ne tehnolo ke inovacije pomemben dejavnik konkuren nosti sodobnih gospodarstev n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ne-tehnološke inovacije - pomemben dejavnik konkurenčnosti sodobnih gospodarstev

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ne-tehnološke inovacije - pomemben dejavnik konkurenčnosti sodobnih gospodarstev - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Fakulteta za družbene vede UNIVERZA LJUBLJANA. Ne-tehnološke inovacije - pomemben dejavnik konkurenčnosti sodobnih gospodarstev. Metka Stare Fakulteta za družbene vede Urad za makroekonomske analize in razvoj. Fakulteta za družbene vede UNIVERZA LJUBLJANA. Vsebina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ne-tehnološke inovacije - pomemben dejavnik konkurenčnosti sodobnih gospodarstev' - rolf


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ne tehnolo ke inovacije pomemben dejavnik konkuren nosti sodobnih gospodarstev

Fakulteta za družbene vede

UNIVERZA LJUBLJANA

Ne-tehnološke inovacije - pomemben dejavnik konkurenčnosti sodobnih gospodarstev

Metka Stare

Fakulteta za družbene vede

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

vsebina

Fakulteta za družbene vede

UNIVERZA LJUBLJANA

Vsebina
 • Strukturne spremembe in trendi v gospodarstvu: vpliv na inovacije
 • Inovacije povsod, komplementarnost med tipi inovacij
 • Kako se inovacijska politika odziva na spremembe v gospodarstvu in v značilnostih inovacij?
 • Ne-tehnološke inovacije in spodbude v Sloveniji – stanje in izzivi

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

1 strukturne spremembe in trendi v gospodarstvu vpliv na inovacije
1. Strukturne spremembe in trendi v gospodarstvu: vpliv na inovacije
 • Vse večja prepletenost gospodarskih sektorjev pod vplivom sodobnih tehnologij, meje med njimi postajajo zabrisane
 • Dominanten trend-delež storitev v BDP v2011- EU:72,7%Slovenija 67,4%
 • Vpetost storitvenih funkcij v ostale sektorje še povečuje vpliv storitev na rast, zaposlovanje in konkurenčnost
 • Trendi: mnoga predelovalna podjetja uvajajo nove poslovne modele, v katerih igrajo storitve ključni element v celovitih rešitvah in prinašajo tržni uspeh IBM, Xerox (servitizacija)
 • Inovacije v storitvah so tehnološke in ne-tehnološke (NT), vendar storitvena podjetja 2x bolj pogosto uvajajo NT inovacije kot podjetja v predelovalni industriji
 • NT inovacije – organizacijske, marketinške inovacije, novi poslovni modeli, inovacije v distribuciji, ki ustvarjajo vrednost za uporabnika; vloga uporabnikov je pri NT ključnega pomena

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

2 inovacije povsod primeri 1
2. Inovacije povsod – primeri (1)
 • Avto na alternativna goriva: tehnološka inovacija: TI NTI
 • Spremljanje zalog v trgovini v realnem času: TI NTI
 • Prodaja storitev razsvetljave: TI+poslovni model (Reflecta)
 • Razvoj blagovne znamke „Okusi Slovenije“ NTI (marketinška inovacija, poslovni model)
 • E-uprava: TI+NTI (organizacijska inovacija)
 • Računalniško opismenjevanje starejših z medgeneracijskim sodelovanjem (NTI- družbena inovacija)

Za uspeh in tržni preboj je nujna kombinacija tehnoloških in ne-tehnoloških inovacij

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

2 inovacije povsod komplementarnost med tipi inovacij 2
2. Inovacije povsod, komplementarnost med tipi inovacij (2)
 • Tehnologija nudi ogromen potencial za inoviranje, vendar samo tehnologija ne rešuje problemov (storitve in NTI)
 • Med podjetji, ki inovirajo, je večina takih, ki hkrati uvajajo tehnološke in ne-tehnološke inovacije (CIS6)
 • Empirične analize kažejo, da je kombinacija inovacij za podjetja strateškega pomena, saj so takšna podjetja najbolj uspešna in generirajo največ nadaljnjih inovacij
 • NTI so pomembne za transformacijo predelovalne industrije in nastanek novih poslovnih modelov; za posodobitev javnih storitev in za soočanje z velikimi družbenimi izzivi (trajnostni razvoj, starajoče prebivalstvo, energetska odvisnost, preskrba…)

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

3 kako se inovacijska politika odziva na spremembe v gospodarstvu in v zna ilnostih inovacij 1
3. Kako se inovacijska politika odziva na spremembe v gospodarstvu in v značilnostih inovacij? (1)
 • Inovacijska politika se še vedno osredotoča spodbujanje R&R ter tehnoloških inovacij
 • Razkorak med inovacijsko politiko in strukturo gospodarstva ter načini inoviranja, čeprav prihaja do postopnih sprememb
 • Inovacijska politika mora upoštevati značilnosti različnih tipov inovacij, zlasti NT: neoprijemljivost, manj R&R in drugače, multi-disciplinarno znanje, interakcija med akterji, vloga uporabnikov
 • Posamezne države (npr. Nemčija, Finska) so pričele s sistemskim pristopom k oblikovanju ustreznih podpornih politik, ki poleg inovacijske vključuje tudi področje izobraževanja, podjetništva;
 • FIN: Serve – Pioneersofservicebusiness (S+M): 2006-2013; 222 million€; GER: Innovation with services; 70 million €, 2006-2010

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

3 kako se inovacijska politika odziva na spremembe v gospodarstvu in na zna ilnosti inovacij 2
3. Kako se inovacijska politika odziva na spremembe v gospodarstvu in na značilnosti inovacij? (2)
 • EPISIS: fokus ne-tehnološke inovacije (Finska, Nemčija, Danska, Švedska, VB) + 5 držav: SLO (TIA), AT, NL, IR, FR
 • Pregled obstoječih politik in instrumentov za spodbujanje storitvenih/ne-tehnoloških inovacij
 • Različni pristopi in vrsta ukrepov, večinoma horizontalne narave; pomen ozaveščanja vseh akterjev
 • Samo nekaj držav je uvedlo ciljane ukrepe za spodbujanje storitvenih/ne-tehnoloških inovacij
 • Krepitev raziskav in programov o storitvenih/ne-tehnoloških inovacijah in prenos rezultatov v prakso v podjetjih

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

4 ne tehnolo ke inovacije in spodbude v sloveniji stanje 1
4. Ne-tehnološke inovacije in spodbude v Sloveniji – stanje (1)
 • Inovacijska aktivnost je v obdobju 2008-2010 rahlo upadla

2008: 50,3% 2010: 49,4%

 • Predvsem mala podjetja skromno inovirajo(43%), velika 87%
 • Storitvena podjetja glede inovativnosti bolj zaostajajo za EU

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

tehnolo ke in ne tehnolo ke inovacije 2008
Tehnološke in ne-tehnološke inovacije (2008)

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

4 ne tehnolo ke inovacije in spodbude v sloveniji stanje 2
4. Ne-tehnološke inovacije in spodbude v Sloveniji – stanje (2)

Benchmarking ukrepov v Sloveniji- EPISIS projekt

 • Sektorsko nevtralni ukrepi; prevladuje spodbujanje ponudbe, le redki ukrepi spodbujajo povpraševanje po inovativnih izdelkih in storitvah
 • Davčne olajšave za R&R se osredotočajo na TI – v letu 2010 je bilo med koristniki samo 20% storitvenih podjetij. Prilagoditev kriterijev? Posebej glede na povečanje 100% olajšave v 2012
 • Inovacijski vavčerza MSP ( 70 % storitvenih podjetij)
 • Procesni vavčer(2011) spodbuja stalne izboljšave poslovnih procesov ( 70 % storitvenih podjetij)
 • Krepitev razvojnih enot v podjetjih (Prvi razpis: 60% prijaviteljevso storitvenapodjetja
 • Razvojni centri - vzpodbujajotehnološkoodličnost, tudiizboljšave v trženjunovihizdelkov in storitev

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012

4 ne tehnolo ke inovacije in spodbude v sloveniji izzivi 3

Fakulteta za družbene vede

UNIVERZA LJUBLJANA

4. Ne-tehnološke inovacije in spodbude v Sloveniji – izzivi (3)

Novi ukrepi in koraki v pravo smer, saj bi lahko spodbudili storitvene in NTI

 • Raziskovalni vavčer- prenašanje znanja o konkretnem problemu iz raziskav v prakso
 • Kreativna jedra v visokošolskih zavodih za večji prenos znanja v regiji

IZZIVI

 • Prilagoditi podporno okolje in instrumente tako da bodo bolje odražali trende in strukturo gospodarstva ter komplementarno naravo TI in NTI
 • Sistemski pristop k spodbujanju ne-tehnoloških inovacij; izobraževalna politika in krepitev znanj povezanih z NTI – poslovni modeli, celovit pristop k reševanju problemov (designthinking), vloga povpraševanja in uporabnikov, posebnosti inoviranja v javnem sektorju
 • Povezati inovacije v zasebnem in javnem sektorju
 • Potrebujemo pametna javna naročila za spodbujanje vseh inovacij- npr. zelena javna naročila, zdravje in staranje, energetska učinkovitost

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti- Izzivi in dobre prakse, Ljubljana 7.11.2012