Losy absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu - PowerPoint PPT Presentation

rollo
losy absolwent w zespo u szk nr 1 w olkuszu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Losy absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Losy absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Losy absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu
106 Views
Download Presentation

Losy absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Losy absolwentówZespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu rocznik 2011/2012

 2. AbsolwenciZasadniczej Szkoły Zawodowej2011/2012

 3. 100% podjęło pracę(20) absolwentów

 4. 45% (9 osób) równocześnie uczy się i pracuje

 5. AbsolwenciTechnikum Nr 1technik mechatronik2011/2012

 6. nauka praca

 7. AbsolwenciTechnikum Nr 1technik architektury krajobrazu2011/2012

 8. praca

 9. AbsolwenciTechnikum Nr 1technik pojazdów samochodowych2011/2012

 10. ,,c” praca

 11. ,,b”

 12. AbsolwenciTechnikum Nr 1 technik ochrony środowiska2011/2012

 13. praca

 14. Zatrudnieni zgodnie z wykształceniem

 15. Studia zaoczne

 16. Ranking uczelni: A G H Kraków Politechnika Krakowska

 17. analiza Sytuacja gospodarcza ma nierozerwalny związek z wyborami absolwentów. Coraz więcej osób rezygnuje z podjęcia studiów zaocznych, gdyż nie dają one pewności zatrudnienia. Koszty utrzymania rodziny rosną niewspółmiernie do płac. Czesne za studia dla większości młodych ludzi to próg nie do pokonania. W związku z rosnącym bezrobociem na absolwentach spoczywa również wspomaganie finansowe rodzin. Absolwenci jak obserwujemy od 3 lat szukają pracy tylko w najbliższej okolicy ograniczając się najczęściej do naszego powiatu. Największe problemy ze znalezieniem pracy zgodnie z kwalifikacjami mają absolwenci klas architektury krajobrazu, chociaż na plus odnotowaliśmy fakt , że w tym roku absolwenci postanowili podjąć studia zaoczne zgodnie z wykształcenie uzyskanym w Szkole. Niewątpliwie ogromnym plusem jest największa liczba naszych uczniów biorących udział w kursach unijnych, tym samym opuszczają Szkołę zaopatrzeni w dodatkowe kwalifikacje i nie muszą od razu podejmować dodatkowych kursów w celu znalezienia pracy.

 18. wnioski W większym stopniu, podczas wycieczek zawodowych, zaznajamiać młodzież z możliwością podjęcia pracy w danym zakładzie. Mobilizować młodzież do nabywania dodatkowych kwalifikacji na kursach zawodowych, jeszcze podczas nauki w Szkole. W większym stopniu ,, edukować” w tej kwestii również rodziców.