slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
בית ספר "נווה רם" PowerPoint Presentation
Download Presentation
בית ספר "נווה רם"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
rollin

בית ספר "נווה רם" - PowerPoint PPT Presentation

127 Views
Download Presentation
בית ספר "נווה רם"
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. בית ספר "נווה רם" "...אני רוצה את הניצן שבי לפתוח..."

 2. מפקחת חינוך מיוחד: גב' נרדה יוספזון מנהל המעון: מר' שמוליק ברח"ד מדריכה מחוזית: גב' ענבר מור מנהלת בית הספר: גב' אילנה לוי מובילת פרויקט: נירי דוד הצוות המוביל: גב' אתי קלינגל - מחנכת, עדי קרשין - קלינאית תקשורת. המחנכות המשתתפות בפרוייקט: גב' ולרי זלסקי, גב' אביטל ניצן, גב' מאיה ברכה, גב' מיייסה חרמן, גב' מרינה גרגל, גב' אתי קלינגל, גב' דנה קנדל, גב' מרים דהן, גב' לאונורה חיטרין, גב' זכית ריף, גב' שקמה יטח, גב' אלה ססובר. צוות פרארפואי המשתתף בתוכנית: גב' תמר הר-אבן, גב' איריס סולומיאק, גב' איילת שנקר, גב' עדי קרשין, גב' אולגה מחלין. י

 3. האני מאמין הבית ספרי בית ספר "נווה-רם" שואף להיות בית ספר איכותי וייחודי לאוכלוסיית הפיגור השכלי, הבינוני, הקשה והעמוק, וזאת על ידי מתן מענה מיטבי ,ההולם את צרכיו הייחודיים של כל תלמיד ותלמידה בתחום הקוגניטיבי, רגשי-חברתי, בתחום העבודה ובתחום הכנה לחיים, תוך שימת דגש על הנאה ושיפור איכות החיים של התלמיד המוגבל. ביה"ס פועל עפ"י תכנית לימוד בית ספרית מפורטת שמקיפה את כל הנושאים הנחוצים לתלמידנו, כשלכל תלמיד נכתבת תוכנית אישית המתואמת לצרכיו. אנו מאמינים כי לאדם עם צרכים מיוחדים הזכות לאוטונומיה, עצמאות, איכות חיים והנאה. אנו מאמינים כי לאדם עם צרכים מיוחדים היכולת ללמוד ולפתח את יכולותיו וכישוריו הייחודיים.

 4. מפגש "ביחד" כיתת אביטל וכיתת מאיה

 5. כיתת אביטל: כיתת בנות בוגרות, עצמאיות בתפקודי יומיום ברמת פיגור בינוני, חלקן מילוליות וחלקן מתקשרות בג'סטות ונעזרות בכרטיסיות תת"ח. קיימת התעניינות וסקרנות כלפי בני המין השני ורצון להיפגש. כיתת מאיה: כיתת בנים בוגרים, עצמאיים בתפקודי היום יום. לרוב אקטיביים ומשתפי פעולה, הרגלי עבודה תקינים ומקובלים אך מאופיינים בבעיות התנהגות, ליקויי תקשורת וקשיים רגשיים. חלקם מילוליים וחלקם מתקשרים בג'סטות שפת סימנים ותת"ח. קיימת התעניינות בבנות ורצון למפגש חברתי.

 6. בחירת הנושא: מפגש "ביחד"- פעילות חברתית משותפת וארגון. השיקולים בבחירת הנושא: בשנה שעברה קיימנו מפגשים משותפים שהמחנכות ארגנו. המפגשים היו מאוד מוצלחים ומהנים והובע רצון מצד התלמידים להמשיכם. בשתי הכיתות, כל אחת בנפרד, התקיימו תוכניות ל"ב 21 בנושאים שונים וזכו להצלחה. תלמידי שתי הכיתות בוגרים ומביעים בדרכים שונות (מקובלות ופחות מקובלות) סקרנות ועניין בבני המין השני. מוטיבציית התלמידים והרצון שלנו להקנות להם מיומנויות חברתיות מקובלות, תוך שאיפה להגיע לעצמאות ואוטונומיה עד כמה שניתן בכל הקשור לארגון מסיבות/ מפגשים חברתיים.

 7. מטרות התוכנית: אינטראקציה בין אישית בין הבנים לבנות. פיתוח יוזמה בתכנון המפגשים והוצאתם לפועל.

 8. מפגש "ביחד"- ארגון פעילות חברתית משותפת • IADL • סדור כיתה- ארגון השולחנות, הבאת כסאות מכיתה אחרת. • אישי רגשי • פיתוח זהות עצמית. • חיזוק כוחות האני. • בטחון עצמי. • מיומנויות קוגניטיביות • פעולה ותוצאה. • ארגון ותכנון. • חינוך לתרבות ופנאי • פיתוח יכולת העדפה אישית. • בחירה מתוך מגוון אפשרויות. • הפעלת מכשיר טייפ ודיסק. • חינוך לשוני • שימוש באמצעי תקשורת חלופית. • שימוש במשפטים פשוטים ומורכבים. • שימוש במילות נימוס מקובלות. • שיחה ודיון קבוצתי. • סימולציה ותרגול מצבים. • אישי חברתי • מודעות לסביבה. • התנהגות מסתגלת ומותאמת. • יצירת קשר עם אחר. • פעילות משותפת עם קבוצת השווים. • פיתוח מיומנויות חברתיות. • יצירת דו- שיח. • פתרון קונפליקטים וקבלת החלטות. • אסרטיביות.

 9. ארבעת התנאים להצלחת התוכנית:

 10. שלוש הרמות של התנהגות חברתית:

 11. פתיחה מפגש "ביחד" ללא תכנון מוקדם, ניתנו מגוון אפשרויות לפעילות, שלא נוצלו (משחקים, כלי נגינה, כיבוד, טייפ, קלטות, בלונים). "מה עושים?" תוצר יכולת ארגון והפעלת דיסקו באופן עצמאי. "אני מסוגל להפעיל מפגש דיסקו לבד ". דיון לימוד תכנון ותפעול דיסקו עצמאי (מה צריך לדיסקו?, מאיפה משיגים?, ממי לבקש?, איך מפעילים טייפ?). דיון חוזר השווינו איך היה בפעם הראשונה לעומת ההתנסות החוזרת וראינו איך הפעם הצלחנו לבד לתפעל וליהנות. שיחה פתוחה איך הרגשתם? מה התפקיד שלקחתי? מה אתם רוצים שיקרה בפעם הבאה? התנסות חוזרת ארגנו והפעלנו דיסקו באופן עצמאי במפגש חברתי.

 12. פתיחה מפגש "ביחד" ללא תכנון מוקדם. מפגש חברתי משותף לקיום דיסקו. תוצר התנהגות נורמטיבית במפגש חברתי. (התייחסות, התחשבות, אסרטיביות). "אני נהנה עם החברים שלי". דיון כללי התנהגות מקובלים במפגש חברתי (התייחסות נורמטיבית אחד לשני, ברכת שלום, התחשבות, אסרטיביות). דיון חוזר השווינו בין הסיטואציה הראשונה לבין ההתנסות החוזרת במסגרת משחק התפקידים תוך התייחסות לשינויים שחלו. שיחה פתוחה איך הרגשת ש.. ? הזמינו אותך/ משכו אותך/ לא התייחסו. איך אתם רוצים שיהיה? התנסות חוזרת סימולציה של מצבים ליישום ההתנהגויות הנלמדות.

 13. פתיחה מפגש חברתי משותף לקיום ריקודים. תוצר תנועות התנהגות נורמטיביות לסוגי ריקודים שונים. "אני מכיר ריקודים שונים ונהנה לרקוד אותם עם חבריי". אני יודע להזמין חברים דיון סוגי ריקודים שונים: דיסקו, ריקודי זוגות סלואו, ריקודי משחק. אייך מזמינים לרקוד. מה ארגיש אם יסרבו לי? אייך אתגבר על הפחד? שיחה פתוחה איך הרגשתם שהיה ריקוד לא מוכר? איך יודעים מה לרקוד? אייך הרגשתם כשנענתם ואייך הרגשתם כשלא התייחסו אליכם? דיון חוזר השוואה בין המפגשים, תוך שימת דגש על תהליך הלמידה שעברנו בהתאמת התנועות וההתנהגות הנורמטיבית לריקוד זה, סלואו, דיסקו, ריקודי משחק. האם התמודדנו עם הקושי? התנסות חוזרת מפגש ויישום ריקודים וסגנונות שונים. יישום דרכי הזמנה לריקוד יישום בחירת החבר.

 14. חיים של איכות מפגשי ה"ביחד" הנם מקור הנאה גדול מאוד עבור התלמידים והצוות כאחד. השיעור הנו חגיגה אחת גדולה שמתבצעת כל כולה לפי רצון התלמידים. כמעט בכל מפגש מצליח אחד התלמידים או יותר להפתיע אותנו בגילוי יוזמה חדש ומקורי. למרות שיישנם תלמידים שמתבלטים יותר בשיעור זה (כמו גם בשיעורים אחרים), השיעור מאפשר גם לתלמידים האחרים להוות חלק פעיל ומשמעותי בשיעור. ההנאה הרבה של התלמידים מבילוי ביחד, הביאו אותנו להפוך גם את שיעור החינוך הגופני לשיעור של מפגש משותף בין שתי הכיתות. כך יכולים התלמידים להמשיך ליהנות גם בימים אחרים מהמפגש החברתי בין כיתת הבנים לכיתת הבנות.

 15. כיתת מרינה

 16. תאור הכיתה כיתת חניכים מתבגרים ברמת פיגור קשה ועמוק. לרב החניכים קיימות אבחנות נוספות: אוטיזם, בעיות שמיעה ובעיות ראייה. תפקודם נמוך. החניכים לא מתקשרים מילולית, חלקם משתמשים בתקשורת תומכת חלופית. רמת ההבנה נמוכה, מסוגלים להבין ולבצע הוראות פשוטות וחלקם זקוקים לתמיכה ועזרה פיזית. בחירת הנושא: משחק משותף עם חבר לכיתה. ילדים בכל הגילאים משחקים יחד ונהנים מאינטראקציה חברתית ביניהם. כולנו מפתחים את הזהות האישית שלנו גם דרך אינטראקציה עם האחרים. אצלנו, בכיתות הנמוכות, המצב לרב אינו כך. כיתת מרינה היא כיתה ברמה נמוכה וכמעט ולא קיימת תקשורת בין חברי הכיתה. ישנם 2 תלמידים שהנם פעילים יותר ונהנים מאינטראקציה חברתית ביניהם, השאר ברובם מקיימים קשר עם אנשי הצוות בלבד ולא עם חבריהם. חלקם אף אינם יוצרים קשר עין עם קבוצת השווים. היות והשנה ישנו דגש על מיומנויות התקשורת בכל הכיתות, חשבנו שיהיה זה נכון להדגיש את עניין התקשורת גם בין חברי הכיתה. בנוסף, דרך פיתוח האינטראקציה בחברתית יש מקום ללמוד האחד מהשני ולהשפיע אחד על השני ולא רק מהמורה. הלמידה החברתית הנה אוטנטית יותר, מחוברת יותר לתלמידים עצמם ומכבדת יותר.

 17. משחק משותף עם חבר לכיתה העשרה וידע * מושגים בסיסיים הקשורים למשחק משותף ולחברי לכיתה. מיומנויות קוגניטיביות * הבנת הוראות. * קשב, ריכוז והתמדה. * בחירה. חינוך לשוני * יצירת קשר עין עם חברי הכיתה. * הבעת רצונות על ידי בחירה מתמונות וכרטיסי תקשורת. * זיהוי תמונות תלמידי הכיתה. * זיהוי שמות תלמידי הכיתה. * הרחבת אוצר המילים. * יזימת תקשורת. אישי חברתי * פעילות משותפת עם חבר. * פיתוח מיומנויות חברתיות: איפוק, המתנה בתור. * יצירת קשר והתייחסות לאחר. * הבנה והתנהגות על פי כללי ההתנהגות המקובלים בסיטואציות שונות. * פנייה לאחר.

 18. ארבעת התנאים להצלחת התוכנית:

 19. שלוש הרמות של התנהגות חברתית:

 20. פתיחה חברי הכיתה יושבים במעגל ובאמצע יש אמצעי משחק שונים. החברים מדורבנים לשחק יחד. רק שניים מתחילים לשחק במשחק באופן לא יעיל. תוצר אני בוחר חבר ונהנה ממשחק משותף איתו. אני נהנה ממשחק משותף עם עוד חברים לכיתה. דיון כיצד מזמינים חבר למשחק? בחירת חבר דרך בחירת תמונת החבר. לחיצת יד בין 2 חברים. משחק משותף ב 3 אמצעי משחק שונים. בחירת משחק משותף. שיחה פתוחה עם מי בחרתי לשחק? האם נהניתי במשחק? דיון חוזר הדיון החוזר נעשה בעיקרו ע"י שיקוף המורה של הנעשה בכיתה בהתנסות החוזרת לעומת שיעור החשיפה. התנסות חוזרת חברי הכיתה יושבים במעגל, לפניהם יש 3 אמצעי משחק. כל אחד ניגש ללוח, בוחר את תמונת החבר, מביא אותה אליו, לוחץ לו את היד ומשחק עמו במשחק משותף.

 21. דבר המורה - שיפור איכות חיים לפני שהתחלנו לעבוד דרך ל"ב 21, היינו חסרות מודעות לנושא, השתמשנו בשיטות שונות שנותנות לחניכים אפשרויות: בחירה, עצמאות, יכולת ליזום ובסופו של דבר אוטונומיה. בשנה שעברה הנושא השנתי היה "אני והסביבה", בחרתי בתת נושא: "אני וחברי לכיתה". המטרות היו: לבחור תמונות ושמות של חברים, הכרות בין החברים והיכרות שמות החברים לכיתה. המטרות היו שייכות יותר לחינוך הלשוני ולתחום האישי חברתי. בנוסף לימדתי את נושא: ארוחת עשר. למדנו סוגי ממרחים שונים וסוגי כלי אוכל, ובחרנו אותם דרך לתמונות. לאחר שלמדתי מה זה לב 21, בעזרת מרפאה בעיסוק התחלנו תוכנית לב 21. בחרנו כמה נושאים, כהמשך לשנה שעברה: אינטראקציה בין חברתית. ארוחת עשר (בחירת תפריט אישי, הכנת הכריכים עם ממרחים לבחירה). טיפוח אישי. השינוי העיקרי בהתייחסות למטרות אחרות. אם בשנה שעברה הדגש היה על חינוך לשוני ולימוד ביצוע הפעולות. עכשיו מאפשרים לחניכים לבחור, להחליט, להתנסות וליזום, ובסופו של דבר ליהנות. רואים הצלחה של החניכים הרבה יותר גבוהה.

 22. כיתת ולרי

 23. תיאור כיתה כיתת מתבגרים עצמאיים בעלי פיגור בינוני. בכיתה לומדים שמונה תלמידים, מתוכם 5 בנות ו – 3 בנים. חלק מתלמידי הכיתה סובלים מבעיות התנהגות ובעת התפרצות עלולים להיות אלימים לעצמם ולסביבה. אחת התלמידות מאובחנת כחירשת. שאר תלמידי הכיתה מילוליים, בעלי מוטיבציה גבוהה להתקשרות עם הסביבה. רובם בעלי מוטיבציה רבה ללמידה.

 24. בחירת נושא בשנה שעברה התמקדנו באפשרויות בחירה בין מאכלים שונים המתאימים לארוחת עשר. הלכנו לסופר והתנסינו בקניית מוצרים לארוחה ממחלקות שונות. גילינו שהתלמידים אינם מכירים את ארגון הסופר. יתר על כן, הם בחרו במוצרים בסיסיים שהכירו לפני. לכן, השנה בחרנו ללמד את ארגון הסופר (מחלקות) תוך חשיפה לטעמים שונים, הפחות מוכרים לתלמידינו. חשבנו שיהיה נכון לשלב את למידת המוצרים החדשים במתכונים שונים בשיעורי כלכלת בית. אנו נלמד מחלקות של סופר דרך חלוקתן למתכונים שונים ונלמד בישול לפי מתכון. התלמידים יטעמו סוגי מזון שונים כאשר ילמדו על מחלקות שונות בסופר כדי להכיר טעמים חדשים ולפתח העדפה אישית. הם ילמדו מתכונים אשר מורכבים מהמצרכים שלמדו עליהם ויבחרו את המתכון המועדף תוך התחשבות בכל חברי הכיתה. התלמידים יערכו רשימת קניות של מצרכים הדרושים למתכון הנבחר. נלמד לערוך קניות, תוך התייחסות לארגון הסופר ולבעלי תפקידים שונים בסופר. אחרי הקניות נכין בשיעור כלכלת בית מאכלים לפי המתכון הנבחר.

 25. מטרות הכיתה: • פיתוח יוזמה • הכרת מחלקות • חשיפה לטעמים • פיתוח העדפה אישית • פיתוח יכולת התייחסות לחבר

 26. * בחירה של מתכון להכנה בשיעור כלכלת בית * קניות בסופר • העשרה וידע • סביבה קרובה - סופר • ADL • בחירת מזון • שימוש יעיל בסכו"ם • אישי חברתי • פיתוח מיומנויות חברתיות • פניה לאחר • יצירת דו שיח • פניה לאחר • פתרון קונפליקטים וקבלת החלטות • התנהגות במקום ציבורי • חינוך לשוני • יזמת תקשורת • שחזור ודיווח אירועים • שיחה ודיון קבוצתי זיהוי מילים גלובליות • מיומנויות קוגניטיביות • ארגון ותכנון • פיתוח מיומנויות למידה מופשטות • מושגי זמן • IADL • שטיפת כלים • הכנת מזון לפי מתכון • שימוש במכשירים במטבח • שימוש במרכז קניות

 27. ארבעת התנאים להצלחת התוכנית

 28. פתיחה (מתוך מעגל הפנמה קודם) הליכה לסופר עם רשימת קניות של מוצרים מהמחלקות השונות. התלמידים מתקשים למצוא את המוצרים. • תוצר • אני יכול לערוך רשימת קניות לפי המתכון שבחרתי להכין • אני עורך קניות לפי הרשימה • אני יודע איך למצוא מוצר במחלקות השונות • אני יודע איך להתנהג בסופר דיון *לימוד מחלקות הסופר: טעימות מאותה מחלקה המוצרים השונים במחלקה מיקום המחלקה *מה ניתן להכין מהמוצרים שלמדנו עליהם? מה המתכון? *בניית רשימה של קניות *התפקידים הדרושים לקניית המוצרים דיון חוזר מה הבדל בין הקניה הראשונה לבין הקניה הנוכחית? שיחה פתוחה מה אהבתי לטעום? באיזה מצרכים הייתי רוצה להשתמש במתכון? איך אני מתנהל בסופר? התנסות חוזרת בניית רשימה של קניות לקניות במחלקה חדשהוקניית המוצרים

 29. דוגמא לרשימת קניות: