Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kreditēšana un kredītu veidu analīze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kreditēšana un kredītu veidu analīze

Kreditēšana un kredītu veidu analīze

242 Views Download Presentation
Download Presentation

Kreditēšana un kredītu veidu analīze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kvalifikācijas darbs «Kreditēšana un kredītu veidu analīze» Rolands Klindžāns, 3B

  2. Saturs • Ievads • Pētījuma process • Secinājumi • Priekšlikumi

  3. Ievads • Kredīts – iespēja realizēt ideju; • Kredītu veidi vēlmju apmierināšanai; • Kredītriski – aktuāli; • Nodrošinājums – gan materiālais, gan intelektuālais; • «Veiksmes atslēga»

  4. Pētījuma process Aktuāla problēma • Kredītu tirgus sarežģījumi • Kredītu veidu dažādība Statistiskie rādītāji Analītiskie materiāli Kopsakarības • Kredīta būtība • Kredīta funkcijas • Kredīta veidi • Kredītu tirgus struktūra • Tirgus sadalījums • Attīstības tendences Secinājumi

  5. Secinājumi • Kredīts – mūsdienu ekonomikas balsts; • Hipotekārie kredīti – klupšanas akmens; • Kredītu klasifikācija; • Kredītu tirgus Latvijā attīstās.

  6. Priekšlikumi Secinājumi Priekšlikumi Turpināt iesākto kreditēšanas politiku Savlaicīgi izvairīties no tirgus draudiem Regulāri jāpilnveido kreditēšanas procedūras Izvērtēt nodrošinājumu pēc reālās vērtības • Kredīts–ekonomikas balsts • Hipotekārie kredīti • Kredītu klasifikācija • Tirgus Latvijā attīstās

  7. PALDIES PAR UZMANĪBU (atbildes uz jautājumiem)