • Zjistěte kolika bitovou informaci potřebujeme abychom mohli zakódovat celou abecedu.
 • Pro zjednodušení budeme používat jen velké znaky abecedy a vypustíme veškeré znaky s diakritikou (háčky, čárky, kroužky apod.).
bajty bytes
BAJTY (BYTES)
 • Sada osmi bitů (tedy osmi nul, osmi jedniček nebo osmi jejich kombinací) představuje bajt.
 • Česky se mu také někdy říká slovo.
 • Bajt se značí B.
 • Bajt může tedy obsahovat 28 = 256 různých kombinací nul a jedniček.
bajty
BAJTY

Násobné jednotky bajtů:

 • 1 kilobajt (KB) je 210 bajtů neboli 1024 B
 • 1 megabajt (MB) je 220 = 1 048 567 B = 1 024 KB
 • 1 gigabajt (GB) je 230 = 1 073 741 824 B = 1 048 576 KB = 1 024 MB