slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název projektu Síť řemesel a památky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název projektu Síť řemesel a památky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Název projektu Síť řemesel a památky - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Název projektu Síť řemesel a památky. Netzwerk Handwerk und Denkmal. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Lead partner Partner. Lead partner projektu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Název projektu Síť řemesel a památky' - rolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Název projektu

Síť řemesel a památky

Netzwerk Handwerk und Denkmal

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide2

Lead partner

Partner

Lead partner projektu:

Fördergesellschaft Regio Döbeln e.V.

c/o Landratsamt Mittelsachsen

Außenstelle Döbeln

Straße des Friedens 20

D 04720 Döbeln

Partner projektu:

Oblastní charita Most

se sídlem Jilemnického 2457, CZ 434 01 Most

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide3

Cílem projektu je plánována síť regionálních řemesel k rozvoji venkovských prostranství

Získat staré řemeslné techniky k zachování, restaurování a revitalizaci historických budov ve venkovském prostředí /městě-okolí-oblasti, je stále více významné. Na německo-českých poradách budou názorně na základě fary Most a Přírodního muzea Schwarzbach představeny cesty rozhodné pro následné využití řemeslných technik k sanaci/ restaurování historických budov. Sanace fary Vtelno je příležitostí i pro generaci, která se připravuje na řemeslné profese. Pomoc přislíbilo SOŠ Litvínov-Hamr. Vítáno bude i zapojení škol, které vychovávají budoucí kováře, stavbaře…

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide4

Aktivity projektu

 • Dvě pracovní setkání v městech Schwarzbach a Most.
 • Dvoudenní konference na německé straně/Přehrada Kriebstein
 • Jednodenní Workshop v Mostě
 • Prezentace výstupů
 • Kompletování spolupráce pro vývoj regionálních prostranství
 • StředníSasko/Most) skrze síť řemesel a památek

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide5

Projekt obsahuje tři etapy:

I.ETAPA

Květen 2011

Německo-Česká plánovací setkání

dvoudenní konference na téma

"Síť řemesel a památky.

Přínos k zachování venkovského prostředí a péče

o tradiční řemesla".

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide6

II.ETAPA

28. – 29. června

dvoudenní konferenceu přehrady Kriebstein Sasko

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide7

III.ETAPA

12. Říjen 2011

workshop v Most

Představení projektu – Leadpartner, partner

Představení brožury a informativního letáku

Informovanost veřejnosti a její angažovanost v oživení fary Vtelno

Vyjádření památkové péče z české strany

Témata další spolupráce – kroky v sanaci fary Vtelno

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide8

FARA Most-Vtelno

rok 2011

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide9

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide10

Pohled do historie Vtelna

První zmínka o této vsi spadá do roku 1287. V roce 1629 se Vtelno stalo majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. Vtelno mělo statut farní obce. První písemná zmínka k farnímu kostelu Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář je doložen k roku 1384. Původní kostel stál zřejmě ve farské zahradě, ale roku 1710 vyhořel i s farou.

Nový vtelenský kostel nechal vybudovat opat P. Jeroným Besnecker. Je dílem italského stavitele působícího na Litoměřicku, Octavia Broggia, který jej postavil v letech 1736 až 1738. Zároveň s kostelem byl vybudován i hřbitov. Vyhořelá fara byla obnovena v letech 1711 až 1713 také podle plánů O. Broggia.

Objekt fary byl ve druhé polovině minulého století využíván jako obytné prostory. Po r. 1989 přestal být obývána trvale. Několik let zde byli umístěni klienti Emauzských domů, kteří se snažili objekt opravovat.

Je ojedinělou barokní stavbou v Mostě a okolí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide11

Záměr využití objektu fary ve Vtelně:

Oblastní charita Most navrhuje objekt vzhledem k jeho rozlehlosti rozdělit do dvou částí:

Centrum mezinárodního setkávání se zaměřením na sociální oblast, církevní příhraniční kontakty, spolupráce pro společenský a kulturní přeshraniční život.

Denní centrum pro zdravotně postižené a jejich rodiny a chráněné dílny.Poznatky získané u lead partnera v Klosterbuch otvírají další oblast a to příležitost pro prezentaci historických řemesel.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide12

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide13

Centrum mezinárodního setkávání se zaměřením na dobrovolnickou práci v sociální oblasti:

Sociální, církevní, společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost. Hlavní budova. Cílem projektu je posílit a podpořit proces přeshraniční integrace (zejména v sociální a kulturní oblasti).

Hlavní budova:

Přízemí:

Recepce, vpravo menší sál pro přednášky a setkávání pro kulturní a společenské aktivity studentů a neprofesionálních umělců, NGO, vlevo (zachování „černé kuchyně“, vedle ní místnost pro rukodělné aktivity – ukázky řemesel současných i historických v České republice i v Německé republice.

1.patro:

Sál setkávání (koncerty, přednášky, církevní setkávání, konference), knihovna, kanceláře – 2 lidé, byt správce 70 m 2. Okamžitá kapacita osob: cca 40 - 50.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide14

Realizace a koordinace přeshraničních projektů

Projekt: Přeshraniční řemeslná dílna Hlavním obsahem setkání českých a německých studentů bude vytvoření společné dílny, v níž se mohou studenti setkávat a společně tvořit. Dílna by byla místem pro předávání zkušeností, rozvoje vzájemným vztahů a navazování spolupráce mezi školami na obou stranách hranic.

Propagace regionu

Přeshraniční atlas sociálních služeb a kulturních institucí, přehled církevních organizací včetně jejich programů pro veřejnost na obou stranách hranic . Informační letáček centra. Propagace regionu a města v českých a německých průvodcích .

Hospodářská kooperace

Spolupráce s Euroregionem Krušnohoří, se středními školami, s Hospodářskou komorou, s Úřady práce, s církví, s NNO regionu, s partnerskými organizacemi v Sasku

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide15

Denní centrum pro zdravotně postižené - chráněné dílny

 • Bude umístěno v jedné z přilehlých hospodářských budov. Denní centrum bude nabízet odbornou sociální pomoc a péči klientům se speciálními potřebami i klientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Okamžitá kapacita osob: 30-40.
 • Program denních pobytů např.:
 • rozvoj komunikačních schopností
 • pomoc rodinám dětí se speciálními potřebami
 • sociální a legislativní poradenství
 • spolupráci se studenty - praxe, asistenční služby, dobrovolníci
 • konzultace pro odbornou a laickou veřejnost
 • spolupráce s odbornými pracovišti
 • pracovní terapie v dílnách, na zahradě,
 • společenskými setkáváními, s dobrovolnickou činností. Využití cca 1/3 objektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

slide16

Děkuji za pozornost

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko